SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Zo sveta
Letom náboženským svetom

Bohorúhačská výstava
Interfax, 2. septembra 2005

Austrálski katolíci obvinili z bohorúhačstva organizátorov výstavy, na ktorej sú vystavené roboty ukrižované na kríži.

V austrálskom Melbourne je otvorená výstava „Falošné idoly“ na ktorej je medzi inými vystavená i práca J. Wimchersta, ktorá zobrazuje ukrižovaných robotov z Hviezdnych vojen.

To vyvolalo ostrý protest zo strany katolíckej cirkvi. „Skľučujúce je, že sa kresťanské symboly stávajú predmetom posmechu.“, – vyhlásil melbournsky katolícky vikár Li Tomlinsom.

Samotný autor práce v nej však nenašiel nič bohorúhačské „My tiež hovoríme o zneuctení, o tom že v dnešnom svete sa predáva všetko“ – vysvetlil umelec, uvádzajú austrálske Herald Sun

Myšlienku uskutočnenia takejto výstavy podporil predstavený anglikánskeho kláštora Svätého Pavla Dávid Richardson, ktorý vyhlásil, že kresťania nemajú monopol na ukrižovanie.


Záber z filmu Exorcista

Vatikánske kurzy exorcizmu

Noviny Daily Telegraph 16. 9. 2005 napísali, že Vatikán vyhlásil rozšírený nábor na kurzy exorcizmu, ktoré otvorili začiatkom tohto roka.

Popri štúdiu špeciálnych obradov na vyháňanie diabla obsahuje kurz i prednášky o histórii satanizmu a jeho mieste v Biblii. Poslucháčov okrem iného naučia ako komunikovať s diablom a ako hľadať okultné symboly vo videohrách a rockovej hudbe. V kurze sa tiež študuje psychológia, ktorá musí pomôcť rozlíšiť „reálne prípady“ vtelenia diabla od niektorých nemocí, ako je napríklad schizofrénia.

Štúdium sa uskutoční na Vatikánskej univerzite Athenaeum Pontificium Regina Apostolorum, ktorá pripravuje duchovných rímsko-katolíckej cirkvi. Kurz bude trvať 10 týždňov.

Ako poznamenáva Daily Telegraph, rozšírený nábor na kurzy exorcistov sa deje na pozadí rastúcich obáv Vatikánu z rozširovania a rastu popularity satanských kultov.

Červený kríž uvažuje o novom symbole
BBC, 12. septembra 2005

V Ženeve sa uskutočnili dvojdňové rozhovory o novom symbole Medzinárodného Červeného Kríža a Červeného Polmesiaca.

V súčasnosti Ženevská konvencie uznáva len dva symboly – červený kríž a červený polmesiac a nemieni sa ich v budúcnosti vzdať, ani meniť svoj názov.

Napriek tomu v súčasnosti Červený Kríž skúma možnosť schválenia tretieho symbolu, ktorý by mohli používať krajiny, kde vzťah ku krížu a polmesiacu nie je jednoznačný, nakoľko sa považuje za symbol kresťanského a moslimského náboženstva.

V krajinách v ktorých existujú určité vnútorné osobitosti je ťažké prijímať červený kríž a polmesiac ako symbol neutrality, povedal jeden z predstaviteľov Medzinárodného Červeného Kríža.

Pri vzniku tohto symbolu bol červený kríž zamýšľaný ako obrátená farebnosť Švajčiarskej vlajky. Zámerom tejto myšlienky bolo zdôrazniť neutralitu organizácie ako v náboženskom tak i politickom kontexte.

Na konci 19. storočia Osmanská ríša začala používať na ochranu lekárov a zdravotníkov pred vojenskými útokmi počas vojny zástavu s červeným polmesiacom a v roku 1929 bol Červený Polmesiac uznaný Ženevskou konvenciou za jeden zo symbolov dobročinnej organizácie.

Červený krištáľ

V Izraeli rýchla zdravotná pomoc používa ako symbol Dávidovu červenú hviezdu, ktorý nebol Ženevou uznaný a organizácia nie je členom Červeného Kríža.

Teraz Červený Kríž uvažuje o schválení nového symbolu, ktorý by bol celkom neutrálny

Po dlhých rozhovoroch je nádej, že krajiny nakoniec nájdu spoločne prijateľné riešenie. Novým symbolom Medzinárodného Červeného Kríža bude pravdepodobne červený štvorec v rámčeku na bielom pozadí, ktorý by sa volal Červený krištáľ.

Organizácia zatiaľ neukazuje, aký presne môže byť nový symbol, nakoľko rozhodnutie o jeho zavedení, zatiaľ nebolo oficiálne schválené. Ak bude projekt schválený, bude musieť Švajčiarska vláda zvolať diplomatickú konferenciu, ktorá by uskutočnila príslušné zmeny v Ženevskej konvencii.


INFO
 
Tri príspevky, hovoria samé za seba. K prvému by sa snáď hodilo – náboženský fundamentalizmus, k druhému – o kolosálnej hlúposti. a k tretiemu – schopnosť reflexie potrieb reálneho sveta.

Zo zdrojov, ktoré sú uvedené v texte vybral a spracoval PROMETHEUS


Copyright © 2000—2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk