SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Napísali ste nám
Elektronickou poštou sme dostali tento zaujímavý list čitateľa, na ktorý REAGUJEME FORMOU OTVORENEJ ODPOVEDE.

List čitateľa:

Dobrý deň,
prosím Vás o radu. Som pokrstený rímsky - katolík. Mám aj prvé sväté prijímanie. Po zlých skúsenostiach od "tolerantných a blížneho svojho milujúcich kresťanov" by som sa chcel opýtať, či sa dá anulovať krst a prvé sväté prijímanie. Poraďte mi prosím aké kroky musím podniknúť prípadne na koho sa obrátiť.

S pozdravom,

XY z Ružomberka

Naša odpoveď:

Vážený pane,

o slobode hlásiť sa k náboženstvu, alebo NEHLÁSIŤ sa k žiadnemu náboženstvu hovoria medzinárodné predpisy i viaceré právne normy platné v SR. Sú to najmä tieto dokumenty:

  1. Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach / Čl. 18
  2. EURÓPSKY DOHOVOR O ĽUDSKÝCH PRÁVACH / Článok 9
  3. Ústava SR / Čl. 24
V európskych štátoch, kde je zavedená povinná cirkevná daň boli prijaté aj administratívne procedúry, ako sa môže občan ODHLÁSDIŤ z náboženskej príslušnosti.

Na Slovensku, kde sa cirkvi bohato subvencujú zo štátnych peňazí pochádzajúcich z daní všetkých občanov - teda aj daní občanov bez náboženského vyznania - takáto administratívna procedúra neexistuje. Štát týmto spôsobom "legálne" OBERÁ občanov bez náboženského presvedčenia o časť ich daní a tieto venuje na účely, s ktorými táto skupina daňovníkov nemá nič spoločné.

Vašou najvhodnejšou alternatívou, ako sa s týmto vysporiadať je:

  1. Hlásiť sa otvorene v každodennom živote k vášmu presvedčeniu, ktoré je v rozpore so zásadami cirkvi, ktorej Vás upísali krstom už ako nevedomé novorodeniatko bez Vášho súhlasu - a napokon aj konať podľa toho.
  2. Pri sčítaniach otvorene sa priznať k tomu, že nie ste členom tejto cirkvi.
V súčasných spoločensko - politických pomeroch na Slovensku nebolo by prospešné, ani účelné aby ľudia, ktorí nemajú s cirkvou nič spoločné - a ani s ňou nič spoločné NECHCÚ mať - veľmi ostentatívne hlásali temto svoj postoj. Mohlo by to vyvolať konflikty, či dokonca akty pomsty zo strany bigotných jednotlivcov vo vašom okolí, alebo i cez organizácie v ktorých títo bigotní fanatici pracujú a mohli by mať vplyv na váš osobný život, či profesionálnu kariéru. Ostáva iba dôverovať v zákonitosti prírody, podľa ktorých každá obludnosť skôr, alebo neskôr zanikne.

Predpokladáme, že niektorých návštevníkov našej stránky zaujme Vaša skúsenosť a možno zareagujú svojím príspevkom. Ak sa tak stane radi ích reakcie zverejníme.

Ďakujeme Vám za Vašu dôveru a ostávame s pozdravom a plným porozumením.

Spoločnosť PROMETHEUS


Na margo
Každý človek bez náboženského vyznania na Slovensku má svoje vlastné skúsenosti s náboženstvom, cirkvami i veriacími.

Toto je jedna z tých skúseností a reagovať na ňu treba kultivovane bez sebaponižovania, či urážania tých veriacích, ktorí za nič nemôžu.

Predkladáme Vám list čitateľa i mašu reakciu naň. Radi uvítame Vaše reakcie napríklad prostredníctvom elektronickej pošty


Copyright © 2000—2004 Spoločnosť PROMETHEUS, Grosslingova 8, 811 09 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk