SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Názor a kritika
Vraždy, pohlavní choroby a rozpad manželství jsou častější v náboženských společnostech
Podľa G. Monbiota v The Guardian

Jsou náboženské společnosti lepší než společnosti světské? Většina lidí, která nyní usiluje o to, vyhazovat lidi do povětří – ať už bombami, nebo tanky a řízenými střelami, nebo v dopravních letadlech – to dělají Božím jménem. V Indii lidé, jejichž náboženství jim zakazuje způsobovat bolest hmyzu, upalují jeho jménem lidské bytosti. Papež ze 14. století, který má k dispozici komunikační síť ze století jednadvacátého, oživuje dynamismus své církve tím, že pronásleduje homosexuály a upírá ženám právo na jejich tělo. Britští biskupové a rabíni se nyní sjednotili v zájmu prodlužování lidského utrpení tím, že se stavějí jednotně proti legalizaci eutanázie. Víme, že nejnebezpečnějším lidským rysem je absence sebepochybností a absence sebepochybností je pravděpodobnější v mysli věřícího než bezvěrce, zdůrazňuje George Monbiot v deníku Guardian.

Víme však zároveň že málo náboženských vlád dokázalo spáchat tak hrozná zvěrstva jako Hitler, Mao či Stalin. Je obtížné bagatelizovat Dostojevského varování, že „jestliže Bůh neexistuje, všechno je dovoleno“. Ani nelze zcela nesouhlasit s novým papežem, když varuje, že „se stáváme obětí diktatury relativismu, jehož nejvyšším cílem je vlastní ego a vlastní touhy a potěšení“.

Kreacionisté v USA jsou možná zcela šílení, přesto však vznášejí velmi závažnou otázku, která musí trápit každého, kdo se nad ní na okamžik zamyslel: Nemá-li náš život smysl, proč bychom se měli starat o druhé lidi?

Víme také, jak na stránkách Guardianu nedávno psal Roy Hattersley, že „dobro šíří nejčastěji lidé, kteří věří v Boha“.

Je pozoruhodné, že se však dosud nikdo systematicky nepokusil odpovědět na otázku, s níž začal tento článek. V aktuálním vydání časopisu Journal of Religion and Society (Časopis o náboženství a společnosti) zkoumá vědecb Gregory Paul hypotézu, kterou šíří náboženští nadšenci v Bushově vládě, že totiž prý náboženství vede k nižší míře „smrtelného násilí, sebevražd, nemonogamní sexuální aktivity a potratů“.

Gregory Paul srovnal data z 18 rozvinutých demokracií a zjistil, že se křesťanští fundamentalisté zcela radikálně mýlí.

„Všeobecně vzato, vyšší intenzita náboženské víry a víra ve Stvořitele vede k vyššímu počtu vražd, k vyšší úmrtnosti mladistvých a mladých dospělých, k vyšší míře infekce pohlavních chorob, k vyšší míře těhotenství mladistvých a k většímu počtu potratů. Žádná ze silně sekularizovaných, proevolučních demokracií nemá vysokou míru této dysfunkce.“ V USA má „silně theistický, protievoluční jih a středozápad výrazně vyšší počty vražd, úmrtnosti, pohlavních chorob, těhotenství mladistvých, manželských problémů a problémů v partnerských svazcích, než na severovýchodě, kde dosahují sekularizace a přijímání evoluce evropských norem.“

Pozoruhodná jsou zejména tři zjištění – spojení mezi náboženstvím – zejména absolutní vírou – a úmrtností mladistvých, pohlavními chorobami a množstvím potratů u mladistvých. Paulovy grafy dokazují daleko větší počty úmrtnosti u dětí mladších pěti let v Portugalsku, v USA a v Irsku. USA – nejnáboženštější země v Paulově přehledu – rekordně vede v tabulce pohlavních nemocí, jako je gonorrhea a syfilis. Nepodivnější pro všechny ty lidi, kteří se domnívají, že křesťanské společnosti jsou „pro život“, je zjištění, že „rostoucí počty potratů u mladistvých dokazují pozitivní korelaci se sílící vírou a náboženským uctíváním Stvořitele.“ Tvrzení Jana Pavla II., že prý sekulární kultury vedou k zvyšování potratů, jsou v přímém rozporu s kvantitativními daty.

Odpovídá to všechno studiím o těhotenství mladistvých. Bohaté země, v nichž se vedou kampaně na podporu sexuální abstinence, inspirované náboženskou vírou, mají nejvyšší počty těhotenství mladistvých. USA je jedinou zemí, v níž je míra těhotenství mladistvých srovnatelná s rozvojovými zeměmi: má v tomto ohledu horší statistiky než Indie, Filipíny a Rwanda.

Protože nemají v těchto zemích mladí chlapci řádné informace o pohlavním styku a z náboženských důvodů si oškliví, co dělají, způsobují tito nábožensky založení mladí muži daleko větší počty mladistvých těhotenství než v zemích, kde náboženské předsudky neexistují.

Pôvodný zdroj:
The Guardian
Preklad:
Britské listy 12.10.2005


Na margo
 
Ponechávame bez komentára. Nakoľko argumentov za i proti možno nazberať toľko, koľko prívržencov náboženstiev, alebo ich odporcov by sa vyjadrilo. Je to však text nad ktorým sa možno a treba zamyslieť.

Copyright © 2000—2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk