SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
ABCDEFGHIJKLM   I S P   NOPQRSTUVWXYZ
 
Osobnosti
Heslá o osobnostiach, ktoré budú súčastou slovníka dopĺňame priebežne

N

N

Nový hrdina – neverec – človek, ktorý ostáva chladný pri zvonení zvonov, zvolávajúcich ovečky do božieho stánku. Pokračuje bez vyrušenia v tom čo robil dovtedy, kým masy v chvate, berúc modlitebnú knižku, uháňajú v smere sladkého zvuku zvonov…

Neverec – tento termín sa dávno stal ľudovým označením pre človeka, ktorý obvyklé trčí z radu – hrdina verejne odsudzovaný, súkromne obdivovaný. A pritom nejde iba o vieru, či náboženstvo.

Novodobý neveriaci Tomáš je človek, ktorý sa chce presvedčiť, o pravdivosti toho čo mu hovoria – človek, ktorý konfrontuje, porovnáva tvrdenia s realitou.

To sa zdá byť ideálom, tento človek je plnohodnotným občanom, premýšľajúcim a rozhodujúcim sa po zrelom uvážení. Občanom, ktorý je sám svojho šťastia strojcom. Nečaká na šťastný večný život, nedá sa balamutiť dočasnými hrdinami moci.

Dobrý deň Nový hrdina!


Slová
N
Náboženstvo

Copyright © 2004–2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk