SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
TOPlist 
 
 
Spomienka
Odišiel priateľ, humanista Ľudovít LUDHA
[30. 10. 11]

ludha.jpg, 21kB
Ľudovít LUDHA (10. 08. 1930 - 25. 10. 2011)

Spoločnosť Prometheus — združenie svetských humanistov na Slovensku so smútkom oznamuje, že vo veku 81 rokov zomrel náš priateľ, jeden zo zakladateľov hnutia svetských humanistov na Slovensku, dlhoročný podpredseda Spoločnosti Prometheus a dlhoročný predseda Bratislavského klubu Spoločnosti Prometheus — Ľudovít Ludha.

Ťažko sa hľadajú slová, keď navždy odíde priateľ, snáď len slovo básnika vie ten pocit vyjadriť najpresnejšie a tak sa lúčime s našim priateľom slovami z básne Už od Pavla Koyša:

Už som usnul. Už som s dobou vyrovnaný
v príkrom rade roduverných priateľov.
do červene srdca ďobú čierne vrany
Duša moja málo dbala na telo.

***

Som však s vami. Zostal som vám zadlžený
po májovej bzučiacej oslave.
Príďte a pohlaďte ruky mojej ženy, bozkajte jej oči
krásne slzavé.

Všetci, ktorí ste ho poznali vzdajte mu tichú spomienku a úctu tam, kde vás táto správa dostihne. Lebo ten, kto žije v srdciach (ale aj v činoch, ktoré pre hnutie, myšlienky svetského humanizmu urobil) neumiera.

Spoločnosť PROMETHEUS


Info
 

Posledná rozlúčka so zosnulým bude 2. novembra 2011 (streda) o 10:15 hod. v Bratislavskom krematóriu. Veríme, že tí, ktorí budú môcť sa prídu s ním rozlúčiť.


Copyright © 2000—2011 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
kancelariasp@mail.t-com.sk