SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Napísali o nás

Časopis Obrana o Profesorovi A. Rehákovi, Múzeu SNP
a Cenách humanistov 2008


[24. 7. 08]

S potešením sme zaznamenali, že časopis Obrana nezabúda na významné osobnosti ani na spoločenské udalosti, ktoré sa ich dotýkajú.

Nižšie publikujeme zmenšenú fotokópiu článku uverejneného v siedmom čísle časopisu Obrana na strane 34 a zároveň prepis celého článku.

 

obrana.jpg, 39 kB

Prometheus oceňoval

Profesor MUDr. Alexander Rehák, DrSc., bývalý dôstojník 2. československej paradesantnej brigády a šéflekár Slovenského národného povstania (správne ma byť: šéflekár II. paradesantnej brigády - oprava Prometheus na základe upozornenia Dr. A. Reháka), bol 21. júna vyznamenaný čestným titulom Veľvyslanec humanizmu. Čestný titul Humanista roka získalo Múzeum SNP v Banskej Bystrici. Na Svetový deň humanistov, ktorý pripadá na 21. júna, ceny v historickej budove Slovenskej národnej rady v Bratislave udeľovala spoločnosť Prometheus.

Profesor Rehák, plukovník vo výslužbe (na fotografii tesne po vojne), pracoval najdlhšie na Kožnej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, pričom pôsobil aj v Iraku a Kuvajte. Jeho humanistické presvedčenie sformovala práve osobná skúsenosť s hrôzami vojny, úlohou viery a ideológie v nej, ako aj bezprostredný dotyk s biedou a hladom. Cenu získal za celoživotné dielo pri presadzovaní myšlienok humanizmu na Slovensku aj v zahraničí.

Múzeum SNP získalo ocenenie najmä za Projekt vagón, ktorý dokumentoval nehumánny a tragický odsun Židov z vojnového Slovenského štátu. „Záujem bol veľmi veľký a verím, že 58-tisíc návštevníkom na Slovensku a 30-tisícom v Čechách sme dokázali vstúpiť do svedomia,“ povedal riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev.

Text a foto Pavol VITKO

Pôvodný článok nájdete na stránke Obrany v pdf formáte čísla 7/2008


Info

obal.jpg, 13 kB

Obrana
Ročník XVI, č. 7/2008

Mesačník Ministerstva obrany SR, založený v Clevelande (USA) 1914, obnovený v Bratislave v roku 1993


Copyright © 2000—2008 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk