SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
TOPlist 
 
 

Podporujeme našich priateľov v Českej republike v ich boji proti klerikalizmu
bojuju.jpg, 35kB Odporúčame stránku Lenky Procházkové a stránku Stop cirkevním restitucím
Je paradoxné, ako sa verejnosť nedokáže brániť politickým hrám, ktoré rozohrávajú vo svoj prospech a v prospech vyvolených súčasné politické elity. Jedným z príkladov sú aj cirkevné reštitúcie v Českej republike. Napriek odporu väčšiny českej verejnosti (uvádza sa až 80 %) politici ignorujú názor občana i historickú realitu. Preto je dôležité, že existujú jednotlivci, ktorým nie je ľahostajné, čo sa deje a snažia sa veci zvrátiť.

Lenka Procházkováobčianská iniciatíva Stop cirkevním restitucím môže byť príkladom aj pre slovenskú verejnosť. Spoločnosť Prometheus podporuje ich aktivity a pre naších občanov sme pripravili túto podstránku, z ktorej sa môžu kliknutím dostať na stránku Lenky Procházkové i na stránku iniciatívy Stop cirkevním restitucím kde sa môžu oboznamovať s ich najnovšími i staršími aktivitami proti snahám klerikálov. Stránky obsahujú videá, články, dokumenty a ďalšie zaujímavé materiály.

Nižšie pripájame odkaz na video z prednášky p. Procházkové, ktorú v Bratislave zorganizovala Spoločnosť Prometheus vďaka aktivite Bratislavského klubu našej spoločnosti.

lpcr.jpg

Video z prednášky Lenky Procházkovej 16. 3. 2013, o 16:00 hod. v Bratislave
o českých cirkevných reštitúciách.


Info
 
V Českej republike, rovnako ako
na Slovensku cirkev naťahuje ruky
za tzv. cirkevným majetkom,
dožaduje sa cirkevných reštitúcií.
Najdôraznejšie proti týmto snahám
vystupuje Lenka Procházková

Lenka Procházková
(* 24. 3. 1951) je česká prozaička,
dcéra Jana Procházky, signatárka Charty 77. Viac podrobnosti o nej
nájdete v jej profile na Wikopédii
a na stránkach na ktoré vás
odkazujeme vľavo v texte.


Copyright © 2000—2013 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
kancelariasp@mail.t-com.sk