SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Prevzali sme od iných
Boh je odpoveď na všetko
Neil Steinberg

Po obede sme pili šálku čaju – ja, môj najstarší syn a moja žena.
– Čím sa meria atmosférický tlak? – pýta sa naraz moja žena.
– Barometrom, – odvetil môj syn.
– A čím vlhkosť?
– Hygrometrom.
Prejavil som obdiv nad tým, že to vie vysypať z rukáva. Vysvetlil mi, že sa teraz učia v prírodovede o počasí – a že budú mať písomku.
Naraz som dostal nápad.
– Neviem, neviem, či je to tak, – zahniezdil som sa na stoličke. – Čertovo dielo je to ...
– Neil, ... – začala moja žena.
– Mal by som zájsť k vám na školu a pohovoriť si s tým vašim 'učiteľom'. Všetky tieto nezmysly o vodnej pare a oblakoch. Kde ostal Boh? Čo tak pohovoriť si o inteligentnom dizajne počasia?
Pozrel som sa na chlapca - horel, čakal, oči mu svietili. Žene sa urobili na čele vrásky. Vedel som, že idem na tenký ľad, ale vrhol som sa dopredu.
– Teraz ti ja dám pár otázok, – hovorím. – Teda voda sa vyparuje z jazier a oceánov, zhlukuje sa ako para do oblakov a padá na zem v podobe dažďa. Zapríčiňuje to ...
– Vôľa božia, – doplnil ma syn.
– A cyklónové búrky, zvané hurikánmi, posiela ako výroky súdu nad hriešnymi spoločnosťami … kto?
– Boh!
– Správne. Vysvetli mi, ako sa tvorí sneh.
– Boh! Sneh sú šupiny z vlasov Pána Boha.
– Veľmi dobre. Vetry dujú na príkaz ktorého nevýslovného božstva?
– Nášho Boha! – opakoval svoju odpoveď môj syn.
Žena to už nemohla vydržať a ozvala sa:
– Keď toto povie pri skúške ...
– Čo? – nenechal som ju dohovoriť. – Myslíš si, že učiteľ sa opováži známkovať to ako zlú odpoveď? Že vystaví našu vieru posmechu? Že zapochybuje o hlboko zakorenenej viere nášho syna?

Možno som sa prenáhlil kritikou celého tohto cirkusu okolo inteligentného dizajnu. Miesto toho, aby sme sa pokúsili držať božstvo preč od evolúcie, privolávame Boha na vysvetlenie každej maličkosti. Štúdium len pre skúšky to veľmi uľahčuje.

Povodny zdroj: Chicago Sun-Times 15. februára 2006. http://www.suntimes.com/output/steinberg/cst-nws-stein15.html

Preložil: Rastislav Škoda


INFO

Text sme prevzali zo Zošitov humanistov. č. 55/2006


Copyright © 2000—2006 Spoločnosť PROMETHEUS, Gunduličova 12, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk