SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Zo sveta
Letom svetom – vážne, s humorom i poéziou
Z rôzdnych zdrojov spracoval PROMETHEUS

Arcibiskup proti kreacionizmu

Kreacionizmus, alebo „inteligentný design“ je predmetom diskusii a jednou z ciest akou sa snažia fundamentalisti spochybniť vedu, respektíve dostať tieto nevedecké, teologicko-klerikálne teórie na úroveň vedy. O to zaujímavejšie je ak tieto snahy pochová svojím vyjadrením náboženský duchovný.

Uznávaná autorita, anglikánsky arcibiskup z Canterbury - Rowan Wiliams, sa zapojil do kontroverznej diskusie medzi vedcami a kreacionistami. Vyjadril sa pritom práve opačne ako by si fundamentalisti priali. Povedal, že si nemyslí, že by sa kreacionizmus - názor, že svet vznikol tak ako je to popísané v biblii - mal vyučovať v školách.

V rozhovore arcibiskup kritizoval vyučovanie kreacionizmu na dvoch náboženských „mestských akadémiách“, ktoré založil kresťanský podnikateľ Sir Peter Vardy a v niektorých ďalších školách v Anglicku. Pritom treba poznamenať, že táto otázka vo Veľkej Británii nie je až taká horľavá, ako napríklad v USA

Kto si poradí s angličtinou tomu odporúčame pôvodný zdroj The Guardian.

Svetové náboženstvo
(pohľadom karikaturistu)

svetové náboženstvo

Epigramy
(z 54. čísla Zošitov Humanistov)

Ro Bravo

Výhovorka

Nechce sa ti skoro vstávať,
keď ostatní sladko spia?
Jednoducho odvolaj sa
na výhradu svedomia.
***

Mantinely mystéria

Čo svedomie tvoje môže,
vymedzuje hranica,
ktorú v zmluve so Slovenskom
určí svätá stolica.
***

Obavy

Svätožiara nad trojicou
veľa stratí na lesku,
ak nakazí vtáčia chrípka
holubicu nebeskú.
***

Miliardová klientela

Vatikánska cirkev svätá
gigantický biznis sveta.
Jej kšefty sú vecou prostou,
obchod s večnou blaženosťou.
*** .

Poučenie

Prepískli to Dáni teda
s kresbou hlavy Mohameda?
A že boli takí smelí,
nebáli sa dráždiť včely.
***


Na margo
 
Veríme :-), že v tomto mixe si viacerí z vás nájdú niečo pre seba.


Copyright © 2000—2006 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk