SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Morálka a demokracia
Na Novom Zélande bol odsúdený bývalý vodca kresťanskej strany za znásilnenie maloletých dievčat.
Čo ja už si len z tými ľuďmi počnem
Ilustračné foto: PROMETHEUS

Vellington, 14. júla. INTERFAX – Bývalý predstaviteľ Strany kresťanského dedičstva na Novom Zélande, ktorej program je postavený na podpore rodinných hodnôt, 46 ročný Graham Kepill, bol uznaný vinným zo sexuálneho vydierania a znásilnenia troch dievčat mladších ako 12 rokov.

Trestné činy sa stali v období od r. 1990 do r. 2002, práve vtedy G. Kepill stál na čele ním založenej kresťanskej strany.

Agentúra AAP oznámila, že podľa rozhodnutia súdu pôjde politik do väzenia na deväť rokov. Po vyhlásení rozsudku prečítal advokát vyhlásenie G. Kepilla, v ktorom sa tento kajá za svoje činy, ktoré ho priviedli na lavicu obžalovaných a ľutuje, že ukázal ľuďom taký negatívny príklad, nakoľko jeho verejné vyhlásenia a osobný život boli v príkrom rozpore.

Skupina vplyvných saudských predstaviteľov vyhlásila, že žena nesmie riadiť automobil.


Dubaj. 18. júla INTERFAX – Veľká skupina vplyvných predstaviteľov štátu vystúpila proti tomu aby ženy v Saudskej Arábii mali právo riadiť automobil.

Text obviňuje „nepriateľov islamu“ z pokusu narušiť významnú úlohu žien „ich korumpovaním, čim sa korumpuje celý islamský svet“.

Podľa názoru autorov manifestu by podobné povolenie znamenalo ďalšiu ekonomickú záťaž pre spoločnosť, „nakoľko by mnohé rodiny museli kúpiť niekoľko automobilov, pretože ženy majú rady novosti. A vláda by musela vytvoriť špeciálne dopravné oddelenia pre ženy“.

Dokument sa objavil po tom, ako jeden z predstaviteľov Konzultačného výboru - komory, ktorá nemá zákonodarnú moc, – vystúpil s návrhom aby ženy v Saudskej Arábii mali právo riadiť automobil. Dosiaľ je v tejto krajine slabšiemu pohlaviu zakázané cestovať bez písomného súhlasu príbuzného – muža.


Na margo
 
Natískajú sa prirodzené otázky:

Dokedy ešte budú môcť pod kepienkom náboženstva farizeji hlásať morálku?

Dokedy ešte budú ženy znášať tú večnú mužskú aroganciu s ktorou rozhodujú o tom, čo žena môže a čo nie.


Copyright © 2000—2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk