SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Pavedy
ANGELOLOGIE A SOFIOLOGIE
[31. 5. 09]

Jiří Heřt

... Sofiologie je obecná světonázorová disciplína, angelologie je speciální nauka o andělech. Obě disciplíny rozpracoval v posledních letech na Slovensku RNDr. Emil Páleš, CSc. Páleš je vystudovaný kybernetik, vyučoval počítačovou lingvistiku na Katedre umelej inteligencie Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Sám se pokládá za sofiologa a odborníka v historii, informatice, statistice i umění a snaží se o „syntézu kosmologie, antropologie a teologie“. Výsledky svého studia publikoval ve dvou knihách, „Angelologie dějin 1. Synchronicita a periodicita v dějinách“, monumentální, četnými grafy dokumentované a bohatě obrazově vyzdobené, 480 stránkové dílo v ceně 2000 Kč, a „Sedm archandělů. Rytmy inspirace v dějinách kultury a přírody“ (český překlad v nakl. Sophia, Bratislava, 2004 a 2007). Pálešova Nadace Sophia vydává i stejnojmenný čtvrtletník a pořádá přednášky i tříleté kurzy z angelologie ve slovenském i německém jazyce. Bohaté informace o dr. Pálešovi, o sofiologii a angelologii i o jeho nadaci lze nalézt na webové stránce www.sophia.sk.

Pálešova angelologie vychází z údajných poznatků babylonských mudrců a z knihy „De septem secundeis“ esoterika Johanna Trithemia ze začátku 16. století. Podle těchto pramenů andělé, což jsou duchové, resp. „druhotné inteligence,“ aktivně zasahují do běhu světa a řídí celé dějiny lidstva. Sedm z nich, archandělé Gabriel, Rafael, Anael, Michael, Samael, Zachariel a Orifiel jsou vládci sedmi planet. Každý z nich vládne světu 354 let a 4 měsíce jako „velký duch času“ a v rámci tohoto velkého cyklu se ještě střídají po 72 letech jako „malí duchové času.“ Vystřídají se za 504 let. Páleš píše: „Podľa mňa žijeme v 124. roku veku archanjela Michaela, ktorý sa stal duchom času na jeseň 1879.“ Páleš tuto starou představu znovuobjevil a spolu se statistikem, prof. MUDr. Miroslavem Mikuleckým, DrSc., dokazuje její platnost pomocí matematicko-statistických a „astrochronologických“ metod. Podařilo se jim údajně objasnit roli archandělů a dokázat, že cykly, ve kterých archandělé od pradávna ovlivňují lidstvo a přírodu, lze naprosto přesně spočítat „dle určitých znaků jednání lidí a národů či civilizací či dle dění v přírodě.“ Potvrdili prý tak platnost jasnozřivě získaných předpovědí babylonských astrologů. Páleš s Mikuleckým objevili, že „se cyklicky každých 504 i každých 2480 let (7 x 72 let) zvyšuje pravděpodobnost výskytu kulturních forem s danou planetární signaturou“. „Ich striedanie sa prejavuje v posunoch duševných dominánt (pravzorov, archetypov) v kolektívnom podvedomí ľudstva, v transfigurácii hodnotového systému a navonok vo vlnách umeleckých štýlov, ideových prúdov a premenách socio-politických štruktúr.“ S frekvencí 500 let se např. objevují významní lékaři v Řecku, Indii i Číně. Podobně „korunovaných francouzských králů bylo 53, ani o jediného méně nebo více... Je jednoduše spočitatelným matematickým výsledkem, že jejich časová distribuce tvoří signifikantní 500 letou periodicitu.“ Archandělé jsou také původci střídání uměleckých stylů a kulturních období jako je gotika, renesance, baroko, osvícenství a romantismus. (Nepochybně jsou mezi nimi 500 leté intervaly!). „Slovom, dejiny sa neriadia teóriou Marxovou, Comteovou ani Popperovou, ani žiadneho iného moderného intelektuála – ale starobylou náukou o anjeloch.“ Důležité podle Páleše je, že “Tvůrčí osobnosti v dějinách čerpají inspiraci z tajemných hlubin duše – a zachycují shodné estetické, filozofické, náboženské a státnické impulzy ve stejnou dobu po celé Zemi.“ Právě tato periodicita a synchronicita je podle Páleše důkazem existence andělů. Páleš říká hrdě: „Ja som existenciu anjelov dokázal. V tom práve spočíva môj objav. Vďaka mojej práci sa existencia anjelov stala vedecky podložená.“ Páleš říká, že „vniesol do dejín zákonitý poriadok podobne ako kedysi Newtonove zákony do nebeskej mechaniky.“

Pálešovy sofiologické a angelologické objevy umožňují přehodnotit nejen celou historii lidstva, ale i vědecké teorie. Páleš vidí přesně budoucnost vědy (Jasné poznanie o nadzmyslovej, duchovnej prírode a podstate sveta a človeka je predpokladom psychologickej a morálnej revolúcie, ktorá je úlohou Slovanstva), nově vysvětluje evoluci („Po vzniku radiálnej a neskôr dvojstrannej súmernosti nasleduje kambrická explózia – nie ako nečakaná záhada, ale ako zákonitosť v striedaní duchovných inteligencií.“ „Darwinismus není vědecká teorie...“)...


Na margo

Nemohli sme odolať a vybrali sme aspoň časť textu zo spravodaja českých skeptikov - Sisyfos 1/2009, ktorý sa zaoberá otázkami objavov slovenského „vedca v oblasti angeloogie“ a iných „vied“ p. Páleša. Viac a ďalšie zaujímavé články si môžete prečítať v samotnom spravodaji, ktorý si môžete stiahnuť zo stránky Českého klubu skeptikov.


Copyright © 2000—2009 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk