SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Názory veriacich
Veriaci kritizujú cirkvi a veriacich

Madonna dráždi cirkvi

Už dávnejšie Madonna rozhorčila katolícku cirkev svojimi výrokmi, že viera, v ktorej bola vychovaná, je založené na tyranii zo štvrtého storočia nášho letopočtu. Speváčka tvrdila, že ateistické názory jej manžela Guya Ritchieho jej pomohli hlbšie poznať základy viery – bola šokovaná, na akých podozrivých základoch je katolícka cirkev vybudovaná. Povedala, že keď sa z Guyom spoznala, bol celý nadšený z Darwinovej evolučnej teórie a pýtal sa jej aké má, ako kresťanka hodnoty.

Madonna ktorá je dlhoročnou vyznávačkou starodávneho židovského učenia kabaly, bola šokovaná, keď sa dozvedela, že veľa dávnych náboženstiev zaniklo, keď bolo v Ríme, v roku 420 kresťanstvo vyhlásené za jediné legálne štátne náboženstvo. Povedala k tomu: Považovalo sa za veľký zločin ak ste nekonvertovali a na tom je založená celá cirkev v duchu ktorej som bola vychovaná. Niečo nie je v poriadku. Nemyslím si, že je niečo zlé na Ježišovom učení, ale z cirkevnej organizácie mám hrôzu.

Treba ešte dodať, že katolícka cirkev ju za to nechválila a nedávno kritizovali Madonnu aj židovskí rabíni, kvôli jej prístupu ku kabale.

Vo viere nie je pre nás Amerika vzorom?

V RC Monitore reagoval jeden čitateľ (MUDr. J. B. z Třebíča) na článok Veriaca Amerika. Označil ho za jasnú propagandu amerického myslenia a amerického spôsobu života. Uviedol vlastné skúsenosti zo zbožnosťou Američanov: Bol som v Kalifornii a viackrát v Britskej Kolumbii v Kanade, kde mám dlhodobo vydatú sestru, preto to môžem posúdiť.

Ďalej píše: Veriaci skutočne do kostolov chodia, ale skôr chodia na nedeľnú party s kávou, koláčmi a posedenie so susedmi. Liturgia je im väčšinou vedľajšia. Čitateľ komentuje tiež záver článku na ktorý reagoval: Autor v závere správne uvádza dosť laxný prístup k viere a sviatostiam, ktorý hraničí skôr s folklórom. Svoju krátku reakciu čitateľ zakončil: Myslím, že to nie je pre nás dobrý príklad.

Kresťan Erich von Däniken o tajnej vede – teológii a príčinách nevedomosti kresťanov

„Biblia nie je to, za čo ju – ešte vždy a ustavične – vydávajú a dokonca Svätý Duch už nie je tým, čím mal pôvodne byť. Moji odborní teologickí kritici zhrozene prevrátia oči a povedia: Veď to predsa vieme, uvádza sa to v našej odbornej teologickej literatúre.

Majú pravdu. Ale: Veľké a malé kresťanské cirkvi žijú na verejnosti a pre verejnosť, sprevádzajú jednoduchého človeka od kolísky po hrob, pomocou ceremónii pri rafinovane stanovených úsekoch života sa stávajú nenahraditeľnými, tu na verejnosti vykonávajú moc, napĺňajú cirkevné pokladnice. Je teda absolútne nečestné hovoriť, že v knihách z teologických knižníc sa možno dočítať o všetkých omyloch (verejne šírených ako posledná pravda) biblickej vierouky… a že sa pripúšťajú. Ktorý z vyše miliardy kresťanov vstúpi do archívov teologickej vedy?

Joachim Kahl, promovaný teológ Philippsovej univerzity v Marburgu, konštatuje: Nevedomosť kresťanov tkvie najmä v nedostatočnej informovanosti zapríčinenej teológmi a cirkevnými historikmi, ktorí používajú vo svojich prácach dvojaký meter, ako odškriepiť škandalózne fakty, buď prekrúcajú realitu v jej pravý opak, alebo ju zahmlievajú. Oba postupy nazývam zavádzaním veriacich.“

Takto vidí Däniken svätú cirkev a jej postupy. Môžete si o tom viac prečítať v jeho knihe Zjavenia, ktorá bola vydaná aj u nás a nájdete ju v knižniciach.


Na margo
 
Traja veriaci: pop hviezda, lekár a spisovateľ kritizujú kresťanstvo a kresťanov. Prečo by potom mali mlčať humanisti, agnostici, neveriaci...

Z rôznych zdrojov vybral a spracoval PROMETHEUS


Copyright © 2000—2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk