SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Z iných zdrojov
Mix o viere a ohlupovaní

(Z internetu)

V čom veríme?

V súčasnosti je vo svete okolo 2,1 miliardy kresťanov (medzi nimi 1,15 miliardy katolíkov). Za nimi nasleduje Islam (1,3 miliardy), hinduizmus (900 miliónov), konfuciánstvo a daocizmus (394 miliónov), budhizmus (376 miliónov). Do prvej desiatky svetových náboženstiev sa dostalo i učenie čuč-che - štátna ideológia Severnej Kóreje, ktorá má podľa všetkých sociologických kritérií príznaky náboženského kultu a má 90 miliónov adeptov. Čučcheisti predbehli aj nasledujúci judaizmus a šintoizmus. Desiatku uzatvárajú scientologovia (učenie Rona Habbarda) s 500 tisíc prívržencami.

Debilizmus v USA
Proti vede, kultúre, ateizmu i náboženstvu

60 % Američanov nevie povedať ani päť z desiatich božích prikázaní a polovica starších žiakov v USA si myslí, že Sodoma a Gomora sú muž a žena, oznámili špecialisti z Bostonskej univerzity.

Propagácia ateizmu sa začínala vždy propagáciou kultúry. Úspechy vedy, ktoré sa stali očividné pre každého človeka, vyhnali boha z chápania prírody a prítomnosť na riadení spoločnosti z chápania spoločnosti. U Američanov je však všetko naopak - čím ďalej tým menej ľudí sa oboznamuje s bohatstvom ľudskej kultúry. Tým menej v nich ostáva niečo ľudské. Už nie sú schopní osvojiť si ani náboženskú formu vedomia. Ak voľakedy bolo prekvapujúce, že Američania nevedia, prečo je zima a leto, teraz to už dokonca prestalo byť vtipom, lebo v tejto oblasti aj ruskí žiaci celkom dobehli amerických. Nuž jednu vec by bolo dobre vedieť, stihnú klesnúť Američania na úroveň austrálskych divochov, alebo skôr pochovajú svet.

Darwinova teória má zmiznúť z poľských škôl

Poľským školám hrozí, že z učiva zmizne Darwinova teória. Poľskí učitelia sa búria. Žiaci sa budú učiť o sexe, ale nie o Darwinovej teórii. Ministerstvo školstva totiž rozhodlo, že rodinná výchova bude povinným predmetom. Žiaci sa na hodinách dozvedia okrem iného aj niečo z filozofie, antropológie a sexuológie.

Učivo je však účelovo vybrané, chýba napríklad Darwinova evolučná teória. Podľa denníka Žycie Warszawy učitelia odmietajú učiť pod vplyvom ideológie. Nový predmet sa začnú žiaci učiť od roku 2008 alebo 2009. Učitelia ich z neho budú známkovať, ak by školák neprospel, nepostúpi do ďalšieho ročníka.

„To je absurdné. Som proti zavádzaniu ideológie do škôl. Nie je možné presviedčať neveriacich ľudí, aby učili o hodnotách, ktoré neuznávajú,“ povedal denníku bývalý námestník ministerstva školstva Wlodzimierz Paszyński. Ak bude predmet povinný, hrozí bojkot zo strany žiakov.

Rodinná výchova už v poľských školách existuje, predmet je nepovinný. Sexuológ Zbigniew Lew Starowicz si myslí, že nová povinnosť neprinesie nič dobré. „Vyvoláva to nielen smiech u detí, ale aj u rodičov. Školáci začnú vyučovanie bojkotovať, pretože nebudú chcieť, aby im niekto vštepoval lži,“ povedal denníku.

Proti vybranému učivo bez Darwinovej teórie, ktorú popiera okrem iného otec ministra školstva, europoslanec Maciej Giertych, sa búria aj samotní učitelia. Nápady ministra školstva Romana Giertycha a jeho ministerstva budia nevôľu nielen v Poľsku, ale aj v Európskej únii. Európska komisia v minulosti kritizovala napríklad návrh na zákaz „homosexuálnej propagandy“ v školách.

Preklad: PROMETHEUS


INFO

Z rôznych internetových zdrojov.


Copyright © 2000—2007 Spoločnosť PROMETHEUS, Gunduličova 12, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk