SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Z iných zdrojov
Kazateľ sa vyhráža

Nábožensky kazateľ Pat Robertson varoval vo štvrtok obyvateľov Pennsylvanského vidieckeho mestečka, že ich môže postihnúť pohroma, lebo svojou voľbou, ktorou vyhnali školskú radu pre jej uprednostňovanie vyučovania inteligentného dizajnu, vyhnali zo svojho mesta boha.

Všetkých osem členov školskej rady v Doveri (Pennsylvánia), ktorí sa vo štvrtok opätovne uchádzali o zvolenie, bolo voličmi odmietnutých kvôli tomu, že chceli zaviesť alternatívne k evolučnej teórii, vyučovanie inteligentného dizajnu – viery, že vesmír je príliš zložitý a preto musel byť stvorený vyššou mocou.

Chcel by som dobrým občanom Doveru povedať: „Ak vaše územie postihne nešťastie, neobracajte sa na boha. Práve ste ho vytlačili zo svojho mesta.“ Povedal Robertson v kresťanskom vysielaní Klub 700.

Neskôr Robertson vo štvrtok vyhlásil, že svojím vyjadrením sa len pokúšal poukázať na to, že naše duchovné aktivity majú dôsledky.

„Boh je tolerantný a milujúci, ale nemôžeme ho neustále pichať prstom do oka.“ Povedal Robertson. „Až bude mať v budúcnosti Dover problémy, odporúčam aby zavolali Charlesa Darwina. Možno im pomôže.“

V lete tohto roku vyvolalo Robertsonové vystúpenie, v ktorom požadoval zavraždenie venezuelského prezidenta Hugo Chaveza, palcové titulky v tlači.

V októbri 2003 sa vyjadril, že americké ministerstvo zahraničia by malo byť zbombardované atómovou bombou. Povedal tiež, že feminizmus vedie ženy k tomu aby zabíjali svoje deti, praktizovali mágiu, zničili kapitalizmus a stali sa lesbičkami.

Pôvodný zdroj: Fox Nexs


Na margo
 
Informácia z amerických zdrojov je ukážkou kresťanskej „tolerancie“, ako by bola vystrihnutá z biblie.

Myslenie, kazateľa nebudeme komentovať. Súdny čitateľ si urobí závery sám.

Článok o Robretsonovej vyzve k zavraždeniu Hugo Chaveza bol uverejnený v 51 čísle ZH zo septembra 2005.


Copyright © 2000—2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk