SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
MIX
Paradoxy doby a čo s tým má spoločné cirkev
[25. 11. 10]

(Mix z našich a internetových zdrojov)

Viete od koho sa učili komunisti taktike boja proti cirkvi?

Pri každej príležitosti počúvame ako komunisti prenasledovali cirkev. Jednou z najhorších udalostí, ktorá sa najčastejšie uvádza sú takzvané akcie K a R proti reholiam v päťdesiatych rokoch. Podľa wikipédie bolo vtedy v rámci akcie K a v ďalších akciách proti mužským reholiam (akcia K1 a K2) bolo celkovo na Slovensku internovaných 1180 rehoľníkov žijúcich v 76 kláštoroch z 15 reholí. Po akcii K nasledoval podobný zásah proti ženským rádom — akcia R.

Nebudeme hovoriť, že to bolo správne, nechajme sa však poučiť z histórie. Z iných zdrojov sa môže zvedavý človek dozvedieť, že v tridsiatych rokoch 16. storočia, keď dal kráľ Henrich VIII. zatvoriť všetky kláštory v Anglicku. Rehoľníkov rozohnal, mnohých dal uväzniť a niektorých dokonca nechal zabiť.

jozef2.jpgIným príkladom je osvietenský cisár Jozef II. Ten zrušil v rokoch 1782-87 v Uhorsku 140 kláštorov žobravých a rozjímavých reholí. Opatrenie podporovali mnohí slovenskí svetskí kňazi, medzi nimi aj farár z dediny Naháč pri Trnave Juraj Fándly. Fándly mníchom zo zrušených kláštorov poradil aby šli pracovať.

Nuž vyzerá to, že komunisti neprišli na nič nové, len zopakovali to, čo v tu uvedených prípadoch dávno pred nimi urobili iní, osvietenejší, ktorí však nemali s komunizmom nič spoločné. A pre nás si môžeme urobiť záver opierajúc sa aj o názor farára Juraja fándlyho, a povedať nie len mníchom, ale aj ostatnej cirkevnej hierarchii: Neseďte na krku štátu, nesajte z neho ako pijavice. Nechajte sa vydržiavať svojimi ovečkami alebo ešte lepšie, choďte pracovať.


Práce Kanta, Galilea a Bruna sa ukázali nebezpečnejšie ako Hitlerov Main Kampf

kant.jpegVatikánske archívy stále vedia prekvapiť výskumníkov. Ako zistil nemecký historik Herbert Volf, cirkev zakázala práce Kanta, ale pokojne dovolila katolíkom čítať Main Kampf a iné diela Adolfa Hitlera — nikdy neboli zaradené do cirkevného Indexu zakázaných kníh. Od roku 1559 do roku 1966 (spočiatku ako reakcia na Lutherové reformy) sa do tohto zoznamu sa dostalo viac ako 4 tisíc diel mysliteľov, vedcov, spisovateľov, vrátane prác Luthera, Galilea, Honore de Balzaca, Heinricha Heine, Emmanuela Kanta, Jeana Paula Sartra a ďalších.

Zaradenie akejkoľvek knihy do tohto zoznamu predchádzalo jej preskúmanie skupinou expertov — zakazovali sa iba knihy, ktoré podrývali vieru a mravnosť. Dopĺňanie zoznamu bolo ukončené za Pavla VI., ale Vatikán neoznámil jeho oficiálne zrušenie.

Čo sa týka Hitlera, tak práca na jeho zaradení do zoznamu začala, tvrdí Volf, ktorý pracuje v archívoch Vatikánu od začiatku 90 rokov, ale nebola dokončená. Podľa jednej z verzií, Kardinál Eugenio Pacelli, budúci pápež Pius XII., to neurobil z politických dôvodov, a okrem toho nie sú v zozname ani buričské diela ďalších politických predstaviteľov XX. storočia: Lenin, Stalin, Mussolíni.


Úryvok konverzácie medzi kardinálom Julesom Mazarinom a Jeanom B. Colbertom — ministrom financií francúzskeho kráľa Ľudovíta XIV.

mazarin.jpgColbert :
— Keď ide o to kde zohnať peniaze nastáva moment, kedy obyčajné čachrovanie už nestačí. Bol by som rád ak by mi pán kardinál vysvetlil ako prísť k ďalším peniazom, keď sme už po krk zadĺžení.
Mazarin :
— Keď je človek obyčajný smrteľník ide do väzenia . Ale so štátom je to inak! Štát nemôžeme zatvoriť do väzenia. Vŕši ďalšie a ďalšie dlhy. Tak to robia všetky štáty.
Colbert :
— Naozaj? Myslíte? Nutne potrebujeme peniaze! Ale ako ich zohnať, keď už máme všetky mysliteľné dane?
Mazarin:
— Tak vytvorme ďalšie.
Colbert:
— Nemôžeme zaťažiť chudobných viac ako už sú!
Mazarin:
— Áno, to je nemožné.
Colbert:
— Tak teda bohatých?
Mazarin:
— Bohatých tiež nie, ti by už nemohli nič utrácať. Jeden bohatý, ktorý utráca, živí stovky chudobných!
Colbert:
— Tak ako to urobíme?
Mazarin:
— Colbert ty mudruješ ako nočník pod zadkom nemocného. Je obrovské množstvo ľudí, ktorí sú niekde medzi tým, ani chudobní ani bohatí. Tí, ktorí pracujú, snívajú, že zbohatnú a nechcú byť chudobní, tých musíme pumpnúť. Čím viac im zoberieš, tým viac pracujú, aby si to vynahradili . Je to nevyčerpateľná studnica.


Na margo

V dnešnom mixe vám ponúkame tri perličky, ktoré nás poučia o tom, ako nie len komunisti obháňali mníchov, o tom že do zakázanej literatúry vyberali veľmi selektívne napríklad vedcov, filozofov a podobne, ale Hitler im až tak veľmi nevadil a nakoniec o tom, ako cirkev premýšľa o peniazoch.


Copyright © 2000—2010 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk