SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Naše aktivity
PROMETHEUS 2/2006

Z OBSAHU:

3 Je Slovensko kresťanské?
Počet ľudí bez vyznania narastá * Paradoxy viery na Slovensku
6 V čom sú naše slabiny a viny?
Pokus o analýzu slovenského naturelu
7 Zaujímavosti zo sveta
EÚ proti radikalizácii * Národný deň rozumu
8 Kto nepochybuje, nie je vedec
Zhovárali sme sa s vedcom - jadrovým chemikom Fedorom Macáškom
10 Štát a cirkev na Slovensku
Ďalší zo série článkov o úprave vzťahu štátu a cirkvi vo svete
12 Rodičia a škola
Aký majú rodičia záujem o štátne, cirkevné a súkromné školy?
13 Ježišovo učenie je pre cirkev druhoradé
O žalostnom obraze spoločnosti, ktorá nikdy nebrala svojho učiteľa vážne
14 Môže byť hospodárska politika kresťanských strán sociálne únosná?
O povojnovej politike nemeckých konzervatívnych strán CDU a CSU
15 Stredná Ázia, islam - vzťah práva, náboženstva a politiky
O formovaní náboženskej a politickej ideológie islamu
16 Filozofia nášho humanizmu
O filozofii humanizmu a jeho vzťahu k náboženstvu
18 Humanistický manifest 2000
Posledná časť tohto významného humanistického dokumentu
20 Štátny terorizmus
Ako definovať štátny terorizmus? Aké sú jeho príčiny?
22 Fikcia alebo skutočnosť?
O budúcich kluboch Spoločnosti Prometheus
23 Náboženstvá sveta: Taoizmus
O vzniku taoizmu, o tao či o jin a jang
26 Augustín Smetana - priekopník slobodomyseľnosti v Čechách
O významnom českom filozofovi A. Smetanovi a o jeho ceste k ateizmu
28 Naozaj patrí do nášho života?
Žiaci o etickej výchove * Naša - vaša stránka
30 Posolstvo Da Vinciho kódu
Knižná recenzia * Knižné novinky
32 Osobnosti humanizmu * Listáreň
Kacírske sentencie
34 Zábava
Vtipy * Krížovka
35 O Prometheovi
ZMENA ADRESY REDAKCIE!


INFO
časopis Prometheus

Vážení čitatelia
a čitateľky,

Druhé číslo časopisu PROEMTHEUS v roku 2006 smeruje k Vám.

Chceme upozorniť na zmenu adresy redakcie a súčasne i kancelárie Spoločnosti PROEMTHEUS.
Naša nová adresa je:

Gunduličova 12
811 05 Bratislava

Časopis si môžete objednať na uvedenej adrese, ale objednávku môžete urobiť velmi jednoducho, i telefonicky na čísle: 02/524 911 91


Copyright © 2000—2006 Spoločnosť PROMETHEUS, Gunduličova 12, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk