SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
ABCDEFGHIJKLM   I S P   NOPQRSTUVWXYZ
 
Osobnosti
Lomonosov
Lucretius

L

L

Lož má vraj krátke nohy, ale s pravdou ďaleko nezájdeš. To sú ľudové múdrosti. Podľa B. I. Lobanova je lož zlo a pravda dobro. Lož - klamstvo je to, proti čomu treba bojovať. Je potrebné odstrániť podmienky na jej plánované vytváranie a rozširovanie.

Lobanov je presvedčený, že ak nebudú existovať tvorcovia a rozširovatelia lži, nebude existovať ani samotná lož, ak nebudú šíritelia náboženstva, nebude existovať ani samotné náboženstvo.

Sú to tvrdenia, o ktorých sa možno prieť. S Lobanovom však možno súhlasiť, keď hovorí, že pomocou klamstva (úmyselnej lži) alebo omylom z neznalosti (neúmyselnej lži) je možné aj nič - prázdne slovo naplniť ľubovoľným obsahom.

A to sme už pri koreni veci. Náboženstvo sa vo svojom historickom vývoji rozvíja práve na základe uvedeného fenoménu. Na začiatku neznalosť, omyl v ľudskom chápaní okolitého sveta, neskôr zámerné výmysly, klamstvá naplnili to prázdne slovo Boh obsahom, ktorý dnes považujú za pravdivý milióny ľudí na zemeguli.


Slová
L
I v tomto prípade dostali prednosť osobnosti, kliknite prosím myškou v ľavom stĺpci.

Copyright © 2004–2005 Spoločnosť PROMETHEUS, Štefánikova 4, 811 05 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk