SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Krátke CV
pro-logo.gif (8631 bytes)

Hans Küng študoval v Ríme, doktorát z teológie získal na Sorbonne. V roku 1954 ho vysvätili za rímskokatolíckeho kňaza. Učil na nemeckých univerzitách. V roku 1962 ho pápež Ján XXIII. vymenoval za teologického poradcu Druhého vatikánskeho koncilu. V roku 1979 získal osobnú skúsenosť s inkvizíciou, dostal sa do sporu s Vatikánom, má zákaz prednášať na katolických univerzitách. U nás vyšla jeho kniha Katolícka cirkev, (Stručné dejiny) v ktorej tento katolícky disident bez príkras ukazuje, ako Katolícka cirkev vznikala, ako sa menila, kde sa ocitla a čo musí urobiť aby sa stala prijateľnejšou pre široké masy v súčasnosti

Prečítali sme u iných
Hans Küng hodnotí štvrťstoročie pontifikátu Jána Pavla II.

Ján Pavol II. vynikol v zahraničnej politike, zlyhal však vo vnútorných záležitostiach cirkvi. Pre Pravdu to telefonicky povedal profesor Hans Küng v súvislosti so včerajším 25. výročím pontifikátu Karola Wojtylu. Pápež pred dvadsiatimi rokmi Küngovi odňal právo učiť teológiu. Tento popredný katolícky disident je riaditeľom Nadácie pre globálnu etiku.

V týždenníku Sonntagszeitung ste označili pápežovu činnosť za katastrofu...

Existuje nepochopiteľný protiklad medzi zahraničnou a vnútornou politikou Jána Pavla II. Smerom navonok sa zasadzuje za dialóg, bojuje za ľudské práva, apeluje za mier. V cirkvi však nie je nijaký dialóg, neuznáva slobodu rozhodovania, upiera ženám právo voľby v otázkach tehotenstva. Také myšlienky znamenajú naozaj pohromu.

A jeho neochota na vysviacku žien?

To je tiež jeho chyba. Ako môže cirkev pritiahnuť k sebe ženy, keď ich nemieni zrovnoprávniť s mužmi? Verím, že budúci pápež to napraví, lebo v raných časoch cirkvi sa ženám prisudzovala väčšia úloha ako v súčasnosti.

Mal by Ján Pavol II. predčasne odísť vzhľadom na slabnúce zdravie?

Nechcem to priamo komentovať. Je na pápežovi, aby si sám vybral cestu. Prečo by však aj hlava cirkvi nemohla abdikovať v pokročilom veku? Jeho chabé zdravie môže vzbudzovať dojem, že celá cirkev zoslabla.

Pri úvahách o budúcom pápežovi sa povráva, že ním nebude Američan, lebo cirkev nechce za Petrovho nástupcu človeka zo superveľmoci.

Budúci pápež nebude zo Spojených štátov, nie však preto, že by sa kardináli rozhodovali podľa politického pozadia. Je tu iná, jasná príčina: Veľa amerických kardinálov je zapletených do sexuálnych škandálov a jednoducho spomedzi nich nie je možné vybrať dôveryhodného kandidáta... Favorizuje sa taliansky kardinál Dionigi Tettamanzi. V hierarchii sa dostal z Janova až za milánskeho arcibiskupa. Má značnú podporu. Nemyslím si však, že získa potrebné dve tretiny hlasov. Keď nadíde čas, bude to ťažká voľba.

Autor: Miroslav Čaplovič
Zdroj: Pravda, 17. októbra 2003

INFO
Na naších stránkach uverejňujeme názory filozofov, politikov, predstaviteľov rôznych organizácii s humanistickým a ateistickým zameraním ale aj predstaviteľov rôznych náboženstiev a náboženských organizácii. Nevyhýbame sa ani názorom oponentov.

Copyright © 2000—2004 Spoločnosť PROMETHEUS, Grosslingova 8, 811 09 Bratislava Bankový účet: 11481540 SLSP Bratislava, NK 0900
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk