SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Malým humanistom
Okienko pre školákov
Budeme mať Prometejka?

Zatiaľ viac od starých rodičov, ale už aj od niekoľkých rodičov prišli správy: „Časopis zaujal mňa i babku, ale prelistoval si ho aj vnuk. Ba si z neho aj čosi vystrihol. Nedalo by sa ešte zohnať staršie číslo?“ Alebo: „Teraz Prometheus doma nemám, zobrali si ho vnučky. Vraj ho vrátia, keď si ho preštudujú…“ Prípadne: „Chcela by som vybaviť ešte jedno predplatné. Pre vnuka. Dostane to odo mňa ako darček.“

S radosťou môžeme konštatovať, že medzi stále väčším počtom predplatiteľov je čoraz viac škôl, že niekde časopis visí aj na nástenkách, že ho možno nájsť v knižniciach, že oslovuje nielen babky a dedkov, rodičov, vysokoškolákov, ale aj stredoškolákov. Budeme veľmi radi, ak sa okruh rozšíri aj o ešte mladších čitateľov.

Možno tých najmenších si najprv získame malým hlavolamom či vtipom. No len zo začiatku. Veríme, že čoskoro aj oni do našej rubriky prispejú. Najprv hoci napísaním krátkej poznámočky o tom, čo robia na hodinách etickej výchovy, alebo opisom zážitku, keď urobili dobrý skutok, ako ich, veríme, na spomínaných hodinách učia. Alebo ako vyriešili nejaký školský problém. A možno túto situáciu vyjadria obrázkom. Všetky príspevky nás potešia. Ako aj čo najviac správnych rozlúštení doplňovačky v tomto čísle. Vyžrebujeme víťazov, ktorí od nás dostanú malý darček. A na konci roka pripravíme niečo aj pre najaktívnejších dopisovateľov.

A keďže vieme, že naši školáci dosť času trávia aj za počítačom, vylúštenie môžu odoslať aj elektronickou poštou. Chýbajúce slovo z doplňovačky však môžu napísať aj na korešpondenčný lístok, na ktorom budú ich „dospeláci“ spolu s kupónom posielať tajničku krížovky.

Tak hor sa do lúštenia, ale o nič menej aj do písania. Či už jednotlivci alebo spolužiaci z rôznych tried, škôl celého Slovenska. Aby sme dokázali, že stále bude menej škôl, kde hodina etiky znamená len tiché sedenie v laviciach a písanie úloh na iné predmety. Vaša redakcia

P. S. A keby niekto chcel nakresliť postavičku malého Prometejka, ktorý by sa na vás pozeral z každého čísla v tejto rubrike, medze sa nekladú. Skúste!

Hokejový fanúšik hovorí predavačke: „Prosím si taký …, v ktorom naši vyhrávajú.“

Chýbajúce slovo nájdete v doplňovačke.

DOPLŇOVAČKA
1. Veľká kovová nádoba na varenie
2. Značka peny do kúpeľa
3. Kričal
4. Ženské meno (22. 2.)
5. Výrobok na predaj
6. Nerovnomerne dostupuje pri chôdzi
7. Zrohovatená koža na dlani
8. Šľapaj, stupaj
9. Meno speváka Gotta
 

 


Info

Vylúštenu doplňovačku môžete zaslať aj e-mailom do redakcie PROMETHEA.

Copyright © 2000—2006 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk