O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH 
 
DOMOV
Jeden náš sympatizant, ktorý nie je našim členom 
nám poslal tento príspevok (v češtine), 
ktorý po preložení a minimálnych - formálnych úpravách 
zverejňujeme
 
Homosexualita a kresťanstvo
 
Dr. Laura Schlesingerova je rozhlasovou moderátorkou v USA a poslucháčom, 
ktorí jej zatelefonujú , udeľuje rady. 
Pred nedávnom prehlásila, že  sa ako presvedčená kresťanka 
nemôže za žiadnych okolností stavať priaznivo 
k homosexualite, pretože je to podľa Tretej knihy Mojžišovej 
(Levitikus 18:22 ) ohavnosť .
 ( Poznámka redakcie: Podobné vyhlásenia dávajú 
na  Slovensku , ktoré údajne
 rešpektuje ľudské práva VŠETKÝCH občanov
aj niektorí novodobí "poprední 
demokratickí" politici -kresťania  )


 
Jeden občan USA sa ozval na toto vyhlásenie 
OTVORENÝM LISOM, 
ktorý je na Internete. Hovorí sa v ňom:
 
Drahá pani doktorka!
Zo srdca Vám ďakujem . že vykonávate toľko obetavého úsilia, aby ste ľuďom 
priblížili Božie zákony. 
Naučil som sa vďaka Vášmu vysielaniu mnohým veciam 
Teda ak sa niekto pokúsi obhajovať svoje homosexuálne zameranie 
pripomeniem mu jednoducho Tretiu knihu Mojžišovu , 
kde je to jasne napísané, že je to ohavnosť - a tým to hasne!
 
Potrebujem sa však poradiť s Vami aj o niekoľkých 
ďalších zákonoch a o spôsobe ako ich dodržiavať:
 
Za prvé: Keď u oltára obetujem býka ako zápalnú obeť, 
viem, že je to vôňa PRÍJEMNÁ pre Hospodina 
( Levitikus 1:9). Avšak problémom sú moji susedkovia. 
Tvrdia, že pre nich je tá vôňa odporná.  Mám ich skántriť? 
 
Za druhé: Rád by som predal svoju dcéru do otroctva, 
ako to dovoľuje Druhá kniha Mojžišova (Exodus 21:7)
 Akú primeranú cenu by som mal za ňu žiadať 
podľa pokynov Slova Božieho?
 
Za tretie:   Viem, že sa nesmiem dotknúť žiadnej ženy 
ak je v stave menštruačnej nečistoty 
(Levitikus 15:19-24). Mám problém ako sa to dozviem. 
Pokúšal som sa opýtať sa na to každej ženy 
s ktorou som sa stretol, alebo prišiel do priameho kontaktu,
 ale väčšina z nich reagovala na to veľmi podráždene 
 
Za štvrté: Levitikus 24:44  stanoví, že môžem vlastniť otrokov, 
a to tak mužských ako aj ženských, 
ak ich získam zo susedného národa. Jeden môj priateľ mi vravel, 
že sa to vzťahuje iba na Mexičanov, 
ale už nie na Kanaďanov. 
Prečo nesmiem vlastniť Kanaďanov ako otrokov?
 
Za piate: Mám suseda, ktorý každú  sobotu pracuje. 
Exodus 35:2 jasne stanoví, že musí zomrieť.
Znamená to pre mňa morálny záväzok, že ho musím usmrtiť?
 
Za šieste:  Jeden môj priateľ  si myslí, že  hoci pojedanie 
 všetkého čo nemá plutve a šupiny - teda morských mušlí , krabov 
 rakov je opovrhnutia hodné (Levitikus 11:10), 
predsa je to menšia ohavnosť ako homosexualita. 
Ja si však v tom neviem rady. Môžete mi poradiť?
 
Za siedme:  Levitikus  21: 20 stanoví, že sa nesmiem priblížiť 
k Hospodinovmu oltáru ak sú moje oči postihnuté 
nejakou chorobou. Priznávam sa, že nosím okuliare na čítanie .
Musí byť môj zrak naozaj dokonalý, 
alebo jestvuje na to nejaký trik ako to obísť?
 
Za ôsme :  Väčšina mojich mužských priateľov si dáva strihať 
vlasy a tiež pristrihovať fúzy - a to všetko napriek tomu,
 že to Levitikus zakazuje. Akou smrťou sa majú zlikvidovať?-
 Stačí ukameňovanie, alebo ich treba za živa upáliť?
 
Za deviate: Viem dobre, že podľa Levitikus 11: 6-8  budem nečistý 
ak sa dotknem kože mŕtveho prasaťa. 
Smiem hrať futbal s loptou z bravčovej kože 
ak si navlečiem rukavice, ktoré nie sú z bravčovej kože?
 
Za desiate:  Môj strýko má poľnohospodárstvo .
Previňuje sa však proti Levitiku 19: 19,
 pretože zasieva to isté pole dvojakým druhom semena. 
Navyše jeho žena nosí šaty utkané z dvojakého druhu vlákien 
(bavlny a polyesteru). 
On sám dosť často kľaje . Musíme sa naozaj namáhať
získať súhlas celej dediny na to, aby sme ho ukameňovali 
( ako vraví Levitikus  24:10-16)? 
Nestačilo by snáď upáliť ho formou menšieho  rodinného obradu, 
tak ako sa robilo s tými, čo sa vyspali so svokrami? (Levitikus 20:14)
 
 
Viem, že ste sa so všetkými týmito vecami ako
presvedčená kresťanka zaoberali a preto pevne verím,
 že nám v tom pomôžete. 
Ešte raz sa Vám chceme poďakovať za to, 
že nám pripomínate večné a nemeniteľné Slovo Božie.
 
S hlbokým obdivom Váš učeník a fanúšik
 
JAKE
 

 

DOMOV