SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
TOPlist 
 
 
Náš protest
Informácia o proteste proti očierňovaniu ateistov v regionálnych novinách MY ORAVSKÉ NOVINY a jeho výsledok po komunikáci s redakciou
[5. 7. 12]

Na základe informácie od člena Spoločnosti Prometheus (ďalej len SP) sme sa dozvedeli, že v regionálnej tlači, v týždenniku MY ORAVSKÉ NOVINY, bol zverejnený článok o vykrádani motorových vozidiel ku ktorému bol použitý na prvej strane titulok DLHOPRSTÍ ATEISTI Zlodeji kradli, kým sa ľudia modlili. V samotnom článku však nikde nebola uvedená informácie že by zlodeji, ktorých zadržala polícia, vyjadrovali svoj svetonázor, ktorým mal byť podľa titulku ateizmus.

Na základe presvedčenia, že ide o neoddôvodnené očierňovanie občanov bez náboženskeho vyznania sme sa rozhodli protestovať a požiadali sme redakciu uvedených regionálnych novín o uverejnenie ospravedlnenia.

Nižšie sprístupujeme list, ktorý sme zaslali redakcii a celú e-mailovú komunikáciu predsedu Spoločnosti Proemetheus Romana Hradeckého so šéfredaktrokou Lídiou Vojtaššákovou.


E-mail s protestom od predsedu SP R. Hradeckého šéfredaktorke:

Dobrý deň prajem,

v prílohe Vám posielam protest proti zameraniu a obsahu hlavného nadpisu článku v My Oravských novinách, čísla 23. Súčasne si Vás dovoľujem touto cestou požiadať v mene Spoločnosti Proemtheus — združenia svetských humanistov o vykonanie nápravy.

S pozdravom

Roman Hradecký
predseda Spoločnosti Prometheus

Príloha e-mailu, súbor vo formáte pdf (náš protestný list a požiadavka na ospravedlnenie).


Dostali sme neuspokojivú odpoveď šéfredaktorky:

Dobrý deň pán Hradecký,

zaujal ma Váš protest, súhlasím, že avízo nebolo zvolené najšťastnejšie. Ale v žiadnom prípade nebol nadpis avíza namierený proti neveriacim.

Aj synonymický slovník slovenčiny uvádza pri slove ateista iné významy (aj keď len hovorove — napríklad neznajboh) a polícia naozaj nebude podozrivého skúšať z náboženstva.

Ale to je možno trocha odveci. K veci je, že sme to naozaj nemysleli urážlivo a znevažujúco voči osobám bez vyznania.

V ďalšom texte použijem pár citácií priamo z vášho časopisu Prometheus č. 4 z roku 2011. Uvádza sa tam 103 Obradov a pravidiel združení a ateistov (Meréchal). Uvedomujem si dobovú i národnú lokalizáciu tohto dokumentu, ale tie, ktoré použijem nie sú závislé ani od doby ani od miestnych podmienok.

Chcem totiž len vedieť, či aj v praxi naozaj fungujú.

Zopakujem, že v avíze nebol žiadny zlý úmysel a skúsim pravidlo č. 43 — „Ateisti neodmietajú neskúsených autorov, ktorí napísali chybné diela v dôsledku nedostatočných skúseností a bez zlého úmyslu.
Pridám aj pravidlo č. 28 — „Ateisti už vopred odpúšťajú veriacim urážky z ich strany.”

A na záver ešte pravidlo č. 66 — „Ruky ateistov musia byť také čisté, ako ich srdcia a také čestné, ako ich rozum.”

Ja sa v tom naozaj necítim nečestne.

Určite sme to nemysleli tak, ako popisujete, a úmysel hanobiť skupinu osôb bez vyznania musím odmietnuť. A, opakujem, osobne a aj za noviny sa ospravedlňujem za tú formuláciu avíza.

Skúste teda ešte pár klikov na klávesnicu a napíšte mi, či naozaj trváte na zverejnení Vášho protestu a ospravedlnenia, ktoré ste nám poslali.

Čakám Vašu odpoveď

Pekný deň

Lýdia Vojtaššáková, Ing.
šéfredaktorka
MY Oravské noviny
Petit Press, a. s.
tel/fax 043 5320 032
Redakcia Tvrdošín, Trojičné námestie 191
Redakcia Dolný Kubín, Radlinského ulica 1727


Naša opakovaná požiadavka na uverejnenie ospravedlnenia:

Vážená pani šéfredaktorka,

ďakujem za Vaše vyjadrenie a ako osoba ho môžem prijať a akceptovať. Domnievam sa však, že nešlo o našu súkromnú diskusiu, ale uvedený titulok bol uverejnený v tlačenej podobe na najreprezentatívnejšom a najčítanejšom mieste novín — v titulke celého čísla. Vaše vysvetlenie nerieši verejný atak na česť a dôstojnosť ateistov, ako aj ostatných občanov bez náboženského vyznania, ktorých je na Slovensku podľa posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 presne 725 362.

Z uvedených dôvodov v záujme slušnosti a úcty k spravodlivosti, vnímam ako dôvodné požadovať ospravedlnenie rovnakým spôsobom a na rovnakom mieste nie mne, ale celej skupine osôb bez náboženského vyznania, ktorí boli titulkom osočení.

S pozdravom

Roman Hradecký


A tu je konečný výsledok - Ospravedlnenie uverejnené na prvej strane novín:

myon.jpg, 55kB


Ostával len dúfať, že v budúcnosti nebudeme svedkami podobných nekorektných vyjadrení na adresu občanov bez náboženskeho vyznania v iných médiach. Zároveň pri tejto príležitosti chceme požiadať všetkých, ktorí zistia podobné nekorektné formulácie, či informácie, alebo vyjadrenia, ktoré sa dajú overiť aby nám ich zasielali na kontakty uvedené v spodnej časti tejto stránky.

Spoločnosť Prometheus


Na margo
 
Jedna skúsenosť, ako možno úspešne brániť záujmy občanov bez náboženského vyznania, ak sú neodôvodnene proti ním použité nekorektné informácie.


Copyright © 2000—2012 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
kancelariasp@mail.t-com.sk