SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Prečo?
Mier – najdôležitejší vklad pre všetkých

Prof. Dr. Frederic Mayer, člen Rímskeho klubu a Royal Society of Arts

Úryvok z článku Eine andere Sicht der Geschichte – Freidenker 4/2004

Pokiaľ si bude svet robiť idoly z vojenských pánov, budú vyhliadky na mierové usporiadanie minimálne. Prečo sa vo výučbe dejepisu hovorí tak pozitívne o Cézarovi, Alexandrovi Veľkom či Napoleonovi? Prečo sa oslavujú masoví vrahovia? Prečo sa ľudia rozčuľujú nad zločincom, ktorý zabil jedného človeka a na piedestál stavajú vojvodcov, pre ktorých je masové vraždenie spôsobom života?

Pre Napoleona, ktorého tak pozitívne posudzujú takí spisovatelia ako Stendhal alebo Balzac, neboli ľudské obete dôležité. Svojimi vojnami zahubil viac ako 2 milióny ľudí. Keď v Rusku utrpel obrovskú porážku, ktorá bola príčinou nespočetných tragédii, vyhlásil: „Pre človeka, ako som ja, je milión ľudí iba trus.“ Neukazuje tým nepredstaviteľné pohŕdanie ľuďmi? Toto pohŕdanie však nie je – bohužiaľ – vzácnosťou a existuje od začiatku ľudského vývinu. Nie sú azda dejiny väčšinou dejinami vojen – s mierom ako potrebnou prestávkou pre nové vyzbrojenie a prípravu na efektívnejšie zdolanie nepriateľa? Nevydáva sa takmer všade viac na zbrojenie ako na mierov spoluprácu? V Nemecku pred Hitlerom mohol každý vidieť v škole obraz prezidenta von Hindenburga. Ako vysoko bol hodnotený! Ako často boli chválené jeho schopnosti a jeho múdrosť! Ako veľmi bola zdôrazňovaná celistvosť jeho charakteru? On však bol mimoriadne obmedzený svojou životnou filozofiou – bol typickým junkerom, pre ktorého ozajstná demokracia bola cudzím pojmom. Nečudujem sa, že vydal Nemecko Hitlerovi, tento jeho či bol príčinou miliónových obetí!

Je naliehavé, aby do centra každej výchovy sa namiesto vojnových hrdinov dostali hrdinova mieru. Prečo vieme tak málo o takých hrdinoch mieru, ako boli Mo-tse, Aristofanes, Erasmus Rotterdamský, Thomas More, Bahau Iláh, Radhakrišnan a Berta Suttnerová? Prečo ich často označujú za utopistov? Hrdinovia mieru sú ozajstní realisti dejín! Vedieť o nich ďaleko viac a prebúdzať porozumenie pre ich prácu, stotožniť sa s nimi – to sú základy pre prežitie ľudstva.

Preložil M. Šťastný.
Článok je uverejnený v Spravodaji Spoločnosti PROMETHEUS roč. 15 č. 2/2005 s. 13


Na margo

Často si kladieme otázku: Prečo sú vojny? Zoberte si každého človeka jednotlivo a spýtajte sa ho, či si želá aby bola vojna. Snáď až na niektorých chorých jedincov nestretnete nikoho, kto by bol za. Všetci sú za mier a pokoj medzi ľuďmi. Tak potom prečo sú vojny, napriek želaniu všetkých? Známy klasik hovoril: Hľadaj komu je to výhodné.


Copyright © 2000—2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk