SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
MIX
Podvody, obchody a modernizácia cirkvi
[18. 10. 09]

(Mix z našich a internetových zdrojov)

Turínsky rubáš druhý krát vyrobený

Raffaele Carcano tajomník UAAR

Na dôkaz, že ide o falzifikát profesor Luigi Garlaschelli vyrobil kópiu Turínskeho (údajne Ježišovho) rubáša.

Treba na to iba kus plátna, profesora chémie a trochu technológie známej už v stredoveku. Tento - v poradí už druhý rubáš bol vyfabrikovaný v tomto roku (2009) a obsahuje všetky detaily pôvodného stredovekého falzifikátu. Prvý krát ho predstavil jeho tvorca profesor Luigi Garlaschelli (Výskumník v odbore organickej chémie na Univerzite v Pavii) 10. októbra v Divadle „Pietro d'Abano“, v miestnosti pre tlačové konferencie o 9:30 hodine doobeda v meste Abano Terme.

K realizácii tohto projektu prispela aj UAAR - Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, (Talianska únia racionalistov ateistov a agnostikov)

Raffaele Carcano, tajomník UAAR vysvetľuje: „Chceli sme podporiť tento projekt aj finančne, keďže išlo o experiment, ktorý ukáže, ako sa dá vytvoriť obraz (odtlačku) na plátne celkom podobný ako je na Turínskom rubáši za použitia technológií známych už pred 800 rokmi.“

Nové vystavenie „toho prvého“ rubáša je plánované na r. 2010 v Turíne a má ho financovať Komúna provincie Turín takmer 2 miliónmi Euro. Carcano dodáva: „Je neprijateľné v sekulárnom štáte financovať nejaké vierovyznanie z verejných prostriedkov - o to menej opodstatnené je, ak ten predmet obdivu nemá vedecké podklady spoľahlivosti“. Henri de Poitiers, biskup diecézy v Troyes pokladal ten prvý rubáš za falzifikát už v čase keď bol prvý krát predstavený na verejnosti. Určenie dáta vzniku rubáša rádio karbónovou metódou ukázalo, že bol vyrobený v XIV. storočí. Ale väčšina katolíckeho sveta odmietla dôkaz rádio karbónovou metódou a tvrdia, že rubáš nemohol vzniknúť ľudským pričinením.

V nasledujúcich mesiacoch UAAR zorganizuje výstavu „toho druhého rubáša“ v rôznych talianskych mestách, aby ho každý - či už veriaci alebo neveriaci - mohol vidieť a sám posúdiť.

(preklad tlačovej správy UAAR)

Poznámka prekladateľa: Dôkazom je aj to, že podoba Ježiša je identická so stredovekým stereotypom ako ho zobrazovali, zatiaľ čo je takmer celkom isté, že Ježiš vyzeral celkom inak.


Podnikavý duchovný

flasa1.jpg, 6,6kBV bulharskom chráme predávajú svätenú vodu s portrétom duchovného na fľaši. Podnikavý otec Jevgenij Georgijev na počesť najsvätejšej Bohorodičky v Berkovici začal obchodovať so svätenou vodou vo fľašiach z minerálnej vody Chisarja na ktorých sú nalepené etikety s jeho fotografiou a uvedením ceny 1 leva. V dome duchovného sa predáva cirkevné víno, rakija, (tradičný alkohol na balkánskom polostrove) a med, tiež s etiketami vyrobenými osobne. Ak existuje Putinova vodka, prečo by nemohla byť Jevgeniová voda? – hovoria kupujúci.

Otec Jevgenij je najznámejším miestnym politikom, Predtým bol jediným zástupcom Sociálno-demokratickej strany v miestnom zastupiteľstve, ale nedávno prestúpil do tábora primátora mesta, člena monarchistického Národného hnutia Simeon II. s cieľom zabezpečiť väčšinu potrebnú na vládnutie v občine.

Jedni ho kritizujú a pýtajú sa za koľko strieborných sa predal berkovický Judáš a druhí ho chvália za to, že umožňuje miestnym vládcom pokojne pracovať. Ale nespokojní obyvatelia sú rozhodnutí sťažovať sa na obchodníka jeho nadriadenému, Metropolitovi Dometianovi Vidinskému.


Ježiš v džínsoch

jezis1.jpg, 20kBSocha Ježiša v džínsoch a košeli, učesaného a oholeného podľa poslednej módy sa objavila na stene jedného z katolíckych kostolov v grófstve Východný Sussex na juhu Anglicka, informovali o tom britské média. Bronzová socha, ktorú vytvoril sochár Markus Kornish sa volá Ježiš v džínsoch a predstavuje syna božieho podľa predstáv 21. storočia. Peniaze na sochu dal člen kongregácie V. Gregory, ktorý zomrel vlani vo veku 87 rokov.

„Neustále hľadáme nové spôsoby, ktoré by motivovali ľudí na aby sa obrátili na kresťanstvo, a sme radi, že ľudia sa k tomu stavajú s pochopením“ – povedal otec David Bakli, ktorý slávnostne odhalil sochu veriacim. Nechceme aby bol Ježiš zobrazený ako trpiaci, ale ako dynamický a priateľský. Podľa nášho názoru tento dizajn lepšie podal ducha a činnosť Krista a socha hovorí sama za seba.

Odhalenie sa uskutočnilo na počesť 50. výročia vybudovania kostola. V minulom roku členovia náboženskej spoločnosti vyhlásili konkurz pre sochárov v ktorom zvíťazil M. Kornish – hlasovalo za neho 200 veriacich proti štyridsiatim. Podľa slov M. Kornisha, ktorého tvorbu obdivuje dokonca aj princ z Walesu, je jeho práca jednoduchá a pochopiteľná.

„Dúfam, že pomôže pochopiť, že Kristus je vždy s nami, a že sa nemusíme obávať. Jeho odev voľne vlaje vo vetre, doslova ako keby bol živý. Socha je až príliš súčasná, preto, aby ľudia pocítili také isté spojenie so skutočným Ježišom ako s jeho minulosťou“, – hovorí sochár.


Na margo

V dnešnom mixe vám opäť ponúkame rôzne perličky zo života veriaceho sveta.

Ako sami uvidíte vidíte, je to obraz súčasného sveta: podvody, obchody a pokus reklamou získať klienta - lebo aj veriaci je klientom cirkvi, ktorú potom dotuje zo svojich súkromných financií.

V niektorých štátoch, aj zo svojich daní. V našom - Slovenskom prípade bez nášho súhlasu aj z daní nás, občanov, ktorí nechcú mať s náboženstvom nič spoločné.


Copyright © 2000—2009 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk