SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Humanistický humor
Späť na stránku s anekdotami, citátmi a ľudovými múdrosťami
mis©ho - bez slov - archív komiksov
[rok 2011]
Uverejňujeme s láskavým súhlasom autora
mischo25.jpg
mis©ho - bez slov
mischo24.jpg
mis©ho - bez slov
mischo23.jpg
mis©ho - bez slov
mischo22.jpg
mis©ho - bez slov
mischo21.jpg
mis©ho - bez slov
mischo209.jpg
mis©ho - bez slov
mischo19.jpg
mis©ho - bez slov
mischo18.jpg
mis©ho - bez slov
mischo17.jpg
mis©ho - bez slov
mischo16.jpg
mis©ho - bez slov
mischo15.jpg
mis©ho - bez slov
mischo14.jpg
mis©ho - bez slov
mischo13.jpg
mis©ho - bez slov
mischo12.jpg
mis©ho - bez slov
mischo11.jpg
mis©ho - bez slov
mischo10.jpg
mis©ho - bez slov
mischo9.jpg
mis©ho - bez slov
mischo8.jpg
mis©ho - bez slov
mischo7.jpg
mis©ho - bez slov
mischo6.jpg
mis©ho - bez slov
mischo5.jpg
mis©ho - bez slov
mischo4.jpg
mis©ho - bez slov
mischo3.jpg
mis©ho - bez slov
mischo2.jpg
mis©ho - bez slov
mischo1.jpg
mis©ho - bez slov


Na margo

V roku 2010 sme uverejňovali komiks o Prometheovi od Marka Weinsteina.

V záujme zmeny ponúkame v roku 2011 humanistický komiks od nášho autora.

Nech sa páčí, usmievajte sa bez slov s mis©hom v „archíve“.

Komix je vždy uverejnený najskôr na stránke venovanej humoru a citátom.


Copyright © 2000—2011 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
kancelariasp@mail.t-com.sk