SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Zo sveta
Sodoma Gomora je tu!
Z rôzdnych zdrojov spracoval PROMETHEUS

Španielski katolíci nedávajú peniaze na vlastnú cirkev

Španielska vláda umožňuje daňovým poplatníkom poukázať 0,5 percenta z dane charitatívnym alebo katolíckym organizáciám. Hoci 80 percent Španielov sa hlási ku katolicizmu, len 20 percent sa rozhodlo poukázať svoje peniaze cirkvi. Informáciu o tom uverejnili španielske El Pais.

Poverčivosť sa napriek rozvoju vedy a pokroku rozmáha

Podľa nemeckého inštitútu v Allensbachu, ktorý sa zaoberá prieskumom verejnej mienky „Ani v tomto čase vedy a techniky povery nestratili nič zo svojej príťažlivosti.“ Podľa dlhodobých štúdii sa zistilo, že „iracionálna viera v dobré a zlé znamenia pretrváva a je dokonca populárnejšia ako pred štvrťstoročím“. V 70. rokoch minulého storočia si 22 percent ľudí myslelo, že padajúce hviezdy môžu mať vplyv na ich život. Teraz, na začiatku 21. storočia je to až 40 percent. Iba každý tretí dospelý človek odmieta všetky formy povier. Podľa iného prieskumu, ktorý robili medzi tisíckou nemeckých vysokoškolákov, sa zistilo, že tretina z ních verí na magickú moc talizmanov, ktoré majú v autách alebo na kľúčenkách.

Povolanie kňaza je nebezpečné

Vlani napísal Daily Telegraph, že „Povolanie kňaza je jedno z najnebezpečnejších“ myslí sa tým v anglicku. Podľa odpovedí v prieskume medzi duchovnými v roku 2001 takmer tri štvrtiny z opýtaných uviedlo, že v predchádzajúcich dvoch rokoch boli predmetom útoku verbálneho, alebo fyzického. Od roku 1996 bolo zabitých najmenej sedem kňazov. V jednej z mestských častí Merseyside, došlo "každý deň priemerne k jednému fyzickému útoku, lúpežnému prepadnutiu alebo podpaľačstvu na niektorom z 1 400 miest určených na uctievanie.

Špiritisti majú problém

V roku 1971 zomrel Zé Arigo - špiritistické médium, ktorý tvrdil, že hovorí za ducha, ktorý sa volá „doktor Fritz“. V súčasnosti má v Brazílii 13 samozvaných nástupcov. Brazília má 6,9 milióna špiritistov a ako uvádza časopis Veja, spôsobuje im tento nadbytok médií problém. Predseda špiritistického zväzu v Sao Paulo sa vraj vyjadril: „Teoreticky je možné, aby sa duch zhmotňoval vo viacerých osobách. Ale začíname si myslieť, že je už priveľa doktorov Fritzov.“ Podľa časopisu Veja „Špiritizmus je decentralizované hnutie bez akejkoľvek pevnej hierarchie a nemá autoritu, ktorá by určila, kto je skutočne médiom doktora Fritza a kto ho iba imituje.“

Rozpoltená mládež

Univerzitný vestník vo fínskom meste Jyväskylä napísal, že mladí Fíni si stále viac vytvárajú vlastné morálne hodnoty. Celkovo si podľa vestníka vyberajú dnes ľudia jednotlivé prvky svojej viery z rôznych zdrojov, ako pri nákupe v supermarkete, keď si vyberáte tovar z rôznych regálov. Výsledkom je, že to čomu veria si navzájom niekedy protirečí. Mladí sú napríklad presvedčení, že je dôležité spravodlivo rozdeľovať bohatstvo a každý by mal mať možnosť, aby žil v blahobyte, zároveň sú však „zástancami bezohľadnosti a tvrdosti konkurencie„.


Na margo
 
Ten verí to a ten zas tohle – Mohli by sme parafrázovať klasika. Ale výsledok v tomto prípade…


Copyright © 2000—2006 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk