SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Prevzali sme od iných
Ako ďalej: Úhrady cirkvám

[18. 5. 08]

František Kříž

Opakovaně zdůrazňovaný růst HDP by mohl znamenat, že se máme líp, snad že se máme nejlíp za celé dějiny. To slyšíme a čteme denně! Skutečnost je ovšem jako obyčejně zcela jiná. Každá sedmá rodina trpí bídou, nezaměstnanost i přes účelově upravená kriteria je vysoká atd. Měli jsme vysokou úroveň ekonomiky už za Rakouska. I přes likvidaci řady českých podniků některé zůstaly, ale naše výdělky ve výši mnoha miliard každoročně putují do zahraničí cizokrajným vlastníkům anebo zahraničním manažerům naší ekonomiky.

Oproti velkému majetku v době minulého režimu dosahuje státní dluh již více než bilion korun. A nemocní důchodci - to jsou vlastně evolutivní nebo už polobezdomovci.

Všecko je o penězích (heslo každého dne!). Transformace a zejména nastolení současné koaliční vlády v čele s panem Topolánkem, to všecko stálo mnoho, mnoho peněz. S tím také souvisejí zmíněné úhrady církvím, resp. z 99 % církvi katolické, které byly z peněz nás všech přislíbeny premiérem k vyrovnání. Přehled byl zveřejněn na webových stránkách: krom závrati vyvolává naprostou nejistotu a pochybnosti, jak se k uvedeným hromadám korun došlo. Údajně jde o náhradu majetkových křivd, které církev a náboženské společnosti, zvláště řeholníci, utrpěli v totalitní době útisku a nesvobody.

Jak je historicky doloženo, katolická církev nabyla majetku po Bílé hoře, zpravidla vydíráním, konfiskací majetků kališníků, krádežemi, podvody a snad i dotacemi státu. Zásadní pořádek v těchto věcech udělal římský císař Josef II. Zrušil kláštery a církevní školy (podporoval školství obecné) a hlavně tzv. majetek církve převedl do vlastnictví státu. Tento zákon v pozdějších úpravách (ş 15 ř. z. z roku 1867 platil do další nové zákonné úpravy ke dni 15. 4. 1992, kdy byl institut státní moci a dohledu nad majetkem církve zrušen. Tuto právní stránku podrobila pečlivé expertize Universita Karlova, která dokládá, že rakousko-uherský právní stav stran katolického církevního majetku trval i za první republiky, za protektorátu a za minulého režimu až do r. 1992. Je tedy udivující, že požadovaných 289 miliard (má se však jednat o navýšení na 322 mld. Kč) je částka "ukradená církvi nejen po nástupu vlády komunistů", jak vyplyne z dalšího přehledu.

Co všecko vatikánský almužník na vládě žádá? V prvé řadě jde o pozemky zemědělské, lesy, vodní plochy, budovy, stavby a četné věci movité. Návrh na úhradu pozemků (zhruba 3 % území ČR) je z roku 1998 a doznal už jistých změn, zejména kolik se má zaplatit hotově, kolik v každoročních splátkách a co v podobě naturální (věci movité jsou sice ohodnoceny na 51 miliard, ale není k dispozici jejich seznam. Možná ani nebyl panem premiérem vyžadován). Inu, hotově máme zaplatit v této kapitole 83 mld. a zbytek (kolik to asi bude, není jisté) v každoročních splátkách do r. 2068!

Úroky se nejspíš počítají od doby osvíceného Josefa II. Představují 4,85 % ročně, takže bychom měli za 60 let zaplatit 173 mld. Kč. Ovšem po dobu 20 let (tedy do r. 2028) je nezbytné platit příspěvky na vydržování církevního aparátu (ten se údajně bude každoročně poněkud snižovat), nicméně se očekává 14 mld. Kč. Samozřejmě je stát povinen přispívat na udržování církevních památek. Tyto dodatečné úhrady ještě nejsou přesně určeny, takže jde o tu částku do celkové výše 322 miliard Kč.

Materiál je v některých nezávislých (zahraničních) zprávách hodnocen jako neuvěřitelně ubohá a právně nezodpovědná slátanina. Myslím, že o některých nárocích církví, zvláště církve katolické, by měla rozhodnout levice, tedy opozice, neb katolická církev s nejvyššími představiteli po dobu "totalitní nesvobody" dobře spolupracovala, resp. její představitelé se vlády účastnili.

Na tomto místě zdůrazňujeme návrh, aby jasně definované požadavky byly okamžitě uhrazeny, a to z devizových rezerv státu v dolarech. S tímto návrhem bude nepochybně souhlasit i pan premiér Topolánek a koaliční vláda, ale s podmínkou, že se současně uzákoní odluka státu od církve!


INFO

Prevzali sme z týždenníka Obrys Kmen. a vrelo odporúčame navštíviť túto sympatickú internetovú stránku.


Copyright © 2000—2008 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
humanist@pobox.sk