SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Naše aktivity
Časopis PROMETHEUS 3 /2008

Z OBSAHU:

3 Ceny pre humanistov
Reportáž zo slávnostného odovzdávania Cien humanistov
7 Zaujímavosti zo sveta
Počet humanistických sobášov v Škótsku narástol o 64 percent • Mužovi s 84 ženami hrozí podľa šaríje trest smrti • Tom Cruise a scientologická cirkev čelia ťažkým obvineniam • Obama a McCain v kostole diskutovali o svojej viere
8 Antiklerikalizmus Poliakov je zbabelý a plytký
Rozhovor s Mariuszom Agnosiewiczom, predsedom Poľskej asociácie racionalistov
10 Znova o slobode svedomia
O opätovných snahách cirkvi presadiť výhradu svedomia
12 Stop genocíde – ale tej ozajstnej
O kampani Európskeho centra pre bioetickú reformu
14 Náboženstvo je politické
O islame v médiách a ženách
15 Humanizmus: nové zjednotené hnutie v USA
O postavení a činnosti humanistických organizácií v Spojených štátoch
16 Anulácia manželstva pre predstierané panenstvo
O nevídanej súdnej kauze z francúzskeho Lille
18 Humanistická revue Maják od Vltavy
O časopise partnerskej organizácie Voľná myšlienka z ČR
20 Podstata národnostných a náboženských protirečení
O konfliktoch medzi národmi a náboženstvami
22 Cirkevný matrix
Kresťania verzus fantasy, horor a niekedy aj science-fiction
24 Ma bisteren!
Spomienka na rómsky holokaust
26 Boj o myslenie detí (3)
Výťah z knihy anglického filozofa Stephena Lawa
28 Karlheinz Deschner
najvýznamnejší novodobý kritik cirkví
30 Ježišova dynastia (2)
K dejinám počiatkov kresťanstva
32 Bosniansky konflikt, pacifizmus a humanizmus
O príčinách a dôsledkoch etnického, resp. náboženského konfliktu v Bosne
33 Sakrálna architektúra – jej budúci zánik • Bezbožná literatúra na internete
34 Z činnosti klubov Spoločnosti Prometheus
Zástupcovia SP u podpredsedu vlády • Tretiaci potvrdili, že rozprávať sa treba • Dni Spoločnosti Prometheus
36 Ako učiť o holokauste
Pomôcka pre učiteľov etickej výchovy
38 Pointy na medailu: Situácia je neuveriteľná, ale my sme hlboko veriaci
Nad novou knihou Berca Trnavca • Knižné novinky
40 Povedali o humanizme • Z listov čitateľov • Detské okienko
42 Humor • Krížovka


INFO
Archív starších čísel »

Milé čitateľky,
Vážení, čitatelia, priatelia a priaznivci

Je tu nové číslo časopisu PROMETHEUS 3/2008

Kontaktná adresa:

Spoločnosť Prometheus
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica

Časopis si môžete objednať na uvedenej adrese, ale objednávku môžete urobiť velmi jednoducho, i telefonicky na novom telefónnom čísle: 048 / 429-99-22


Copyright © 2000—2008 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk