SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Naša recenzia

Kvadratúra kruhu, alebo pestrofarebný svet Jána Zvalu
(Recenzia knihy Kvadratúra kruhu.)


[17. 07. 11]

Už sme si zvykli, že u nás vychádzajú knihy, ktoré chvália či zatracujú socialistickú minulosť a kritizujú alebo vychvaľujú kapitalizmus maskovaním za pojem demokracia. Sú to knihy, ktoré podľa osobnej orientácie autorov patria do zákopov raz pravice, inokedy ľavice. Vydavateľstvo Eko-konzult však prichádza na trh s titulom, ktorý nepatrí ani do jedného z týchto zákopov. Autor nevidí svet čiernobielo, pozerá naň so široko otvorenými očami a opisuje ho pestrofarebne, bez toho, aby vnucoval svoju pravdu.

Ján Zvalo (ročník 1932) je právnik, ktorý zažil socializmus na vlastnej koži, pričom nie práve z tej najkrajšej strany. Otec bol politicky nepohodlný, a preto zakúsil nútené práce v uránových baniach v Příbrame. Nepriaznivý kádrový profil dostali i potomkovia, ktorí trpeli za jeho „dedičný hriech“. Nespokojný s pomermi emigroval v roku 1968 Ján Zvalo aj s manželkou na Západ, a natrvalo sa usadili v Kanade. Tu zažili a dodnes zažívajú reálny kapitalizmus. Napriek uvedeným skutočnostiam je autor rovnakým, ak nie väčším kritikom kapitalizmu ako svetoznámy Noam Chomský.

Kniha Kvadratúra kruhu nenechá chladných prívržencov ani odporcov socializmu alebo kapitalizmu. Jedni i druhí musia s autorom raz súhlasiť, inokedy budú ostro protestovať proti jeho argumentácii. A na knihe je najskvelejšie to, že ju môžete čítať od konca, od stredu, alebo začať na ľubovoľnej strane, kde ju otvoríte.

V čom je tá výnimočnosť Kvadratúry kruhu? V tom, že autor vedie s čitateľom rozhovor o živote, ktorý ho obklopuje, a núti ho premýšľať, nie slepo veriť tomu, čo mu servírujú „nezávislé“ médiá. Zvalo sa vyjadruje otvorene, ba až drzo, priamo, niekto môže tvrdiť, že politicky nekorektne. Jeho eseje sú krátke, štipľavé ako paprika, a všetko so všetkým v nich súvisí. Pritom sú logické, neprešpikované teoretickými špekuláciami, čitateľ sa z nich môže naučiť veľa o ekonomike, politike, filozofií, histórií, náboženstve, demokracii... bez toho, aby študoval hrubé a komplikované odborné elaboráty špecialistov.

Čo konkrétne v knihe nájde čitateľ? Najlepšou odpoveďou bude ak si urobíme exkurz jej obsahom podľa jednotlivých kapitol. Vynecháme predslov Júliusa Handžárika i „úvod“ — Namiesto úvodu od samotného autora. Autor a vydavateľ rozčlenili knihu, ktorá má 374 strán, do piatich kapitol.

Prvá kapitola O čo ide a čo vlastne chceme? (92 strán) je zameraná na stručný exkurz do minulosti, v ktorom autor začína otrokárskou spoločnosťou a prechádza postupne jednotlivými spoločensko-ekonomickými formáciami, pričom pri kapitalizme a socializme prehodí poradie, aby najskôr uviedol niektoré klady, ale následne aj nedostatky a prechmaty socializmu, ktorý sa zrútil a prevalcoval ho kapitalizmus. Pri povrchnej analýze, ako to uvádza sám autor, sa zameriava na niektoré praktické stránky tohto systému, dotkne sa politickej demokracie a tvrdí, že súčasný trend v kapitalistických krajinách smeruje k totalite. Ján Zvalo je presvedčený že po zavrhnutí socializmu a kolapse kapitalizmu je možná tretia cesta, nie však v rámci ortodoxného kapitalizmu, ale podľa neho musí isť o dôsledne zmiešanú ekonomiku s využitím predností oboch systémov.

Ďalej sa autor venuje národnej identite a diskutovanej téme — multietnicite a mnohokultúrnosti, úradným i neúradným jazykom, ale aj problematike národnosti. Rozoberá postavenie a situáciu Slovákov v kontexte sveta a Európy. Dostane sa až k Svätoplukovi i k vzťahu Slováci — Maďari, zapochybuje o zmysluplnosti a potrebe múzea zločinov komunizmu a na konci kapitoly ponúka akúsi miniatúrnu príručku, ako môže každý bojovať proti zlu a za lepší svet. Tu hovorí aj o význame volieb ako jediného politického nástroja občana.

Druhá, najrozsiahlejšia kapitola, ma názov O svete, politike a budúcnosti (102 strán). Začína Pravdou o demokracii a socializme, rozoberie Faktory a súvzťažnosti svetovej politiky — globálny rast svetovej populácie, ubúdanie zdrojov energie, finančný systém... Potom sa autor venuje Slovensku na šachovnici svetovej moci, vyzýva Bojovať, vydržať a zvíťaziť. V časti venovanej zločinom kapitalizmu uvádza fakty o tomto systéme, aby poukázal na príčiny antikomunistickej hystérie, ktorá má odvrátiť pozornosť od kapitalizmu, ktorý sa rúti do katastrofy. Dostáva sa k vojne a anglo-americkému pustošeniu v Iraku, neobíde ani problematiku Kuby, ktorá nedá pokoj americkým ani svetovým demokratom. Pomerne veľa priestoru venuje udalostiam z 11. septembra 2001, pričom urobí krátky exkurz späť do histórie, k vražde prezidenta Kennedyho. V liste priateľovi stručne pojednáva o moslimoch, kresťanoch a ostatných náboženských skupinách. Dotkne sa stavu ľudských práv v Kanade a kapitolu zakončí satirickou poviedkou s vážnym námetom Ako blahorečili svätého Juščenka.

Ak si chcete rozšíriť vedomosti o ekonómii, môžete začať rovno treťou kapitolou Hovoria nám ekonómovia pravdu? (52 strán). Táto je neštandardnou lekciou o tom, ako vzniká nadhodnota, ako z prázdneho (kapitalistického) vreca vytriasť zlaté dukáty, i o tom, ako žijú chudobní. Veľká časť kapitoly je venovaná téme človek a práca. Autor chytá za slovo A. Tofflera, ktorý tvrdí, že o výrobe a ekonomike ako celku v konečnom dôsledku rozhoduje manažment, vedenie podniku, bez ohľadu na vlastníctvo, teda formu vlastníctva. Toto presvedčenie je totiž v rozpore s tvrdením v prospech kapitalizmu, že iba súkromné vlastníctvo môže zabezpečiť prosperujúcu a vysoko produktívnu ekonomiku.

V štvrtej kapitole sa poučíte sa O praktickej demokracii (43 strán). Je to kapitola, ktorá neteoretizuje. Ján Zvalo sa ponára do reálneho života, zameriava sa pritom na médiá, ktoré označuje za prostriedky — nástroje v rukách kapitálu. Zamýšľa sa, či existuje prirodzené právo, a nakoniec sa dostáva aj k problémom zla a slobodnej vôle. Zaujímavo píše o sile slova a uvádza štatistický údaj psychológov, že len necelých 14 — 15 % ľudí je schopných odolávať propagande a vymývaniu mozgov, teda de facto aj reklame.

Piata kapitola O človeku, morálke a pravde (66 strán) vystihuje presne obsah poslednej časti knihy. Autor sa v jej úvode inšpiroval príspevkom kardinála Jozefa Tomka Kam kráča človek dneška, prednesenou na diskusnom fóre v júni 2005. V ďalšej časti reaguje na kázeň kardinála Jána Chryzostoma Korca z júla 2005. Do tretice príde na rad nepomenovaná kniha, ktorú dostal autor od nemenovaného doktora teológie. Pobúrený reaguje na obhajobu ohavnosti a zločinov, ktoré robí teológ Ing. Peter Matuška, a pri premýšľaní o texte, ktorý dostal „na premýšľanie“, konštatuje: „Je naozaj smiešne a poľutovaniahodné, že verejné diskusie o Bohu nie sú populárne ani vítané“. Kniha končí analýzou evanjelií o zmŕtvychvstaní Krista, ktoré podávajú tento zázrak veľmi rozdielne. Autor to komentuje ako typický právnik: „Keby som ako sudca mal pred sebou a vypočúval takých svedkov, ako sú (boli) štyria evanjelisti, tak by som ich vyhnal zo súdnej siene a ešte by som ich aj potrestal za krivé svedectvo.“

Na záver treba zdôrazniť, že hoci Ján Zvalo nie je známym spisovateľom, jeho eseje ktoré napísal a viaceré z nich uverejnil v časovom rozpätí desiatich rokov (pričom nestratili svoju platnosť), musia zaujať každého premýšľajúceho čitateľa. Možno len súhlasiť s textom na zadnej strane knižnej obálky: „..táto kniha by nemala chýbať v knižnici žiadneho občana Slovenskej republiky — občana, bez ohľadu na jeho národnosť, politické, filozofické či náboženské presvedčenie.“

Spoločnosť Prometheus


Na margo

kvakr.jpg, 21kB

Ján Zvalo
Kvadratúra kruhu
Eko-konzult, Bratislava 2011
prvé vydanie
374 strán
Cena: 9 Eur vrátane poštovného

Knihu si môžete objednať na adrese:

Eko-konzult
po. box 61
850 07 Bratislava 57

Prípadne elektronickou poštou:

eko-konzult@chassco.sk

Knihu sa môžete pokúsiť zakúpiť tiež vo svojich obľúbených knihkupectvách.

Ak máte záujem, prečítajte si rozhovor s autorom knihy.


Copyright © 2000—2011 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:kancelariasp@mail.t-com.sk