SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Prečítali sme u iných
Pánboh by určite žasol!

Výber z rôznych zdrojov

Iba v Izraeli: mobilné telefóny s potvrdením, že sú kóšer

Spoločnosť Mirs končí rokovania s celým radom vysoko uznávaných rabínov o predaji modelu mobilného telefónu určeného len pre ortodoxný sektor. Predajom týchto prístrojov sa bude zaoberať ortodoxný podnikateľ Moti Elbojm. S najväčšou pravdepodobnosťou ide o dodávku desiatok tisíc telefónov, ktoré bude predávať asi 70 agentov. Dá sa očakávať, že tieto modely prídu na trh už o niekoľko týždňov.

„Ortodoxný“ prístroj sa bude odlišovať minimálnym množstvom funkcii a nebude prijímať hovory v sobotu a v dni náboženských sviatkov, s výnimkou prípadov, keď pôjde o pikuach nefeš (záchranu ľudského života; podľa židovských tradícii možno v takom prípade sobotu porušiť). Prístroj nebude mať možnosť pracovať v sieťach tretej generácie 3G. Ku každému prístroju bude priložený doklad o tom že je kóšer.

Rokovania medzi Mirs a rabínmi začali po tom, ako rabíni vyzvali svoje ovečky aby nekupovali prístroje 3G, predovšetkým kvôli tomu, že zábavne relácie, ktoré môžu počúvať majitelia týchto prístrojov môžu znepokojovať prísnych zástancov židovskej morálky. Približne v tom istom čase bol v ortodoxnej tlači zavedený zákaz na publikovanie reklamy mobilných operátorov.

Predčasom bolo schválené nariadenie zakazujúce študentom ešiv používať mobilné telefóny pod hrozbou vylúčenia zo štúdia. Je možné, že tento zákaz bude zrušený potom, ako sa v predaji objavia kóšer prístroje.

ISRALAND NOVOSTI, 13. 2. 2005 (www.isra.com)


Dve tretiny Grékov sú za oddelenie cirkvi od štátu — prieskum

Atény, 14. februára. INTERFAX — Korupčný škandál okolo predstaviteľov gréckeho duchovenstva, ktorý trvá už niekoľko týždňov spôsobil stratu dôvery gréckych obyvateľov k pravoslávnej cirkvi.

Výsledky posledných prieskumov ukázali, že dve tretiny (65 %) Grékov sú za oddelenie cirkvi od štátu, napísali v pondelok noviny Kathimerini.

Prednedávnom bol v Grécku uväznený archimandrit (pravoslávny predstavený kláštora) Heladskej cirkvi Jakovos Josakis ktorý je podozrivý z korupcie a krádeže starožitných cennosti.

V súčasnosti prebieha vyšetrovanie v tejto veci, rovnako ako aj v súvislosti s drogovým škandálom do ktorého je zatiahnutý blízky spolupracovník arcibiskupa Christodula.

Heladská pravoslávna cirkev tradične hra významnú úlohu v spoločenskom živote krajiny. Okrem iného štát vypláca mzdu gréckym duchovným.


Na margo
 
Človek žasne! Veselé i smutné zároveň. Ukazuje sa, že dnes je už naozaj možné všetko.

Copyright © 2000—2004 Spoločnosť PROMETHEUS, Grosslingova 8, 811 09 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk