SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Pozor klerikalizmus!
Biskup útočí na Dawkinsa
Nekorektný slovník biskupa Meisnera
[15. 11. 09]

Kolínsky arcibiskup Meisner prirovnáva biológa Dawkinsa k nacistom

Z Kolína sa ozval ostrý útok: arcibiskup kardinál Meisner prirovnal vo svojej kázni na Všechsvätých myšlienky britského biológa Dawkinsa k myšlienkam národného socializmu. Neurobil to po prvý raz a opäť tým vyvolal rozruch. V nedeľu 1. novembra sa text jeho kázne rozdával v kolínskej katedrále.

„Podobne ako kedysi nacisti videli v človeku len nosiča dedičného materiálu príslušnej rasy, dnes líder nových bezbožníkov, Angličan Richard Dawkins, definuje človeka ‘ako obal dôležitých génov’, ktorých zachovanie je prvoradý účel našej existencie“ stojí v rukopise.

Tento britský evolučný teoretik sa považuje za jedného z najvplyvnejších biológov na svete a za jedného z najostrejších kritikov náboženstva. Ako autor početných bestsellerov bol v minulosti opakovane vyznamenaný renomovanými cenami. Svojou poslednou knihou Delúzia Boha / Boží blud provokuje veriacich všetkých náboženstiev.

Toto nebolo prvé prirovnanie k nacistom.

Meisnerove výroky už vyvolali veľa vĺn rozhorčenia, najmä keď prirovnal potrat k holokaustu a keď nazval umenie bez vzťahu k náboženstvu zdegenerovaným, zvrhlým.

Teraz povedal: „Človekom vytvorený človek neprichádza na svet ako dar stvoriteľa, ale ako produkt machinácií iných ľudí a dá sa selektovať podľa svojvoľných kritérií. Nad takým človekom nesvieti jas vlastnej podoby s obrazom božím, ktorý mu dáva jeho dôstojnosť a  nedotknuteľnosť. Svedčí už iba o moci ľudských schopností.“

Meisner zdôraznil: „Systémy národného socializmu a komunizmu nám v minulom storočí ukázali, kam to vedie: nie k väčšiemu šťastiu a slobode človeka, ale na pokraj priepasti, v poslednej konzekvencii k odstráneniu človeka. Nato tu boli koncentračné tábory a gulagy.“ - r.š.

Prameň: Spiegel online 1. novembra 2009.
http://www.spiegel.de/panorama/0,1518,druck-658589,00.html


Na margo
 

Richard Dawkins hýbe žlčou pohlavárov katolíckej cirkvi a ďalších náboženstiev tým, ako kultivovane, slušne a argumentačne poukazuje na neudržateľnosť náboženských mýtov.

Reakcia pohlavárov cirkvi už nie je taká slušná a kultivovaná, ako Dawkinsova o čom svedčí aj informácia, ktorú tu uverejňujeme. Uchyľujú sa k osvedčenému slovníku nálepkovania a dúfajú, že zaberie tak, ako už mnoho krát v minulosti.

Kto chce konfrontovať nekorektný výpad biskupa Meisnera s kultivovaným slovníkom a argumentami Richarda Dawkinsa, môže si prečítať Dawkinsovu knihu The God Delusion - Delúzia boha v slovenskom preklade Rastislava Škodu na jeho stránke Zošitov humanistov.


Copyright © 2000—2009 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk