SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
Autorí

 

 • BARKER Dan
 • BAŤALA Marián
 • ECO Umberto
 • HOLBACH P. H. D.
 • HUBENÁK Ladislav
 • MEŠŤAN Pavol
 • ONDRIÁŠ Karol
 • REHÁK Alexander
 • ROMAN Adam
 • ŠKODA Rastislav

 • Knižná polička

  Vzniká Knižnica Spoločnosti Prometheus


  Vážení čitatelia,

  Spoločnosť Prometheus združenie svetských humanistov sa rozhodla zriadiť si vlastnú knižnicu a tak zachrániť mnoho hodnotných diel. Preto, ak máte knihy a dokumenty týkajúce sa témy ateizmu, filozofické, vedecké, politické, historické a o náboženstvách a cirkvách, literárne diela voľnomyšlienkárov a nepotrebujete ich, darujte ich Spoločnosti Prometheus. Tu ešte poslúžia na štúdium ďalším generáciám.

  Ak sa rozhodnete takéto knihy nám darovať kontaktujte sa na telefónnom čísle: 0903 266 221 alebo 033 64 53 087 prípadne elektronickou poštou na e-mail: info@alternativa-antikvariat.sk, či na kontaktné čísla a adresy Spoločnosti Prometheus.


  Knihy ON LINE
 • S. Humphreyová:
  Keby si sa ty mal rozhodnúť, čo by si urobil?

 • Tryntsje de Groot Emma Klarenbeek:
  Zvládnuť umenie žiť a stať sa občanom sveta nie je jednoduché

 • P. H. D. Holbach
  Zo spisu „Zdravý rozum čiže prirodzené predstavy v protiklade k predstavám nadprirodzeným“

  Knihy vydané tlačou


 • Pavol Mešťan:
  Antisemitizmus v politickom vývoji Slovenska
  [11. 2. 07] Analýza obrovského množstvo kníh, štúdii, monografii, a iných publikácii vydaných na Slovensku za obdobie rokov 2003 — 2005, ktoré obsahujú antisemitské, xenofóbne a rasistické prejavy.

 • Ondrej Dányi, Marián Baťala:
  Recidívy klerikalizmu
  [30. 10. 06] O klerikalizme na Slovensku v historických súvislostiach i o jeho prejavoch a snahách v súčasnosti. Obsahuje takmer 50 strán zaujímavých príloh.

 • Alexander Rehák:
  Medicína a náboženstvo
  [13. 8. 06] Vzťah kresťanstva k vede netreba nijako zvlášť vysvetľovať, vždy bol nepriateľský. Táto kniha sa zaoberá špecifickou oblasťou – medicínou a tým ako ju „podporovalo“ náboženstvo

 • Marián Baťala:
  Čierna má zelenú
  [4. 10. 05] Čo treba podľa katolíckych biskupov robiť, aby sa Slovensko stalo kresťanským štátom? Autor odhaľuje plán obnovy katolicizmu a rekatolizácie Slovenska spracovaný katolíckymi biskupmi na obdobie rokov 2001 – 2006.

 • A. Roman, R. Škoda:
  Antológia moderného ateizmu
  [8. 9. 05] Antológia uvádza názory ateistov – osobností ovenčených Nobelovou cenou, a ich argumenty proti náboženskej viere.

 • Groot, Klarenbeeková:
  Zvládnuť umenie žiť a stať sa občanom sveta nie je jednoduché
  [1. 2. 05] Metodická príručka a námety pre humanistickú etickú výchovu.

 • Ladislav Hubenák:
  Nekorunovaný kráľ Európy F. M. Voltaire
  [13. 1. 05] Kniha čestného predsedu Spoločnosti PROMETHEUS vydaná v decembri 2004.

 • Karol Ondriaš:
  Človek alias programovaný biologický stroj a jeho lásky
  [4. 1. 05] Autor je vedec a poslanec Národnej rady SR. Kniha bola vydaná v roku 2002 Ponúkame vám ju pre jej výborný a stále aktuálny obsah.

 • Dan Barker:
  Možno je to správne možno nesprávne
  [23. 11. 04]

 • Umberto ECO
  Päť úvah o morálke
  [5. 9. 04]

  Knihy od kolektívu autorov


 • Kolektív autorov časopisu „The Boston Globe“
  Zrada aneb krize v Katolícke cirkvi
  [26. 8. 04]

 • Kolektív katolíckych autorov
  Zachovať si moc a výhody
  [27. 5. 04]


 • INFO

   

 • Ponuka kníh za výborné ceny


  Informácie o knihách, boli dosiaľ roztrúsene vo viacerých sekciách. Vytvorili sme túto podstránku, kde budú postupne všetky sústredené na jednom mieste.

  Dočasne zachováme dva pôvodné odkazy uvedené pod týmto textom.


 • Knihy a časopisy od nás a naších priateľov
 • Knihy EKO-KONZULT
  ZOŠITY
  HUMANISTOV

  I S P - slovník


 • Copyright © 2000—2006 Kontaktná adresa:
  Spoločnosť PROMETHEUS
  Pod Bánošom 14
  974 11 Banská Bystrica
  Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
  Adresa elektronickej pošty:
  humanist@pobox.sk