O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH 

SLOVO 3:46,14, 2001.                            DOMOV

Vatikán si môže vydýchnuť', no nie spokojne dýchať'

Nekonali kresťansky (Miroslav Rybár)

Keby žil 71-ročný katolícky arcibiskup Mons. Rev Emanuel Milingo v čase majstra Jána Husa, ktorý dobrovoľne prišiel na XVI. ekumenický koncil v Kostnici (1414-1418) s úprimným úmyslom vysvetliť svoje názory, skončil by zrejme ako on - upálili by ho ako kacíra na hranici.

V súčasnosti si našťastie rímskokatolícka cirkev už nemôže dovoliť takúto formu argumentov voči tým, ktorí majú iný názor no prístup k reverendovi Milingovi nie je veľmi odlišný od toho, aký použila v prípade Jána Husa. Hoci cirkev mala s E Milingom už od roku 1973 určité problémy pre jeho úspešné a populárne liečenie chorých a vyháňanie démonov, za čo ho v roku 1982 zbavili postu arcibiskupa v Lusake (Zambia) a prinútili prísť pod dozor do Vatikánu, ostrý nepriateľský postoj k nemu začal po tom, čo sa 27. mája 2001 na obrade konajúcom za celebrovania zakladateľa bývalej Cirkvi zjednotenia Rev. Son Mjong Munom a jeho manželky zosobášil v New Yorku so svojou nevestou z Kórey, 43-ročnou lekárkou Máriou Sung Ryae Soonovou spoločne s ďalšími 59 pármi významných náboženských predstaviteľov rozličných vierovyznaní.

Viac otázok ako odpovedí

Ale po tom, ako sa 29. augusta v Ríme uskutočnilo osobné, no nie súkromné stretnutie medzi arcibiskupom Milingom a jeho manželkou Máriou Sungovou, na ktorom jej oznámil úmysel rozísť sa s ňou, pani Milingová ukončila svoju hladovku. Rozišli sa vo vzájomnom porozumení a zdá sa, že je všetkému koniec Najmä pre Vatikán sa táto nepríjemná záležitosť s arcibiskupom po troch mesiacoch konečne skončia, no pre ostatný svet zanechala viac otázok ako odpovedí.

Prečo musela Svätá stolica očividne klamať; že arcibiskup bol manipulovaný a že ho museli dokonca uniesť z USA a tak ho zachrániť, hoci sa sám o stretnutie s pápežom už dlhý čas usiloval a dobrovoľne naň prišiel? Prečo Vatikán tvrdil, že až po príchode Milinga prišla jeho manželka do Ríma, keď' tam prišli spoločne? Prečo po tvrdení, že arcibiskup opúšťa svoju ženu, vracia sa k cirkvi a prerušuje kontakty s Munom, mu neumožnili verejne sa k celej záležitosti vyjadriť? Prečo sa vo Vatikáne dušovali, že Milingo sľúbil naďalej zachovávať celibát hoci už začal rodinný život? Prečo tvrdili, že sa arcibiskup vracia k cirkvi, keď' ju nikdy neopustil? Čo je v pozadí toho, že bol zrazu akoby ~ vymenený, poprel sám seba, svoje ideály? Prečo sa vracia k 43-ročnému celibátu, keď' predtým tvrdil, že tento inštitút škodí kňazstvu a že Božie požehnanie má prísť k ľudom prostredníctvom rodiny? Prečo Svätá stolica nechcela umožniť aby sa uskutočnilo súkromné stretnutie arcibiskupa s jeho manželkou?

Nie je sekta ako sekta

Vatikán od chvíle, ako sa arcibiskup Milingo 27. mája 2001 za celebrovania manželov Munovcov zosobášil používal v oficiálnych vyjadreniach v súvislosti s Federáciou rodín za svetový mien (FRSM) alebo Cirkvou zjednotenia (CZ), ktorých založenie inšpirovali manželia Munovci, výraz sekta. Toto označenie hádam len okrem niektorých pochybných médií seriózne zdroje vo vzťahu k FRSM a CZ nepoužívajú. Preto jeho použitie od začiatku naznačovalo zo strany Vatikánu nekorektné konanie v tejto záležitosti.

Vo Vatikáne používali výraz sekta nielen v zmysle náboženskom, ale i v tom, že reverend Mun manipuluje, ovláda, zastrašuje, používa psychický nátlak a vymýva mozgy ľuďom preto, aby ho nasledovali, čo sa však nepreukázalo. Na druhej strane, ako však označiť počínanie Vatikánu, v ktorom arcibiskupovi hrozili exkomunikáciou, ak nepreruší kontakty s "Munovou sektou" ; nevráti sa do cirkvi, neprestane žiť s Máriou Sungovou, neostane verný celibátu a neprejaví poslušnosť pápežovi? Vatikán v súvislosti so sektami hovorí, že klamú a zavádzajú. No je faktom, že on sám vedome klamal napríklad i v takých nie veľmi dôležitých veciach, ako je príchod arcibiskupa a jeho manželky do Ríma, čím sa snažil manipulovať verejnú mienku vo svoj prospech.

Vatikán tvrdí, že manželstvo E. Milinga a M. Sungovej je neplatné. lenže reverend Mun, ako duchovný predstaviteľ ČZ registrovanej v USA, má právo sobášiť, teda ním uzatvorené manželstvá sú platné. Svätá stolica preto svojím tvrdením vyjadruje postoj, že nechce uznať manželstvá uzatvorené v inej náboženskej alebo cirkevnej tradícii ako katolíckej. Okrem iného si arcibiskup i jeho manželka želali, aby mali i katolícky obrad. No tým, že Vatikán nereagoval na ich prosbu, rozhodli sa začať rodinný život, čím substanciálne naplnili a

uviedli v platnosť svoje manželstvo dokonca i podľa katolíckej tradície.

Iba prázdne frázy

Vatikán to však nebral na vedomie a tým, že od E. Milinga žiadal, aby zrušil svoje manželstvo, potvrdil, že celibát je pre katolícku cirkev na vyššom mieste ako manželstvo ,a vyvrátil deklarované krásne slová o manželstve, rodine a rodičovstve, ktoré sa takto stali len prázdnymi frázami. Taktiež tým ukázal, že nemá záujem o riešenie problémov okolo sexuálnych afér kňazov a detí z toho narodených, znásilňovania mníšok farármi a nútených potratov otehotnených mníšok, homosexuality a pedofílie kňazov, na ktoré arcibiskup Milingo poukazoval i v súvislosti s cirkevnou disciplínou povinného celibátu.

Rev Milingo, nech už z akýchkoľvek dôvodov, no na naliehanie najvyšších cirkevných predstaviteľov opustil manželku, čím Vatikán násilne rozbil ich manželstvo. Nie je to však nič nového, pretože v roku 1095 pápež Urban lI. nariadil, aby tých ženatých kňazov, ktorí neuposlúchnu požiadavku celibátu, uväznili pre dobro ich duší a ich manželky a deti predali do otroctva. Čo môže byt horší pocit pre ženu, ako byt odlúčená od manžela a predaná do otroctva? Jedine ten, keď' ju jej milovaný manžel doslova odkopne. V prípade M. Sungovej sa tak stalo dokonca na nátlak jeho najvyššej cirkevnej autority Avšak v tomto, nejasnosťami zahalenom prípade, nemožno E. Milinga obviňovať ani súdiť, hoci jeho vyhlásenia a skutky po stretnutí s Jánom Pavlom II. hovoria v jeho neprospech. No okrem neho a Vatikánu asi nik presne nevie, čo sa s ním dialo a čo ho primalo k takémuto rozhodnutiu. Ťažko totiž uveriť, že to boli slová pápeža o návrate k cirkvi, pretože takúto výzvu arcibiskup dostal ešte pred svadbou. Niežeby po takomto radikálnom obrate E. Milingovi povolili, aby si to osobne vyjasnil s manželkou, no dlhý čas jej upierali možnosť stretnúť sa s ním osobne, čím porušili základné ľudské práva.

Nuž, Vatikán sa naozaj nezaprel. V tomto prípade konal síce typicky katolícky no rozhodne nie kresťansky Potvrdil, že cirkevná disciplína celibátu je preň dôležitejšia ako manželstvo a ľudia. Ukázal, že slová o manželstve, rodine, láske k blížnemu a k nepriateľovi (ako vníma fiktívnu Munovu sektu), sú len prázdne frázy a že i z tohto dôvodu etika a morálka preň nič neznamenajú. Hoci dosiahol, čo chcel, naštrbená dôvera voči rímskokatolíckej cirkvi sa ešte viac prehĺbila.

Autor (1969) je spisovateľ' a publicista .


    DOMOV