SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Udalosti a komentáre
Berlínske úrady zakázali oslavy náboženských sviatkov v uliciach mesta
[6. 10. 13]

V médiách sa objavila táto informácia nedávno. U nás nevzbudila veľkú pozornosť, preto nemáme túto informáciu z domácich zdrojov. Napriek tomu si myslíme, že ide o významné rozhodnutie a venujeme jej priestor.

Dôvodom zákazu akýchkoľvek náboženských aktivít v uliciach nemeckého hlavného mesta sa stali nedávne hlučné masové oslavy Uraza-Bayram — ukončenia pôstneho mesiaca Ramadán. Administratíva mesta dostala množstvo sťažností od miestnych obyvateľov.

nenab.jpg, 48kB

V súvislosti s tým úrady rozhodli zakázať verejné oslavy akýchkoľvek náboženských sviatkov nakoľko zakázať iba islamské sviatky by bolo politicky nekorektné. Bez ohľadu na zákaz masových náboženských osláv, sú naďalej povolené akéhokoľvek masové oslavy, dôležité je aby neboli spojené s náboženstvom.

V Creusburgu, jednej z oblasti Berlína najviac obývanej moslimami, napríklad úrady zakázali verejné vianočné oslavy, čo označili kresťanské a im naklonené masovokomunikačné prostriedky za jasný príklad toho, ako sa v Európe obmedzujú práva kresťanov na úkor moslimov.

Odteraz budú môcť Nemci Vianoce, ako aj ľubovoľné iné náboženské sviatky oslavovať iba v súkromí. Ale vianočná jedlička tohto roku nezmizne. Bude teraz postavená iba v centre mesta na vopred vyhradenom mieste, ktoré určia úrady.

Naša poznámka

V dnešnom svete, kde neustále dochádza k premiešavaniu jazykov, kultúr a náboženstiev stále nástojčivejšie vystupuje do popredia otázka, ako môžu vedľa seba žiť nekonfliktne ľudia s takým rozdielnymi predstavami na mnohé oblasti života jednotlivca i spoločnosti.

Multikulturalizmus sa zdá byť správnou cestou spolužitia v spoločnosti, kde sa všetci členovia komunity, bez ohľadu na svoju rozdielnosť navzájom obohacujú. Ukazujú sa však aj negatíva a problémy, ktoré mnohí považujú za neriešiteľné. Osobitne to vidieť v oblasti rozdielnosti náboženstiev. Predstava, že budú vedľa seba žiť v mieri, v jednej komunite, ľudia vyznávajúci rôzne náboženstva sa ukazuje ako nereálna.

Za rozhodnutiami v Berlíne stoji snaha predísť konfliktom, pričom to mnohí budú vykladať ako obmedzovanie náboženskej slobody. Ukazuje sa však, že požiadavka striktného dodržiavania ideologickej a náboženskej nestrannosti štátu si v praxi vynucuje kroky, ktoré náboženstvo vytlačia z verejného priestoru — do súkromia a priestorov svätýň jednotlivých náboženstiev, cirkví a denominácií.

Pravdu má nepochybne Christopher Hitchens, ktorý vo svojej knihe Boh nie je veľký píše: Spor s cirkvou stojí za všetkými spormi, lebo je začiatkom — nie však koncom — všetkých sporov o filozofiu, vedu, dejiny a ľudskú povahu. Je tiež začiatkom — ale v žiadnom prípade koncom — všetkých diskusii o dobrom živote a spravodlivom usporiadaní spoločnosti.

Budeme optimisti a chceme podporovať myšlienku sekulárneho štátu, kde náboženstvo je súkromnou záležitosťou každého a cirkvi nemajú právo zasahovať do verejného priestoru.


Na margo

V tomto prípade na margo udalosti, ktorá je významná, zaujímavá a hodná nasledovania.


Copyright © 2000—2013 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
kancelariasp@mail.t-com.sk