SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Preložili sme pre vás
V Mesiaci knihy: Kniha o knihe (Biblii) od V. Nikonova
Úvod od autora a 1. § knihy (kniha vydaná v Moskve v roku 2009)
[15. 03. 10]

opium.jpg, 25kB
Alexander Nikonov

Ópium pre ľud. Náboženstvo ako globálny biznis projekt.


Nezabiješ!
Biblia
Zabite každý brata svojho, každý druha svojho, každý blížneho svojho.
Biblia
Ja som Hospodin, tvoj Boh, žiarlivý Boh, trestajúci za vinu otcov...
Biblia

Od autora

Prostý ľud veľmi miluje mravnosť. Nekŕm ho chlebom, daj mu mravnosť! Nadávajú na nemravnú televíziu, ale pozerajú ju. Zlostia sa na nemravnú žltú tlač, ale čítajú ju. Kritizujú súčasné mravy, ale žiť ako v stredoveku nechcú. Veľmi si vážia Bibliu ako „základ mravnosti“, ale nechce sa im ju čítať.

Samotnú mravnosť v čistej podobe však pospolitý ľud zbožňuje a požaduje od vlády a podobných inštitúcií aby ju zaviedli násilím. Akých inštitúcií? To nie je tajomstvo. Kto má v našom štáte monopol na mravnosť? Stavím sa, že ak sa spýtate stovky rusov absolútna väčšina automaticky odpovie:

– Cirkev!

Toto slovo sa vo vedomí občanov radí hneď vedľa slov „morálka“, „náboženstvo“, „biblia“, „pravoslávie“, „boh“, „kresťanstvo“... Pritom však väčšina ľudí, ktorí sa úprimne označujú za veriacich, chodí do kostola iba na exkurziu, s popmi sa nestýkajú a Sväté písmo, ako sme už hovorili, nikdy nečítali. Ale veď biblia je pre veriacich základ, ako pre marxistov „Kapitál“!

Je to známa vec: V ZSSR mali komunistickí náčelníci v kanceláriách kompletné vydanie Leninových spisov v nerozrezanej podobe. Čítať ideologické diela je nudné! A biblia v tomto zmysle nepatrí do kategórie lepších knižiek v porovnaní s knihami starčeka Lenina. Okrem špecialistov sa sotva nájde obyčajný človek, ktorý by zvládol túto neuveriteľnú motanicu. Tu máte na ilustráciu krátky výber z biblických textov. Prekonajte lenivosť a prebehnite očami hoci len diagonálne po texte. (Numeri 1:17 – 43):

17 Mojžiš a Áron si pribrali týchto mužov, ktorí boli podľa mena označení,
18 a v prvý deň druhého mesiaca zhromaždili celý zbor. Potom sa dávali zapísať podľa rodinnej príslušnosti, podľa čeľadí a rodín do počtu mien, od dvadsaťročných vyššie, hlava za hlavou
19 tak, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. Tak ich spočítal na Sinajskej púšti.
20 Potomkov Rúbena, prvorodeného Izraela, ktorí po spočítaní mien, hlava za hlavou, podľa ich čeľadí a rodín boli zavedení do rodového zoznamu všetkých bojaschopných vyše dvadsaťročných mužov
21 bolo za kmeň Rúben štyridsaťšesťtisíc päťsto spočítaných.
22 Šimeónovcov, ich potomkov podľa ich čeľadí a rodín, tých, ktorí boli spočítaní, podľa počtu mien, hlava za hlavou, všetkých mužov od dvadsaťročných vyššie, všetkých bojaschopných,
23 spočítaných za kmeň Šimeón bolo päťdesiatdeväť tisíc tristo...

(Nebudeme pokračovať, kto túži nech si prečíta až po verš 43 v tu spomínanom diele, tak ako to odporúčal autor, aby ilustroval to o čom píše nižšie. p.p.)

A tak ďalej...

Tak, čo poviete? Dá sa takáto mútňava čítať dobrovoľne?.. Samozrejme, že celá biblia nie je taká nudná, ale stačí aby občan narazil na jeden, dva podobné kúsky a už zaspáva, alebo jednoducho odloží tieto nezmysly čo najďalej. Dokonca aj keď je to veriaci človek. Ľudia dávajú prednosť posudzovaniu biblie podľa vyjadrení iných.

Malomeštiak, dokonca aj napriek tomu, že túto knihu neprečítal, s obľubou obráti oči k nebu a hlbokomyseľne trepne nejaký banálny nezmysel ako:

Biblia je zbierkou božích múdrosti! Celá pozostáva z podobenstiev...

Podobne ako „Pasternaka som nečítal, ale...“

Moja kniha je určená tým, ktorí nechcú strácať čas potrebný na zarábanie peňazí čítaním starovekej motanice, ale napriek tomu chcú ľahko a nenásilným spôsobom získať predstavu o tom, čo je to Biblia a biblická morálka a kde sa dajú kúpiť.

Je už konečne čas porozprávať o nej ľuďom bez príkras. Odhaliť masám pravdu. Mýty treba rozptýliť...

Božie meno

§ 1. Čo je to Biblia a ako je usporiadaná?

Biblia je zbierka folklóru starovekých pastierskych kmeňov, ktoré žili na území Palestíny. Veľa národov zanechalo po sebe celé zväzky folklóru: Fíni „Kalevalu“, Indovia „Mahábháratu“, Kirgizi „Manas“, Kalmykovia „Džangar“, Indiáni „Popol Vuh“ Napriek tomu práve starožidovským príbehom bolo súdené zohrať významnú úlohu v histórii civilizácie. Prečo? Preto, že židovský epos bol svojim spôsobom unikátny a podstatne sa odlišoval od iných národných eposov? Nie. Židovské mýty a príbehy sú druhotné a v mnohom jednoducho prevzaté (aby sme nepovedali ukradnuté) od rozvinutejších národov vtedajšieho sveta... Preto, že sa Biblia vynímala medzi ostatnými textami nejakou mimoriadnou mravnosťou a múdrosťou? Nie, bola nemenej krutá, ba dokonca krutejšia a nelogickejšia, ako mytológia iných národov. Tak v čom je príčina? Prečo práve tento pupenec mal šťastie a premenil sa na vred? Pomohli pohania. Pohania vybudovali veľké impérium...

Biblia je kompozíciou niekoľkých desiatok nijako navzájom nesúvisiacich diel najrôznejších žánrov. Sú v nej čisto historické časti, popisujúce pôvod a osudy kmeňov divokých pastierov, sú tam teologické časti o primitívnom svetonázore týchto pastierov a je tam čisto erotická lyrika Starovekého Východu, ktorá nemá s náboženskom absolútne nič spoločné.

Všetky tieto rôznorodé diela boli spojené do jedného hrubého zväzku úctyhodnej hmotnosti. Pričom popisované biblické príbehy sú podané vo forme takzvaných očíslovaných „veršov“. Prečo číslované a vo forme „veršov“? Och, to je smiešny príbeh!.. Najstaršie varianty Biblie nemali ani hlavy, ani verše. Veď odkiaľ by aj primitívni pastieri mali pojem o hlavách?.. Prvý krát bola Biblia rozdelená na hlavy v 13. storočí kardinálom Štefanom Langtonom. O niečo neskôr iný kardinál, Hugo zo Saint Cher, rozčlenil jednotlivé hlavy na takzvané „verše“. Ale až v 16. storočí vydavateľ Estiene, kvôli pohodliu čitateľov, očísloval verše, aby nábožní občania mohli jednoduchšie vyhľadať podľa potreby vhodné citátiky (v tých časoch sa radi blysli citátikom z Biblie, rovnako ako v 18. storočí citátikom z osvietencov). Zoberte na vedomie, že pri citovaní biblie budem prakticky vždy tieto čísla vynechávať, aby som nimi nezapratal celý text.

Tak, ako sa obložené chlebíčky pripravujú minimálne z dvoch komponentov – chleba a salámy, tak aj Biblia je „zošróbovaná“ z dvoch častí – Starej zmluvy a Novej zmluvy. „Zmluva“ je dohoda. Dohovor medzi židmi a ich kmeňovým bohom. Tieto dohody sú dve.

Stará zmluva – to, čo bolo pred Ježišom Kristom, Nová zmluva – to čo bolo po... Dnešní kňazi sa nesnažia upútavať pozornosť veriacich na Starú zmluvu, lebo chápu, že súčasnému človeka znejú všetky tie staré príbehy, ktoré sú tam opísané, bolestne drsno. Kňazi chápu, že čítanie Starej zmluvy pôsobí na dnešného človeka ubíjajúco. A pre mnohých môže byť prvým krokom k rozčarovaniu z viery. Preto vykonávatelia kultu často hovoria: „Ach, veď to je Stará zmluva. Nečítajte ju. Čítajte Novú zmluvu. Dokonca sa objavil taký výraz – „starozákonný“ s významom beznádejne zastaraný. Pritom je paradoxné, že Starú zmluvu oficiálne nikto nezrušil, tak ako dosiaľ aj naďalej sa považuje za svätú, ale odvolávať sa na ňu ... je akosi politicky nekorektné... Civilizovaný človek to nepochopí. Len čudácky Američania sa radi blysnú znalosťou nejakého starozmluvného citátiku, alebo príbehu. Ale aj toto odvolávanie sa na Starú zmluvu je zvykom konzervatívcov z južných štátov a súčasná inteligencia obrovských metropolitných miest sa podobnými vecami dávno nezabáva. Je to akési nevhodné.

Prvou knižkou Starého zákona je „Bytie“, publiku je najznámejšia...


Na margo

nikonov.jpg, 2,5kB

Alexander Nikonov je presvedčený ateista a známy špecialista na diskreditáciu rôznych mýtov. Vo svojej knihe s iróniou, logicky a presvedčivo ukazuje, že Starý zákon nie je nič iné, ako zborník legiend starovekých pastierskych kmeňov, že Evanjelia sú vo svojej podstate len omieľaním mýtov starých kultúr a že cirkev vo svojej podstate je globálny komerčný projekt.

Kniha sa nepochybne „dotkne náboženských citov“ určitej vrstvy obyvateľstva, ale napriek tomu by bolo užitočné, aby si ju prečítali veriaci,neveriaci i nepresvedčení.

Nie je to kniha o viere. Viera je osobná, vnútorná, intímna záležitosť každého človeka. A náboženstvo a cirkev sú niečo celkom iné...

Opäť jedna skvelá kniha, ktorú by sme si želali mať na Slovensku v preklade.


Copyright © 2000—2010 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk