SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
K n i ž n á     p o l i č k a

Výborná kniha o ktorej ste možno nevedeli

„Prekvapuje ma, že v dnešných časoch viac ako polovica ľudstva verí v naprirodené sily… V podstate sa mi zdá, nepochopiteľné, že vedecké fakty sa v konkurencii viery výrazne nepresadili. Preto sa v tejto knižke budem snažiť hľadať odpoveď na túto otázku. Budem v nej prezentovať názor, že viera, presvečenie, vedomie, duša, sloboda rozhodovania a naše lásky sú výsledkom funkcie hardvéru a softvéru nášho mozgu a majú fyzikálnu podstatu.“
(Z predslovu autora)

Kniha nie je novinkou, ale vzhľadom na tému, a jej precízne spracovanie vám ju dávame do pozornosti.

Dva dôvody prečo nenávidieť autora

Existujú dva dobré dôvody prečo autora tejto knihy možno nenávidieť. Prvý je zrejmy už z predslovu knihy (citujeme vyššie). Autor je totiž (usudzujeme) ateista. A byť na Slovensku ateistom je dvojnásobný smrteľný hriech, v susedných Čechách by to taky problém nebol.

Druhý dôvod je ešte horší, autor je KOMUNISTA. Hrôza! Je dokonca poslancom parlamentu za KSS. Viac už ani netreba dodávať. Stačí! Koho by potom ešte zaujímalo, že kniha vyšla najskôr v USA (1999), že autor je seriózny vedec a že sa stal komunistom až po „nežnej revolúcii“?

Tisíc dôvodov prečo knihu čitať

Nikto nemôže napraviť autorovi reputáciu, iba autor sám. K tomu aby to mohol urobiť je však potrebné knihu prečítať, pri čítani myslieť, pochopiť a – nemať predsudky. Veríme, že medzi návštevníkmi našej stránky je veľa takých čitateľov.

Aby sme boli presvedčivejší zacitujeme Emmu Nežinskú, redaktorku anglického vydania: Esej typu Človek, programovaný biologický stroj a jeho lásky, je cenným príspevkom k literatúre o probléme rozum/telo a pútavou úvohou o ľudskom mozgu s jeho dobrými a zlými službami ľudskému „Ja“. Karol Ondriaš je jedným zo „znepokojujúcich autorov“, ktorých nezastaví niejaké tabu.

Bez rozpakov možno povedať, že kniha svojimi kvalitami smeruje k inej výbornej knihe od Francisa Cricka Veda hľadá dušu. Náš autor má odbornú kvalitu, vedomosti, schopnosť zaujať a logicky uvažujúceho čitateľa aj presvedčiť. Pracuje však na oveľa menšom priestore, napísal iba esej.

Návštevník našej stránky, ktorého dojal článok Duša a fľaša vodky by nebol nadšený. Ondriáš by mu totiž neuveril že sídlo duše je v oblasti plexus solaris. V kapitole: Ilúzia duše nielen, že silno pochybuje o jej existencii, on si dokonca myslí, že raz príde doba, kedy človek „stvorí“ viac ľudí ako ich „stvoril“ Boh. V piatej kapitole je jeho kacírstvo podobné ako v našom článku o duši. Píše: Pokladám za nelogické, aby sa nadprirodzená duša dala jednoducho opiť 300 ml slivovice alebo sa dala unášať vo svete halucinácii po konzumácii 0,25 mg LSD.

Viac nebudeme dodávať. Knihu treba jednoducho čítať! Ak ju zoženiete, držíme vám palce! V knihe je napísané, že ju možno objednať aj prostredníctvom elektronickej pošty. Tu je, ak chcete, skúste: janokery@hotmail.com. Želáme pekný čitateľský zážitok. A vaše názory na knihu radi uverejníme.

Váš PROMETHEUS


INFO
Späť » do Knižnej poličky

Karol ONDRIAŠ
Človek alias programovaný biologický stroj a jeho lásky

Vydala:
Agentúra IQ+, Janošovský v edícii Alternatíva,
Bratislava 2002,
176 strán, odporúčaná cena 250 Sk


Copyright © 2000—2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk