O nás    Čo robíme
Klerikalizmus
 Aktuality Názory    Odkazy ENGLISH 

KÚTIK  MLADÝCH

( a starších čo si zachovali mladosť.)

DOMOV                                                           

  Vítajte na našich stránkach!

Máme úprimný zámer osloviť Vás a ukázať Vám, že naše myslenie nie je zamerané iba na "supervážne" veci, ako by sa mohlo pozdávať z rôznych "VYHLÁSENÍ".

No skromnosť nám káže, aby sme aj ukázali, že svetský spôsob myslenia sme nevymysleli my, - ale boli tu pred nami už dávno špičkové osobnosti, ktoré nám razili našu doterajšiu cestu. Jednou z málo známych takýchto osobností bol americký literát Ambrose Bierce- druhou   - oveľa preslávenejšou postavou bol MARK   TWAIN

AMBROSE     BIERCE (1842-1914)

Bol to americký literát, ktorý sa preslávil svojím humorným cynizmom doma i v Anglicku. Ostrie jeho pera bolo zamerané na neduhy spoločnosti, medzi čím nechýbal jeho kroticko-cynický pohľad na pokrytectvo náboženských inštitúcií a kléru. V tomto smere sú známe jeho DEFINÍCIE, ktoré sú pozoruhodné tým, že tieto vznikli už v devätnástom storočí - teda v období keď autorita náboženstiev a cirkví bola " nedotknuteľná". Sú písané s úsmevom, ktorý azda ani nepripúšťa, aby sa predmet jeho kritiky cítil urazený - skôr nabáda k tomu, aby sa zamyslel..

Z DEFINÍCIÍ vyberáme iba niektoré ukážky -ani naším úmyslom nie je dehonestovať niekoho, ide nám skôr o to dokumentovať, že výhrady proti praktickým prejavom náboženstva nie sú novodobým výmyslom nejakých " mravne skazených " nepriateľov viery. . (Podľa Free Inquiry 16:4, 34-35, 1996)

Kresťan

Je to človek , čo verí že Nový Zákon je božstvom inšpirovaná kniha - čo je obdivuhodne prispôsobená duchovným potrebám jeho suseda. Je to človek, ktorý sa pridržiava Kristovho učenia pokiaľ sa toto neprotiví jeho vlastnému hriešnemu životu.

Kňaz

Človek, ktorý sa podujíma riadenia našich duchovných záležitostí ako metódy na vylepšovanie svojich vlastných materiálnych záležitostí.

Ženský kláštor.

Miesto kde sa uchyľujú ženy, ktoré chcú získať voľný čas na meditovanie o tom akou neresťou je nečinnosť.

Potopa.

Významný prvý experiment v krstení, ktorý odplavil všetky hriechy (a tiež všetkých hriešnikov) zo sveta.

Exhortácie.

Rozpravy o náboženských veciach pri ktorých sa napicháva svedomie iných na ražeň a pečie sa do gaštanovo hnedého duševného nepokoja.

Viera

Presvedčenie- bez dôkazov o jeho pravdivosti - o niečom , čo nám vraví niekto iný o neslýchaných veciach - bez toho, že by o nich sám niečo vedel.

Mytológia.

Súhrn presvedčení primitívnych ľudí, týkajúcich sa ich pôvodu, ich včasnej histórie, dávnych hrdinov, božstiev atď. - na rozdiel od súčasných pravdivých rozprávok, ktoré si ľudia vymyslia neskôr.

Nábožnosť.

Úcta k Najvyššej Bytosti, založená na Jej údajnej podobnosti s človekom.

Pokánie.

Dobrovoľná účasť a prijímanie potrestania. Obvykle je sledovaná prísľubom istého stupňa nápravy, ktorá však nie je v súlade s naďalej pokračujúcim hrešením.

Rituál.

Náboženská, alebo s náboženstvom súvisiaca ceremónia, ktorú vytvorili zvyklosť, nariadenie, alebo zákon a z ktorej bol olej úprimnosti dôkladne vyžmýkaný.

Svätý.

Mŕtvy hriešnik, ktorý prešiel revíziou a redakčnými úpravami.


MARK TWAIN

  Meno :Mark Twain bol pseudonym Samuela Langhoma Clemensa. ktorý sa narodil na Floride (USA) dňa 30 novembra1835 a zomrel 21. apríla 1910.Získal celosvetovú povesť ako autor, prednášateľ, satirik, a humorista. Bol ocenený ešte viac po smrti ako priekopník americkej fikcie vo svojich literárnych dielach. Mnoho z jeho literárnej tvorby si aj dnešný čitateľ s radosťou a úsmevom môže prečítať.

Ako ukážku prinášame niečo, čo v dnešných knižniciach sotva zoženiete. Sú to jeho

SATANOVE LISTY . Tieto sú paródiou na DOJMY, ktoré má Satan, ktorý navštívi túto našu zem a nevychádza z údivu čo to ten HOMO SAPIENS tu vystrája.

(preložené z http://www.aracnet.com/~atheism/hist/twainlfe.htm

SATANOVE  LISTY

PRVÝ LIST.                                                          Mark Twain-mini.gif (7346 bytes)

Je toto ale čudné miesto, mimoriadne zvláštne a zaujímavé. Nič tu nie je čo by mi pripomínalo moju domovinu. Ľudia tu sú všetci šialení, aj tie ostatné zvieratká sú všetky šialené, ba dokonca aj samotná príroda je tu šialená. Človek sám je zázračné čudeso. Keď je v najlepšej forme pripomína lacný poniklovaný obrázok anjela, vo svojej najhoršej forme je neopísateľný a nepredstaviteľný, a koniec koncom je obrazom sarkazmu. Napriek tomu sa však on slepo a z celou dávkou úprimnosti nazýva " najvznešenejším dielom Boha" To čo vám vravím je pravda a nie je to ani pre neho žiadny nový výmysel, rozprával o tom po celé veky a dokonca tomu aj uveril. Uveril tomu a nikto sa medzi príslušníkmi jeho rasy ani len nenašiel, kto by sa tomu vysmial.

Navyše mohol by som vás ešte viac udiviť- myslí si o sebe , že je miláčikom Stvoriteľa. Myslí si, že Stvoriteľ je na neho hrdý; dokonca si myslí, že Stvoriteľ ho miluje; má v ňom mimoriadnu záľubu, že ON ani v noci nemôže spať od obdivu, ktorý chová voči človeku, a že ho úzkostlivo stráži a že ho ochraňuje pred nešťastím. Modlí sa k Nemu a myslí si, že On mu načúva. Nie je to čudná predstava? Človek zaplňuje svoje modlitby neobalenými , prekvitajúcimi lichôtkami o ŇOM a myslí si, že ON tam hore sedí a "pradie " ako mačička od radosti nad týmito extravaganciami a teší sa z nich. Človek sa tu modlí za pomoc, JEHO priazeň, a ochranu každodenne a robí to z veľkou nádejou a tiež dôverou, hoci na žiadnu svoju modlitbu nikdy ešte nedostal odpoveď. Každodenné urážky ktoré utŕži, každodenné neúspechy- ho od toho vôbec neodradzujú, pokračuje v tom a modlí sa a modlí sa stále. V tejto vytrvalosti je niečo takmer krásneho. Musím opäť vás prekvapiť: Myslí si, že pôjde do neba.!

Platí za to učiteľov, ktorí mu to navrávajú. Rozprávajú mu tiež, že existuje aj peklo, kde je večný plameň , a že pôjde do týchto plameňov ak nebude dodržiavať Desať Božích Prikázaní. Čo sú tieto Prikázania ? Sú to zvláštnosti , o ktorých vám postupne všetko vyrozprávam

POKRAČOVANIE:             SATANOVE LISTY   (DRUHÝ)
                                          SATANOVE   LISTY  (TRETÍ)    
 

 DOMOV                   

TITUL (Kútik)