SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Z našich zdrojov
Náboženstvá a politika v novej Európe
konferencia Európskeho parlamentu
(Prameň: David Pollock - prezident EHF)

Skupina Všetkých strán pre odluku náboženstva od štátu [Európskeho parlamentu] usporiadala jednodennú konferenciu s vysokou účasťou 27. novembra v Európskom parlamente. Predmetom konania bol vzťah náboženstva a politiky v Novej Európe a organizovali ju v mene tohto politického zoskupenia „Katolíci pre slobodnú voľbu“ – organizácia zastávajúca sekularizmus.

V prvom sedení David Meyers, docent histórie na Fordhamskej Univerzite USA vidí v Novej Európe výsledok vytvárajúci sa v dôsledku ukončenia impérií Rímskeho, Byzantského, Otomanského a v poslednom čase aj Sovietskeho. Komentoval aj rozsah v akom je azda Katolícka cirkev ochotná robiť kompromisy vo svojich zásadách o morálke a udržať si tým svoj výnimočný stav ako štát

Dr Alexandra Colen z pravičiarskej strany Flámov v Belgicku presadzovala obmedzený stav a slobodu žien ostať doma s deťmi. Tieto práva sa nemajú uskutočňovať.

Marienne Hélie Lucas, zakladateľka organizácie „Ženy pod moslimským zákonom“ sa vyjadrila na okraj francúzskeho chápania sekularizmu ako záruky viac pre občanov oslobodených od náboženstva než pre alternatívu rovnakej tolerancie a spolunažívania komunít. Dokonca ani medzi veriacimi sa nepokladá náboženstvo za prvotnú identitu osobnosti. Preto je nesprávne hádzať všetkých moslimov do jedného koša, najmä preto, že moslimský zákon pochádza od samozvaných moslimských konzervatívnych mužov.

V následnej diskusii, David Pollock, prezident EHF hovoril o nevyhnutnosti vyjednávať v prípadoch keď rôzne práva rozmanitých skupín si vzájomne odporujú – ako sa to dosť často stáva. Na verejnom fóre v sekulárnej spoločnosti rovnako ateisti ako kresťania by mali ponechať svoje presvedčenia pred dverami a hľadať spoločnú reč. Vyjadril aj súhlas s dvoma predchádzajúcimi diskutujúcimi, ktorí zdôraznili, že ľudské práva sa vzťahujú na jednotlivca, nie na celé skupiny a tiež pripomenul, že rovnako katolícke ako aj moslimské zákony vytvárali samozvaní konzervatívni muži..

V druhom sedení boli prednesené tri národné štúdie. Anka Grzywacz hovorila katolíckej nadvláde bežného života a politiky v Poľsku, kde cirkev vytvárala národnú identitu v časoch keď Poľsko sotva politicky existovalo. Obrovské príspevky sa prideľujú teraz štátom cirkvi a socialistická strana odstúpila od reformy zákona o prerušení tehotenstva zo strachu, že si odcudzí voličstvo pred referendom o EU.

Miguel Angel Martinez popísal podobnú situáciu v Španielsku, kde svoje privilégia zdedila Katolícka cirkev z fašistického obdobia. Socialistická vláda zavádzala reformy — ako napríklad o náboženskej výchove, ale cirkev sa stavala proti používajúc na to odsudzovanie a demonštrácie.

Asa Regnér hovoril o silne odlišnej situácii vo Švédsku, kde [štátnu] cirkev zrušili v r. 2000 a Švédsko sa tak stalo mnoho kultúrnou spoločnosťou. V súčasnosti pôsobí ťažkosti pre Kresťansko-demokratickú stranu návrh na uzákonenie manželstiev medzi partnermi rovnakého pohlavia, hoci všetci koaliční partneri tejto strany to podporovali; to by zaväzovalo aj cirkev nediskriminovať medzi hetero a homosexuálnymi manželstvami. Výsledok by mohol byť univerzálne civilné manželstvo.

V poobedňajšom zasadaní Keith Porteous–Wood zdôraznil, že sloboda náboženstva a presvedčenia nezahrňuje v sebe to privilegované postavenie aké majú náboženstvá v Európskej Únii. Až šesťdesiat náboženských misií pôsobí v EU, zatiaľ čo EHF je jediná, ktorá reprezentuje nenáboženských občanov, čo je celkom neprimerané proporcionalite obyvateľstva. Spoločenská súdržnosť závisí na tom či náboženstvá budú zohrávať menšiu úlohu v našom živote a na sekulárnom vládnutí.

Tarik Mira hovoril o včasnom rozkvete sekularizmu v Alžírsku po získaní nezávislosti, čo bolo potom potlačené keď sa fundamentalistickí islamisti dostali k moci. Ženy, ktoré prestali nosiť závoje boli prinútené znovu ich používať len čo si Neo-Salafizmus vytvoril patriarchálnu spoločnosť, ktorá opovrhuje ženami a demokratickými hodnotami.

Hubert Tournes z „Európskej siete cirkví v pohybe“ hovoril o potrebe cirkvi, ktorá slúži ľuďom, nie ktorá sa usiluje o vlastnú moc: dnes sa cirkvi správajú ako podnikateľské spoločnosti sledujúce svoj vlastný záujem – to sa javí aj pri ich vyjednávaní v EU.

V následnej diskusii Georges Liénard, generálny tajomník EHF hovoril o potrebe EHF a liberálnych náboženských skupín spolupracovať tak ako to bolo pri ich neúspešnom oponovaní proti článku 52 návrhu Európskej Ústavy. Teraz už cirkvi mali časté stretnutia s [Európskou] Komisiou bez otvorenosti a bez priehľadnosti, vyúsťujúce do Lisabonskej zmluvy, kde sa Katolícka biskupská konferencia dožaduje ešte väčšieho prenikania do EU než tomu bolo doteraz.

Na záver konferencie po živej diskusii Sophie in’t Veld povedala, že náboženské inštitúcie znamenajú nedobré vyhliadky pre ženy a homosexuálov. Ak Európa mala aj kresťanské korene – znamená to, že sa chceme vrátiť do stredoveku? Korene modernej Európy sú v svetskom Osvietenstve. Dokonca ani len zakladatelia EU sa nikdy neodvolávali na svoje kresťanské hodnoty. Napriek tomu dnes politici oponujú členstvu Turecka pre jeho zviazanosť s islamom – hoci je tá väzba podstatne slabšia než viazanosť ku kresťanstvu v mnohých európskych členských štátoch.


INFO

Z pôvodného zdroja preložil Dr. Alexander Rehák.


Copyright © 2000—2007 Spoločnosť PROMETHEUS, Gunduličova 12, 811 05 Bratislava Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk