SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Prevzali sme od iných
Oscar Niemeyer
Neveriaci a zároveň komunista, ktorý projektuje aj katedrály

V 38. čísle (2006) časopisu Reflex bola príloha venovaná legende svetovej architektúry Oscarovi Niemeyerovi. Súčasťou prílohy je aj rozhovor s touto významnou osobnosťou, ktorý si môžete prečítať na stránke Reflexu: http://www.reflex.cz/Clanek25056.html

Takmer storočný architekt a profesor o sebe hovorí:

Narodil som sa v katolíckej rodine, dokonca sme mali doma na stene obraz pápeža. Ale keď som začal spoznávať život, pochopil som, že nemôžem veriť v Boha, lebo svet je príliš perverzný, nespravodlivý. Preto som vstúpil po vojne do komunistickej strany. Dnes, po toľkých rokoch som dospel k poznaniu, že by sa mala urobiť revolúcia. To je najlepšie riešenie. Myslím, že Bush je idiot. Lupič, ako každý iný, ktorý sa vyhráža celému svetu aj Južnej Amerike. Chávez sa mi zdá, ako dobrý chlap. S potešením pozorujem, že národy v Latinskej Amerike smerujú k vládam, ktoré sa viac zameriavajú na ľudí.

Autor článku v Reflexe poznamenáva:

Aj keď Niemeyer neustále zdôrazňuje svoju bezbožnosť, projektuje kaplnky a kostoly stále, v poslednom období hneď dve naraz: v Niterói pri Rio de Janeiro, baptistický a katolícky, aby boli viery v rovnováhe ...

Niemeyer sa ďalej vyznáva:

... nechávam si veľa času na premýšľanie, aby som nebol uzavretý iba v architektúre a problémoch, ktoré sú s ňou spojené. Snažím sa pochopiť tento fantastický svet, v ktorom žijeme. Každý architekt by mal čo najviac čítať, vzdelávať sa a zaujímať sa o rôzny oblasti ľudskej činnosti. Preto sa podieľam na kampani prebiehajúcej na vysokých školách, ktorá umožňuje študentom architektúry zúčastňovať sa na prednáškach o literatúre alebo o filozofických otázkach týkajúcich sa ľudskej existencie. Okrem toho v mojom štúdiu sa koná každý utorok kurz filozofie, v ktorom diskutujeme o živote, človeku, vesmíre. Čím ďalej tým viac ma zaujíma práve vesmír, to, že sme na okraji Galaxie.... je ťažké to pochopiť.

Spracoval PROMETHEUS


INFO

Oscar Niemeyer
Narodil sa 15. 12. 1907 v Rio de Janeiro, kde dosiaľ žije a pracuje.


Copyright © 2000—2007 Spoločnosť PROMETHEUS, Gunduličova 12, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk