SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Naša reakcia

Uverejňujeme list čitateľky, ktorá pochybuje o niektorých našich argumentoch v kampani k sčítaniu 2011


[08. 05. 11]

Dobrý deň,

boli mi preposlané dva súbory vo formáte pdf, ktoré vyzývajú obyvateľov SR, aby vyznačili v sčítacích formulároch skutočnosť, že sú bez vyznania, napr. ak aktívne nevykonávajú vieru, alebo ak sú skeptici, humanisti, alebo v niečo veria, avšak ich viera sa nedá subsumovať pod učenia v SR registrovaných cirkví. Takto som to pochopila, azda sa nemýlim.

Ja patrím medzi tých obyvateľov SR, ktorí vieru aktívne nevykonávajú, takže nebudem mať problém vyznačiť túto skutočnosť pri sčítaní obyvateľov. Patrím medzi tých daňových poplatníkov, ktorí sa rozčuľujú, že z ich daní nie len, že sú živené neprispôsobivé a neproduktívne skupiny obyvateľstva, ktoré tomuto štátu nikdy neodviedli žiadne dane ani odvody (na základe čoho by im malo byť upreté volebné právo, pretože je frapantné až rozčuľujúce, že obyvateľ, ktorý dane neodvádza, má právo svojím hlasom vo voľbách, či už parlamentných alebo komunálnych, rozhodnúť, kto bude vládnuť a rozdeľovať dane...), ale sú živené aj cirkvi. Cirkvi, ak chcú fungovať s prispením štátu, majú štátu odvádzať dane zo svojho majetku a zisku; v opačnom prípade by ich mali živiť veriaci prislúchajúci k týmto cirkvám.

Pri všetkej úcte k Vašej snahe — musím sa pozastaviť pri štatistických údajoch, ktoré vo výzve uvádzate — porovnanie počtu cirkevne pokrstených detí, cirkevných pohrebov a cirkevných sobášov v roku 1989 a v roku 2009. Pripadajú mi natoľko zjednodušené, že sú až zavádzajúce, a to z jednoduchého dôvodu: Je známe, že od roku 1989 v SR markantne klesla pôrodnosť, čím musel klesnúť aj počet cirkevne pokrstených detí. Je známe aj to, že stále stúpa počet prestárlych obyvateľov, čim musel klesnúť počet pohrebov vôbec, a teda aj počet cirkevných pohrebov. Ďalej je známe, že kleslol počet sobášov vôbec, čím musel klesnúť aj počet cirkevných sobášov.

Je chvályhodné, že vyzývate obyvateľov SR k obozretnosti pri vyplňovaní sčítacieho formuláru v tomto smere, avšak mali by ste byť „poctivejší“ v argumentácii, a to nie len k vyzvaným obyvateľom, ale aj k sebe. Buďte si, prosím, istí, že ľudia nie sú „na hlavu padnutí“ a ja isto nebudem jediná, ktorá sa pri vyššie uvedenom porovnávaní pozastaví. Bojím sa, že Vaša dobre mienená a nanajvýš rozumná výzva, pri použití týchto zavádzajúcich údajov, môže spustiť práve opačnú reakciu, než akú si od nej sľubujete. Na druhej strane mi je jasné, že ste chceli docieliť údernosť svojej výzvy a že výzva, ak má byť úderná, nemôže byť obšírna a detailizovaná, pretože len málokto by ju prečítal do konca...

Nebudeme sa „škriepiť“, či naše letáky zjednodušujú (sú to letáky, nie odborné argumentačné materiály), ale stručne uvedieme údaje, ktoré vyvracajú obvinenie z toho, že manipulujú, alebo zavádzajú.

V našich letákoch sa hovorí o tom, že záujem o cirkevný život klesá a hovoria o tom i predstavitelia cirkvi. To je neodškriepiteľný fakt, stačí si prezrieť stránky rôznych náboženských organizácií, kde sa o tom otvorene hovorí na ich pôde. Nie je to teda len nejaké zbožné prianie, či zavádzajúce tvrdenie „ateistov“.

Čo sa týka údajov o cirkevných pohreboch, sobášoch a krstoch tie sú prezentované voči iným údajom, ktoré sa na letáku nachádzajú — voči rastu počtu kňazov, kostolov a bohoslužieb. Ide o fakt, že pri stagnujúcom raste počtu obyvateľov sa stavajú nové kostoly a pribúdajú noví kňazi, čím vznikajú i požiadavky na financovanie od štátu.

Inými slovami — firma, ktorá má problémy na trhu môže rozširovať počet riadiacich manažérov, viac produkovať, rozširovať počet filiálok, ale ak napriek tomu nedosahuje želaný efekt — rast predaja svojich služieb, alebo produktov, privedie ju to do krachu. Cirkev si však za daných podmienok žije v pohodlí, lebo jej tento nerozumný postup financuje z veľkej časti štát.

Čo sa týka konkrétne cirkevných sobášov, tak tie predstavujú dlhodobo polovicu — 50 percent zo všetkých sobášov. Ak hovoríme o slovenskej spoločnosti ako o silno religióznej a nábožensky orientovanej — až 80 % veriacich — tak sa niekde stráca minimálne 30 % veriacich, ktorí sa nesobášia cirkevne. A vieme povedať dosť presne prečo to tak je. Napríklad aj kvôli obštrukciám a neprimeraným požiadavkám cirkví, ktoré kladú, ako podmienky pre vykonanie náboženského obradu. Preto až prekvapivo aj na menších obciach stále existujú občianske sobáše — kedy sa berú partneri s rôznym náboženským vyznaním, teda veriaci, ktorí sa odmietajú podriadiť týmto neprimeraným požiadavkám cirkvi.

To je len niekoľko argumentov na margo vašich pochybností o tom, či neskresľujeme údaje. Zároveň vás ubezpečujeme, že si nemyslíme, že sú ľudia padnutí na hlavu a sme presvedčení, že až sa pri uvedenom porovnávaní pozastavia a vyhľadajú si relevantné údaje, budú musieť s nami súhlasiť v tom, že záujem o cirkev nestúpa ale požiadavky cirkvi voči štátu neúmerne narastajú.

Štát vyplatil cirkvám a náboženským spoločnostiam v roku 2000 viac ako pol miliardy korún a v roku 2008 to už bola viac ako miliarda korún. Na rok 2011 je pre Cirkvi a náboženské spoločnosti pripravených 37 211 961 Eur (viac ako jedna miliarda 121 miliónov korún).

Záverom považujem za potrebné uviesť nasledujúce: Európa pomaly prestáva byť kresťanská. Francúzsko, následkom svojej expanzívnej koloniálnej politiky z minulosti, platí v súčasnosti krutú daň — Francúzsko je pomaly islamský štát a nepomôže mu zákonom ustanovený zákaz buriek a iných podobných vonkajších prejavov islamu. V Nemecku stúpa počet islamských prisťahovalcov. V Holandsku tak isto. Nechcem tu menovať všetky európske štáty, ktorých sa to najviac týka. Islamizácia Európy je krajne znepokojujúca. Ja osobne ju pociťujem ako reálnu hrozbu, ktorá sa môže naplniť vo veľmi krátkom čase tak, že Európa sa stane islamským svetadielom a potom — „nech nám je Alah milostivý“... Napriek tomu, že ja osobne aktívne vieru nevykonávam, vzhľadom na reálnu islamskú hrozbu budem spokojnejšia, ak v našich zemepisných šírkach budú pôsobiť a expandovať kresťanské cirkvi a nie islam. Môžete si teraz o mne myslieť, že to nemám v hlave dostatočne utriedené, že môj svetonázor je akýsi nevyhranený, že som paranoidná a xenofóbna... Je to Vaše právo a Vaša vec. Ja som si však istá v tom, že je lepšie mať v európskom štáte a v Európe vôbec viac kresťanských kostolov než islamských mešít.

K vášmu argumentu „...je lepšie mať v európskom štáte a v Európe vôbec viac kresťanských kostolov než islamských mešít.“ prepáčte trochu ironickú poznámku — pripomína to socialistické heslo: Čím viac socializmu, tým menej kapitalizmu :-) Európa nemá byť kresťanská, ani muslimská, ale sekulárna, akou aj vo svojej podstate je, ak sa nenecháme mýliť tvrdeniami cirkevných predstaviteľov.

Samozrejme, že katolícka a iné cirkvi v obave pred konkurenciou — silnejúcim islamom — strašia verejnosť islamom, ako by to znamenalo nasledovné nevyhnutné konvertovanie na islam. Je to typický a osvedčený spôsob používaný aj v poisťovníctve — vystrašiť klienta a potom ho získať. V reálnom živote takéto nebezpečenstvo nehrozí. Predovšetkým katolícka cirkev sa však obáva plurality a silnej konkurencie a preto sa jej bráni. Preto bol u nás prijatý zákon, ktorý požaduje na registráciu cirkvi, či náboženskej spoločnosti 20 000 členov.

Nie pluralita náboženstiev je nebezpečná, ale monopol jednej cirkvi je nebezpečný a dáva jej možnosti neprimeraným spôsobom ovplyvňovať život všetkých občanov. Napríklad, ako sama píšete poberať pôžitky z produktu celej spoločnosti, nie len od veriacich — formou príspevku od štátu na činnosť a fungovanie cirkvi — z daní všetkých občanov.

Islamizácií, kresťanizácií a iným prevažným formám náboženského vplyvu zabráni len skutočné, principiálne a dôsledné oddelenie cirkví od štátu. Posunutie náboženskej viery do oblasti súkromného, osobného svetonázoru občana, ktorý nebude mať politický vplyv na reálny chod a usporiadanie spoločnosti je žiaduce a nevyhnutné. V opačnom prípade budú politici neustále hrať s náboženskou kartou v záujme získať čo najviac voličov. Potom však hrozí neustály konflikt v spoločnosti i z náboženských dôvodov, čo už v 21. storočí nesmieme dopustiť.

Preto na vás aj touto formou apelujeme: Nedávajte svoj hlas v sčítaní, žiadnej cirkvi! Nechovajte si hada na vlastnej hrudi!

V prípade, že sa rozhodnete uverejniť môj list na Vašej stránke www. bezvyznania. sk, oznamujem Vám, že si neprajem, aby ste uviedli moje meno a miesto môjho pôsobenia.

S pozdravom
Titul. Xxxxxxxx Xxxxxxová, Xxxxxx

Prianie pisateľky nezverejniť jej indentitu rešpektujeme.

Ďakujeme za kultivovanú spätnú väzbu, ktorú sme týmto dostali na naše aktivity. Želáme pisateľke i naším čitateľom veľa uspechov v práci, súkromnom živote i pri zvažovani, čo označiť pri vyjadrovaní sa k otázke o náboženskom vyznaní v nadchádzajúcom sčítaní.

Za všetkých, ktorí sa podieľajú na kampani k sčitaniu, k otázke č. 23
s úctou Spoločnosť PROMETHEUS.


Na margo

Vzdelaná a rozhľadená čitateľka nám napísala viac-menej kladnú reakciu na našu kampaň k sčítaniu. Vyjadrila však iste pochybnosti o našej úprimnosti a tiež obavy z budúcej možnej islamizácie Európy.

V našej reakcii vysvetľujeme náš pohľad na to, čo sa jej javí inakšie, než ako to v skutočnosti myslíme a propagujeme my. Sme otvorení a úprimní rovnako, ako bola vo svojom liste pisateľka, ktorá chce ostať v anonymite.

Veríme že uverejnený list i naša reakcia k niektorým jeho častiam zaujmú aj ďalších návštevníkov našej stránky.


Copyright © 2000—2011 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:kancelariasp@mail.t-com.sk