SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Diskusia

Chceme chrámy alebo lepší svet?


Vladislav Marušic, člen klubu Spoločnosti PROMETHEUS, Pezinok

V Nemecku 30. 10. 2005 vysvätili drážďanský kostol Franuenkirche, ktorý bol zničený spojeneckým bombardovaním cez druhú svetovú vojnu. V dobe socializmu ostali ruiny kostola ako memento na krutosť vojny a po páde socializmu bol celý chrám postavený nanovo. Náklady na rekonštrukciu dosiahli neuveriteľných 7 200 000 000 Sk (180 mil. eur), z toho dve tretiny bolo vyzbieraných zo sveta ako dar. Veľká Británia darovala v prepočte takmer 59 miliónov Sk. Pri vysväcovaní oslavovalo niekoľko tisíc ľudí pred chrámom a celý svet sa tešil ohromnej ochote ľudí zozbierať takmer 5 miliárd korún. Celý religiózny svet sa tešil novému božiemu, len ľuďom so slobodným humanistickým zmýšľaním cena chrámu nedovoľovala tešiť sa a možno uvažovali tak ako ja, ako mohla tá obrovská suma peňazí reálne pomôcť svetu.

Napríklad organizácia UNICEF by za 7 200 000 000 Sk pomohla 11 669 367 podvyživeným deťom na pol roka, alebo zaočkovala 257 142 857 deti proti základným chorobám. 48 miliónov detí by mohlo absolvovať zdravotnú prehliadku, alebo by za tú sumu zabezpečila denný prídel stravy pre 72 miliónov deti, či výživu na 30 dní pre vyše 133 miliónov deti v Afrike. Tá istá suma by stačila na zabezpečenie 72 miliónov litrov terapeutického mlieka pre podvyživené deti v Afrike, aby prešli do stavu keď môžu prijímať bežnú stravu. Možností ako pomôcť svetu je neúrekom, len na všetko chýbajú peniaze, ale na zbytočné kostoly máme stále dosť miliónov.

Kurátori kostola dúfajú, že Frauenkirche sa stane symbolom boja proti pravicovému extrémizmu. No neviem, či práve veľkolepá zbierka na zbytočný, predražený kostol nie je prejavom pravicového extrémizmu. Cirkev je jednoznačne pravicová organizácia a práve ona a jej služobníci sa najviac zaslúžili o extrémne rozhodnutie použiť toľko peňazí na demonštráciu veľkosti a sily svojej organizácie v podobe chrámu namiesto, aby praktizovali svoje prázdne reči o záchrane sveta. My svetskí humanisti by sme radšej ponechali ruiny na výstrahu pred vojnou a financie použili na priamu záchranu sveta, buď vylepšením systému rozdeľovania svetového bohatstva alebo ako priamu humanitárnu pomoc, a teistom môžeme len odkázať, že svet nespasia modlením v prepychových chrámoch, ale len reálnymi činmi.


Info

Publikujeme názor člena Spoločnosti PROMETHEUS, ktorý bol pôvodne uverejnený v internom Spravodaji Spoločnosti PROMETHEUS č. 2/2006.

Copyright © 2000—2006 Spoločnosť PROMETHEUS, Gunduličova 12, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk