SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Zo sveta
Bez strachu proti klerikalizmu a poverám

Taliansky sudca odmietol pojednávať kvôli kresťanskému krížu, ktorý bol umiestnený v súdnej sieni.
Interfax, 26. septembra 2005

Sudca Luigi Tosti z talianskeho mesta Akila bol obvinený že si nesplnil povinnosť, keď odmietol pojednávať v súdnej sieni, v ktorej viseli kresťanské symboly.

„Pravdu povediac, v tom, že ma budú súdiť v mene katolíckeho boha ľudia, ktorí sedia pod týmito fanatickými symbolmi, je určitá absurdnosť predovšetkým preto, že vec je spojená s požiadavkou odstrániť kríž“, – vyhlásil sudca.

L. Tosti bojuje už celý rad rokov za to, aby boli z budov súdu odstránené náboženské symboly. Podľa informácii ANSA sa zasadnutie súdu v tejto veci uskutoční 18. novembra.

Americkí rodičia obhajujú pred súdom Darwina
BBC, 26. septembra 2005

Skupina rodičov z amerického štátu Pensilvánia podala žalobu na miestne vedenie školy kvôli tomu, že dalo učiteľom pokyn hovoriť o evolučnej teórii Ch. Darwina ako o teórii, ktorá nie je celkom dokázaná.

11 rodičov je znepokojených tým, že učitelia musia odteraz hovoriť žiakom o existencii dvoch koncepcii, ktoré vysvetľujú vznik a vývoj života na Zemi.

Prvou z nich je Darwinová evolučná teória, druhou je takzvaná teória „rozumného plánu“, podľa ktorej sa na stvorení sveta zúčastnili akési vyššie sily.

Podľa názoru mnohých vedcov, s ktorými súhlasí aj skupina rodičov, nie je možné teóriu „rozumného úmyslu“ považovať za vážnu vedeckú koncepciu, je len jednou z foriem náboženskej viery.

Okrem toho je podľa amerických zákonov náboženstvo oddelené od štátu a náboženské smernice nemôžu určovať obsah vyučovacích programov v štátnych školách.

Evolúcia

Z jednej strany sa tento spor týka iba malej časti školského programu. Ale z druhej strany sa týka samej podstaty vedeckého poznania.

Počas posledného storočia biológovia nepochybovali o pravdivosti evolučnej teórie Charlesa Darwina. Jej základom je koncepcia prirodzeného výberu, počas ktorého prežijú a rozvíjajú sa iba najsilnejšie a optimálne formy života.

Darwin považoval za hybnú silu evolúcie prirodzený vývoj prírody a niet v nej miesta pre žiadne vyššie sily.

Všetky objavy posledných rokov, vrátane objavu genetiky sú v súlade s touto teóriou.

Preto väčšina vedcov reagovala s veľkým znepokojením na nariadenie školského výboru jedného z obvodov Pensilvánie o tom, že odteraz je Darwinová teória „nedokázaná“ a že sú v nej „medzery“.

Hlava Americkej asociácie vedeckého rozvoja Alan Leschner hovorí, že alternatíva, ktorú odporúča spomínať školský výbor, – „to nie je dokonca ani teória“. A v súvislosti s údajnými medzerami v evolučnej teórii hovorí: „dnešné veľké záhady sa stanú veľkými objavmi budúcnosti“.

Principiálne dôležitá žaloba.

Napriek tomu 20 amerických štátov odporúča svojím vedeniam škôl zaoberať sa možnosťou vyučovanie teórie „rozumného úmyslu“.

Podľa tejto koncepcie, evolúcia nevysvetľuje vznik základných biologických mechanizmov, takých ako ľudské oko. Prívrženci „rozumného úmyslu“ predpokladajú, že tento orgán je taký zložitý, že môže byť len výsledkom akéhosi vyššieho zámeru.

Žaloba 11 amerických rodičov sa považuje za principiálny dôležitú pre školské vzdelávanie v USA.

Vedecké kruhy porovnávajú súčasný proces s procesom starým 18 rokov, kedy americký súd rozhodol, že kreacionistická teória je náboženská a nemožno ju učiť v školách.

Teraz rodičia a vedci ktorí ich podporujú dúfajú, že dokážu, že „rozumný plán“ nie je vedeckou teóriou a sú pripravení obhajovať svoju pravdu pred všetkými súdnymi inštanciami až po Najvyšší súd USA.


Na margo
 
S úctou a obdivom sa musíme pozerať na odvahu ľúdí o ktorých hovoria tieto dve krátke informácie.

V oboch prípadoch je to odvaha presadzovať zdravý rozum, ísť proti prúdu, za cenu vlastného nepohodlia a osobného rizika.

Zo zdrojov, ktoré sú uvedené v texte vybral a spracoval PROMETHEUS


Copyright © 2000—2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk