SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Z našich zdrojov
Švajčiarsky voľnomyšlienkar Le Libre Penseur má 33 rokov
[30. 3. 08]

Románske (francúzsky hovoriace) Švajčiarsko má ako oficiálny orgán štvrťročník Le Libre Penseur na 24 stranách jednoduchej tlače vo formáte A4. So záujmom prezerám číslo 135 z decembra 2007 a blahoželám im k podarenému dielu.

Úvodný článok je venovaný slovnikárovi Maurice La Châtrovi a jeho dielu Dictionnaire universel, ktorý sa zaraďuje medzi veľké francúzske slovníky Littré, Larousse a Bescherelle. Hoci všetky sa vyznačujú úplnou absenciou náboženských predsudkov, tento vyniká svojím liberálnym zanietením za intelektuálnu emancipáciu verejnosti. Z iných kníh autora hodno spomenúť Históriu pápežov (Histoire des papes), kde opisuje „zločiny, vraždy, otravy, otcovraždy, cudzoložstvá a incesty pápežov od svätého Petra až do našich dní“ – do r. 1842; Dejiny inkvizície (1880); ako aj skutočnosť, že vydal vo Francúzsku ako prvý preklad Marxovho Kapitálu do francúzštiny – na pokračovanie v rokoch 1872 a 1875. La Châtre sa celý život zasadzoval o bezplatné školstvo a laicitu, o náš humanizmus. Pred väzením „za urážky verejnej morálky a náboženstva“ bol nútený ujsť postupne do Španielska, Belgicka, Talianska a Švajčiarska, keď v roku 1879 nedostal amnestiu a vrátil sa do vlasti. Z Histórie pápežov ponúka redakcia 6 separátov po 8 až 12 švajčiarskych frankov.

O vzniku mariánskeho kultu

V recenzii knihy Arthura Drewsa Všetky biedy ľudstva sa dočítame veľa zaujímavostí o Márii, Ježišovej matke, a o jej pútnických miestach. Do 5. storočia cirkev o nej takrečeno nevedela. Až na efezskom koncile vymohol Otec cirkvi Cyril ohromnými úplatkami dogmu o božskom materstve a začali sa preteky v stavbe kaplniek a kostolov zasvätených Márii. V Ríme sa prvý objavil koncom 4. storočia, dnes je ich vyše osemdesiat.

Výpočet relikvií po Márii zaberá štyri husté stĺpce a sú medzi nimi jej vlasy, mlieko, košele, papuče atď., a to všetko v mnohorakých podobách, aby sa ušlo početným kostolom nielen v Európe, ale na celom svete. Myslím si, že dnešná cirkev sa za ten jarmok hanbí a relikvie už veľmi nepropaguje.

Rozbuškou bol tuk

V krátkej poznámke ku genetickému kódu varuje autor slovami Axela Kahna pred nebezpečenstvom, že genetický kód nielen umožní diagnostiku vrodených chorôb, ale u postihnutého sa k chorobe pripojí aj odopretie jeho sociálnych práv (odmietnutie zdravotného poistenia, resp. zamestnania).

Počuli ste o povstaní Cipajov v Indii proti Angličanom? Vzbúrilo sa ich 90 000 – a rozbuškou bol tuk, ktorým sa mal mastiť od r. 1856 nový typ pušiek: bravčová masť urážala náboženské city moslimov, hovädzí loj urážal hinduistov. Nasledovali stovky popráv denne, celé pluky boli likvidované, mŕtvych boli desaťtisíce. Neuveriteľne strašné – ale pravda. Kolonializmus.

Esej Moon, kórejský mesiáš začína podrobným životopisom zakladateľa jednej z najnovších cirkví, mimochodom, finančne veľmi úspešnej. Patrí medzi prvých 150 súkromných bohatstiev na svete. Zaujíma niekoho, že Moon splodil vyše 20 detí s viacerými ženami a prikazuje svojim veriacim vegetariánstvo a extrémnu pohlavnú zdržanlivosť? Zaujímavejší je rozpis priemyselných a obchodných aktivít tohto multinacionálneho podniku, vydávajúceho sa za cirkev.

Za reformu cirkevnej dane

Závideniahodné sú strany 12 a 13, kde sa pár odsekmi o svojom živote a cieľoch laického hnutia predstavuje sedem členov ústredného výboru Švajčiarskej asociácie slobodnej myšlienky (švajčiarska vláda má sedem ministrov). Len dvaja majú šedivé vlasy...

Jednu celú stranu zaberá výzva na iniciatívu za reformu cirkevnej dane v kantóne Lausanne, ktorá vynáša asi 60 miliónov švajčiarskych frankov a rozdeľujú si ju nepriehľadne reformovaná evanjelická, katolícka a židovská cirkev. Protest sa zakladá na konštatovaní, že cirkvi nie sú verejné služby, a ich úlohou nie sú ani sociálne služby či školstvo. Nie je spravodlivé, ak platia aj tí, ktorí nikdy nevstúpia na miesta kultov a ak nedostanú svoj podiel neregistrované cirkvi. Posledný argument: cirkevnú daň zaviedli v tomto (katolíckom) vaudskom kantóne bernskí (protestantskí) okupanti, ktorých sa Lausanne zbavil až (alebo už) v čase Francúzskej revolúcie v roku 1794!

Švajčiarski humanisti sa veľmi zaujímajú o ekonomické problémy súčasnosti. V dlhom článku novinár Sprenger rozoberá gangrénu švajčiarskej demokracie, kraľovanie peňazí v štáte, organizované veľkokapitálom za pomoci malej skupiny volených zástupcov ľudu v Berne, ktorí sú dokonalými konzervatívnymi reakcionármi bez programu aj filozofie. Čo zavážia poslanci a senátori so svojimi 349 miliardami dolárov štátneho rozpočtu proti systému, v ktorom tri spoločnosti – Nestlé (potraviny), Novartis (farmácia) a USB (banka) majú ročný obrat vyše 400 miliárd dolárov? Nie viac ako záhradní piadimužíci. No ľud nesmie zabudnúť, že má väčšie práva a mal by ich uplatňovať, uzatvára Sprenger.

Cirkev raeliánov

Vo Švajčiarsku sa šíri cirkev raeliánov(má údajne 65 000 členov) a je aktívna: doručila 700 000 agitačných listov do švajčiarskych domácností. Ako odznak má Dávidovu hviezdu prepletenú svastikou (hákovým krížom), verí na ufónov, plánuje klonovanie ľudí a očakáva príchod mimozemšťanov a akéhosi Elohima. Ateista Mathieu Brunny sa pri rozbore jej filozofie a činnosti čuduje ľudskej ľahkovernosti a obskurantizmu.

Obsah dopĺňajú listy čitateľov, zoznam kníh, ktoré si možno objednať v redakcii (10 francúzskych, 2 talianske), zoznam darcov-podporovateľov, keďže predplatné nekryje výdavky spojené s vydávaním časopisu, ponuka bezplatnej pomoci pri civilnom pohrebe a pripomienka stránky v internete: www.librepensee.ch.

Páči sa mi táto krátka správa: „Katolícka cirkev v Taliansku sa nepotešila, že súdy nepotrestali lekára, ktorý pomohol Welbymu dôstojne umrieť (20. júla 2007). Kardinál S. Martin vyskakoval zo svojej klerikálnej kože, pretože podľa presvätej katolíckej cirkvi je utrpenie jednou z hlavných morálnych hodnôt pre všetkých, ktorí veria v katolíckeho Boha. Len on má právo dať a brať život, nech sú bolesti akokoľvek silné a neznesiteľné … Barbarstvo.“

Pripravil: Rastislav Škoda


INFO

Tento text nájdete v prvom čísle časopisu PROMETHEUS za rok 2008


Copyright © 2000—2008 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk