SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Prečítali sme u iných
O skutočnej sile náboženstiev
Viera ako spoločenská konvencia, prejav konformizmu a slabnúcich tradícii

Viera vo Francúzku sa vytráca

Vo Francúzku "je náboženstvo na ústupe," tvrdí francúzsky denník Le Monde. Hoci 73 percent obyvateľov Francúzka tvrdí, že sú nábožní, len 24 percent z nich verí, že boh "určite" existuje. Ďalších 34 percent povedalo, že existuje "pravdepodobne", zatiaľ čo 19 percent si myslí, že jeho existencia je "nepravdepodobná", a 22 percent považuje za "nemožné", že by Boh existoval. Len 12 percent opýtaných navštevuje bohoslužby aspoň raz do týždňa a 25 percent sa modlí "každý deň" alebo "často". Sociológ Régis Debray povedal, že ľudia prechádzajú od náboženstva založeného na viere k náboženstvu založenému na členstve. "Náboženstvo sa stáva identifikačnou kartou," vyhlásil.

Viac veriacich na Slovensku?

Výsledky sčítania ľudu na Slovensku, ktoré sa uskutočnilo v roku 2001, ukazujú, že približne 84 percent Slovákov sa teraz hlási k nejakému náboženstvu. Podľa Jána Bunčáka je to najme prejav "hlbokého sociálneho konformizmu". Hoci náboženstvo bolo počas komunizmu potláčané, patriť k nejakému náboženstvu sa teraz považuje za niečo, čo sa "patrí" a čo je "normálne". Ale "je medzi nimi veľmi veľa tých, ktorí v Boha vôbec neveria," hovorí pán Bunčák. Komentujúc celkovú situáciu v Európe, dodáva: "Veľká väčšina obyvateľstva sa hlási k nejakému náboženstvu... Ľudia sa síce prihlásia, ale zároveň nechcú, aby sa im náboženstvo priveľmi miešalo do života."

Taliani a Biblia

Biblia predstavuje "veľkú čiernu dieru vo vzdelaní Talianov, pobožných ľudí, ktorí nie sú zvyknutí sami si čítať z Božieho slova". Podľa talianskych novín La Republika dospelo k tomuto záveru mnoho profesorov a biblických učencov na seminári, ktorý sa konal v októbri v Bologni na tému "Biblia, kultúra a školstvo v Taliansku". Podľa vysvetlenia jedného učenca je neznalosť Biblie v Taliansku dôsledkom zákazu osobného čítania Biblie nariadeného v 16. storočí tridentským koncilom. "No aj na druhom vatikánskom koncile," tvrdí ten istý učenec, "táto Kniha je stále dielom, na Ktoré sa medzi kresťanmi len odvoláva, namiesto toho, aby sa stala učebnicou životnej múdrosti, knihou, ktorá nevyžaduje žiadne komplikované úvody, aby sa jej dalo porozumieť."

Náboženstvo podľa výberu

Prieskum Georgea Gallupa ml. ukazuje, že väčšina ľudí v Spojených štátoch považuje náboženstvo za "miešaný šalát". "Severoameričania si radšej 'povyberajú', čomu budú veriť, často radšej zmiešajú myšlienky nejakého náboženstva alebo zlúčia dve i viac náboženstiev do vlastného systému viery, ako by sa mali riadiť tradičnými náboženskými systémami," informujú kanadské noviny National Post. Prieskum odhaľuje aj to, že "je tu žalostný nedostatok poznania Biblie, základných náuk a tradícii vlastného náboženstva" a že "u ľudí, ktorí nevedia, čomu veria alebo prečo tomu veria, je viera, ku ktorej sa hlásia, často len povrchná," uvádzajú noviny. Reginald Bibby, profesor sociológie na Univerzite v Lethbridge v Alberte (Kanada), hovorí: Obrovská väčšina sa neustále hlási k prevládajúcim katolíckym a protestantským tradíciám, ale vyberá si len určité náuky, praktiky a obrady - ako sú krsty, svadby a pohreby."

Z rôznych zdrojov spracoval PROMETHEUS


Na margo
 
Slon na hlinených nohách

Mohutnosť náboženstiev je už len legendou, ktorá prežíva vďaka konformizmu a iným spoločenským dôvodom.

Toto je len omrvinka z pravdy o ktorej sa často a nahlas nehovorí. V skutočnosti je to ešte horšie, ale propaganda a zotrvačnosť robia svoje.


Copyright © 2000—2004 Spoločnosť PROMETHEUS, Grosslingova 8, 811 09 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk