O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH 

Niektoré nepravdy a krutosti, ktoré hlása BIBLIA.     

DOMOV

Mimochodom TENTO ARGUMENT použila inkvizícia pri krivom obvinení Galileo Galilea z "kacírstva", pretože Galileo Galilei tvrdil VEDECKÚ PRAVDU, že ZEM sa otáča okolo slnka- teda nie naopak!

________________________________________________________________________

.Poznámka : Vatikán v súčasnosti patrí medzi najbohatšie subjekty celého sveta .KOMU TEDA SLÚŽI?

________________________________________________________________________________

NIEKTORÉ MRAVNE POHORšUJÚCE, odpudzujúce VÝROKY BIBLIE

Napokon ešte zopár biblických "mravných" pokynov pre dospievajúcu mládež:

Keď už boli v dobrej nálade, tu hľa, mužovia z mesta, zlosynovia, obstali dom a ustavične tĺkli na bránu Vyvolávali na starca, pána domu: “Vyveď muža, ktorý prišiel do tvojho domu! Chceme s ním obcovať. ( Sudc 19:24 ) ( Starec: ) Mám však dcéru, pannu a on zas vedľajšiu ženu ( angl. text. KONKUBÍNU ) Môžem vám ich vyviesť. Tie znásilnite a urobte s nimi ako sa vám ľúbi.; Ale na tomto mužovi sa nedopustite takej hanebnosti. ( Sudc 19:25 )…. vzal muž svoju vedľajšiu manželku ( angl text : KONKUBÍNU ) a vyviedol im ju na ulicu von.. (Sudc 19:22 )

 

    DOMOV