SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
Definícia

KLERIKALIZMUS je spoločensko-politické hnutie usilujúce o získanie a udržanie rozhodujúcej úlohy cirkvi v politickom, kultúrnom a hospodárskom živote spoločnosti.

Toto je len jedna z mnohých definícii, ktorá si kladie za cieľ pomôcť pochopiť, čo je klerikalizmus, nie úplne ho popísať. Lepšie ho popisuje životná realita v príspevkoch ktoré tu uverejňujeme.

Rôzne podoby klerikalizmu
 • Peter Prusák: Od základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou Stolicou k odluke [22. 08. 10]
 • J. Čelko: Svetskí humanisti a obrana demokracie pred neoľudáctvom [14. 07. 10]
 • P. Condell: Nadutosť duchovenstva - o zasahovaní cirkvi do verejného života [18. 04. 10]
 • Ukážka z knihy o klerikalizme - Len slabý klerikalizmus sa tvári demokraticky [22. 11. 09]
 • Nekorektná cirkev: Biskup útočí na Dawkinsa [15. 11. 09]
 • Recenzia novej knihy: Klerikalizácia verejného života ... [1. 11. 09]
 • Davidson a Pyle: Náboženské konflikty [20. 9. 09]
 • K. Ondriáš: Štatistika verzus demagógia [13. 9. 09]
 • O reštitúciách: S jedlom rastie chuť cirkví [9. 8. 09]
 • Redakčný článok: Dvojnásobná porážka referenda o výučbe náboženstva v Berlíne [3. 5. 2009]
 • V. Šmakov: Tajomstvá popularity náboženstva [29. 3. 09]
 • B. Falikov: Teológia - „kráľovná vied“ - vo vyhnanstve [25. 1. 09]
 • Naši čitatelia O udalostiach, ktoré sú za nami, ale môžu byť poučné [28. 12. 2008]
 • K jednej petícií: Hluk pre obyvateľov, rajská hudba pre biskupa Baláža [21. 12. 08]
 • A. Rehák: Vhodné poučenie z encykliky „Spása v nádeji“ (Spe salvi) [20. 1. 08]
 • O Hlinkovej ceste na mierovú konferenciu [21. 10. 2007]
 • M.Fraser: Slovensko pod palcom Vatikánu [7. 10. 07]
 • Dányi, Baťala: Recidívy klerikalizmu [30. 10. 06]
 • G. Lüdemann Neznášanlivé evanjelium [23. 3. 2006]
 • Kapitola z knihy: Dosť bolo ... [26. 2. 06]
 • Profesor Hubenák: Oceňovaný antisemita Vojtaššák [7. 2. 06]
 • Lakomy Vatikán [24. 1. 2006]
 • Z USA: Kazateľ sa vyhráža [13. 11. 05]
 • Poslankyňa EP: Ani kardinál Vlk, ani Vatikán nesmie … [1. 11. 05]
 • Aktuálny nemecký protest proti katolíckemu klerikalizmu [16. 8. 2005]
 • R. M. Price: Veľký inkvizítor nastúpil na trón [2. 8. 05]
 • K. Ondriáš: Ateizmus: Slovenské tabu? [12. 7. 05]
 • Profesor Kusý o náboženstve, cirkvi a KDH [26. 6. 2005]
 • S. Rushdie vystríha pred klerikalizmom [27. 3. 05]
 • E. Chmelár: Katolícka cirkev zasahuje [17. 3. 05]
 • T. M. Coan: Dlhé prasa [3. 3. 2005]
 • Čítajte: Pánboh by určite žasol! [17. 2. 05]
 • Americká realita: Kreacionisti pred súdom neuspeli [18. 1. 05]
 • A. Schlesinger Jr. Biely dom nebol vždy „božím domom“ [6. 11. 2004]
 • Groš svätého Petra – o financiách cirkví [24. 10. 2004]
 • Rozsiahlejší materiál Čo je to OPUS DEI? aktualizované [13. 10. 2004]
 • Prečo tak rýchlo kondoktoráty? [11. 8. 2004]
 • R. ŠKODA Svätý cisár Karol I.? [25. 5. 2004]
 • N. CHOMSKY o náboženskom fundamentalizme [9. 5. 2004]
 • P. KURTZ o evanjeliovom kapitalizme [4. 5. 2004]
 • V. GINZBURG o klerikalizme a náboženstve v školách [18. 3. 2004]
 • USA rozhlas a homosexualita. Ohlas poslucháča
 • Prečo náboženstvo už pre prváčikov?
 • Prečo nie je u nás demokracia
 • Ako sa spečatil klerikálny fundamentalizmus v SR
 • Ustanovenia kondoktorátu zabezpečujúce fundamentalistický diktát
 • Vzory o ktoré sa opierala príprava kondoktorátu - porovnanie s Európou
 • Základná Zmluva s Vatikánom schválená - avšak problémy ostali nevyriešené
 • Deklarácia SR o zvrchovanosti v kultúrnych právach má zakonzervovať klerikalizmus v SR
 • Európsky Parlament varuje pred náboženským fundamentalizmim
 • Sčítanie ľudu ako nástroj na zvýšené toky financií pre cirkvi
 • Odluka je jediné demokratické riešenie
 • Klerikálna politika v otázke zákazu potratov v rozpore so svetovými trendami
 • Náš klerikalizmus a jeho zásahy do chápania sexuality
 • Názor na financovanie cirkvi na Slovensku
 • Cirkevný odbor MK zasahuje proti nárokom neveriacich
 • Ohlasy čitateľov
 • Joga a biskupi na Slovensku
 • Od redakcie
  Máte pocit, že ste sa s klerikalizmom stretli osobne a pocítili jeho vplyv na vlastnej koži? Podeľte sa o svoju skúsenosť s čitateľmi našej internetovej stránky. Napíšte o tom na našu elektronickú adresu. Ak si budete želať, zachováme vašu anonymitu.


  Copyright © 2000—2013 Kontaktná adresa:
  Spoločnosť PROMETHEUS
  Pod Bánošom 14
  974 11 Banská Bystrica
  Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
  Adresa elektronickej pošty:kancelariasp@mail.t-com.sk