SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Osobnosť
Najväčší mysliteľ podľa Angličanov
BBC pred piatimi rokmi - počas osláv milénia - usporiadala anketu o najväčšieho mysliteľa 20. storočia. V tomto roku ju zopakovala v rozšírenej forme; stanica BBC. Rádio 4 sa spýtalo svojich poslucháčov koho považujú za najväčšieho filozofa všetkých dôb. V oboch prípadoch a teda opakovane sa stal víťazom ten istý významný mysliteľ a filozof.

Výsledky tohtoročnej ankety oznámil lord Melvyn Bragg poslucháčom a návštevníkom internetovej stránky In Our Time 13. júla tohto roku. Víťaz získal 28 % z celkového počtu 30 000 hlasov. Na druhom mieste skončil David Hume s menej než polovicou hlasov v porovnaní s víťazom – necelých 13 %. Nasledovali Ludwig Wittgenstein (6,8 %), Friedrich Nietze (6,5 %), velikán stredovekej filozofie Platón (5,65 %) a ďalší.

Anketu organizovali veľkoryso a podľa všetkých pravidiel mediálnej techniky. Internetová anketa trvala päť týždňov. Najskôr v prvom kole vybrali 20 filozofov s najväčším počtom hlasov. Potom každému z nich venovali špeciálny program v ktorom príslušného uchádzača o umiestnenie v ankete obhajoval vybraný, známy zástupca britskej akademickej obce.

Výsledky vyvolali veľký ohlas v pravicovej tlači, ktorá nevedela prehltnúť, že sa víťazom nestal niekto z ích brehu, dokonca sa pustili do kritiky britského školstva a lamentovali nad stavom britských médií. Prečo sa obhajcovia dominantnej ideológie neoliberalizmu tak veľmi zlostili? Pardon, ešte sme stále nepovedali kto sa stal tým opakovaným víťazom. Nebol to nikto iný a menší než Karol Marx.

Podľa viacerých zdrojov spracoval PROMETHEUS


Na margo
 
Je skutočne zaujímavé, že v krajine ktorá je kolískou moderného kapitalizmu má Karol Marx také renomé.

Zrejme je to však prirodzené: ľudia ktorí žijú svoj život v tejto krajine vedia kto najlepšie a pravdivo odráža ich životné skúsenosti, kto im dáva nádej, že iný svet je možný.

Prečítajte si o presvedčivosti Marxa článok amerického autora z denníka The New York Times.


Copyright © 2000—2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk