SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Náboženstvo v umeni / Religion in art
John Lennon
Boh
Boh je predstava
Podľa ktorej meriame svoju bolesť
Poviem to ešte raz
Boh je predstava
Podľa ktorej meriame svoju bolesť
Neverím na mágiu
Neverím na I-Ging
Neverím na Bibliu
Neverím na taroty
Neverím na Hitlera
Neverím na Ježiša
Neverím na Kennedyho
Neverím na Budhu
Neverím na mantru
Neverím na Gitu
Neverím na Yogu
Neverím na kráľov
Neverím na Elvisa
Neverím na Zimmermana
Neverím na Beatlesov
Verím len na seba
Na Yoko a na seba
To je skutočnosť
Sen skončil
Včera
Som spriadal sny
No teraz som sa prerodil
Bol som mrož
Ale teraz som John
A preto milí priatelia
Nuž, musíte pokračovať
Sen skončil
God
God is a concept
By which we measure our pain
I'll say it again
God is a concept
By which we measure our pain
I don't believe in magic
I don't believe in I-Ching
I don't believe in Bible
I don't believe in Tarot
I don't believe Hitler
I don't believe in Jesus
I don't believe in Kennedy
I don't believe in Buddha
I don't believe in Mantra
I don't believe in Gita
I don't believe Yoga
I don't believe in Kings
I don't believe in Elvis
I don't believe in Zimmerman
I don't believe in Beatles
I just believe in me
Yoko and me
That's the reality
The dream is over
Yesterday
I was the dream weaver
But now I'm reborn
I was the walruss
But now I'm John
And so dear friends
Well you just have to carry on
The dream is over


INFO

John Lennon
9. 10. 1940 – 8. 12 1980


Copyright © 2000—2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk