SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
ABCDEFGHIJKLM   I S P   NOPQRSTUVWXYZ
 
Osobnosti
Majakovskij V. V.
Münzer Thomas

M

M

Moc je veľké lákadlo, lebo je zároveň spojená s peniazmi. Tá vzájomná väzba je taká tesná, až pripomína starý, už bradatý vtip o rozvodovom konaní pred súdom.

Súdca sa pýta najskôr manžela: Vaša manželka uvádza ako dôvod rozvodu váš alkoholizmus. Prečo pijete? Nato odvetí manžel: Lebo ona sa spúšťa s inými. Sudca sa teda obráti na manželku: Prečo ste mu boli neverná s inými? Načo manželka odpovie: Lebo on slopal.

Mocní tohto sveta sú takými, lebo majú peniaze a naopak. Náboženstvá vo svojej snahe o moc spájajú sa s mocnými otvorene alebo v zákulisí a mocní sa ochotne nechávajú propagovať ako vzorní veriaci.

Moc, peniaze, náboženstvá, zdanlivá trojica, v skutočnosti len dvojica moc a peniaze, ale rivali o moc sú dvaja: náboženstvá a mocní tohto sveta.


Slová
M
Morálka

Copyright © 2004–2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk