SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Slovanské
Predovšetkým české, ruské ale i ďalšie slovanské informačné zdroje

Sisyfos je organizácia a časopis českých skeptikov.

Sisyfos

Z ruských je to predovšetkým rozsiahly portál NAUČNYJ ATEIZM s obrovským množstvom materiálu na túto tému, vrátane prekladov z angličtiny.

Organizácie humanistov

Ponúkame odkaz na "exotickú" stránku arabských ateistov. Arab Infidels
eu
Who are we?


iheu.jpg, 6,6kB

ehf.jpg, 3,5kB

Národna sekulárna spoločnosť (Anglicko)
National Secular Society (GB)

Inštitút pre štúdium humanizmu
Institute for Humanist Studies

Humanistická sieť
Humanists Net

Aliancia Sekulárnych Študentov
Secular Student Alliance

Americkí Ateisti
American Atheists

Svetová organizácia skeptikov CSICOP
CSICOP

Anglické...
Anglické ale i nemecké a ďalšie svetové informačné zdroje.

Free Inquiry

K významným v tejto oblasti patrí časopis Free Inquiry vydávany výborom pre sekulárny humanizmus.

Skeptical Inquirer>

Ďalším je Skeptical Inquirer, ktorý vydávajú "vedeckí skeptici", CSICOP


Ďalšie odkazy na obsahovo zaujímavé a významné stránky budeme dopĺňať priebežne.


Copyright © 2000—2004 Spoločnosť PROMETHEUS, Grosslingova 8, 811 09 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk