SVETSKÉ LISTY home page SECULAR LETTERS
O nás Klerikalizmus Rôzne Názory ENGLISH 
Múdrosť a tolerancia sú dve najdôležitejšie cesty k slobode
 
 
 
Predsudky versus veda
Európsky súd schvaľuje zákaz patentovania týkajúceho sa kmeňových buniek na základe (pochybných) námietok odvolávajúcich sa na „ľudskú dôstojnosť”
[22. 10. 11]

Informácia prezidenta, Európskej humanistickej federácie (EHF) Davida Pollocka

(Poznámka prekladateľa: Kmeňové bunky sú primárne nediferencované bunky, ktoré majú schopnosť sa premeniť na iný, špecializovanejší druh buniek. Táto schopnosť umožňuje telu vytvoriť nové bunky a nahradiť tak špecializované tkanivá, ktorých bunky sa už deliť nedokážu)

Otázka či vynálezy a procesy týkajúce sa ľudskej genetiky možno patentovať spustila množstvo technických, právnych, komerčných a etických problémov. Jedna smernica Európskej únie z r. 1998 zakazuje patenty, ktoré „používajú ľudské embryá na priemyselné a obchodné ciele.”

Európsky súdny dvor (European Court of Justice) zverejnil rozsudok založený na výklade pojmu „embryo”, ktorý je radikálny a vzbudzuje obavy z možných dôsledkov.

Európsky súdny dvor sa vyjadril, že spomenutá smernica „má za ciel vylúčiť každú možnosť patentovania v prípadoch, ‚kde sa môže narušiť rešpekt pre ľudskú dôstojnosť’. Tvrdí, že ‚koncept — ľudské embryo — ... sa musí chápať v širokom zmysle’. Potom Európsky súdny dvor vytvoril definíciu natoľko širokú, že to vyvoláva presvedčenie o čerpaní z náboženskej dogmy. Akceptuje sa tým direktíva, že každé vajíčko po oplodnení, alebo vajíčko do ktorého bolo vložené jadro zo zrelej ľudskej bunky (takzvané KLONOVANĚ vajíčko) — rovnako ako každé, ktorého delenie bolo podnietené bez (prirodzeného) oplodnenie (= ‚parthenogeneticky’) predstavuje ľudské embryo”.

Táto veľmi široká definícia môže ohroziť existenciu niektorých foriem vedeckého výskumu.

Ešte horšia je odvolávka na " rešpektovanie základných princípov dodržiavania dôstojnosti a integrity osobnosti". Rozhodnutie súdu naznačuje, že ľudské embryo počnúc od jeho najvčasnejšieho štádia sa považuje za ľudskú osobu — názor založený na pochybnej predstave a vedúci nie len k etickým, ale aj veľmi konkrétnym dôsledkom. Preto neprekvapuje, že toto rozhodnutie bolo vrele privítané hovorcami Cirkvi.

Rozhodnutie vyplňuje medzeru v legálnom systéme EU — pretože v tomto bode chýbala jasná definícia čo je ľudské embryo .Je však diktované silne konzervatívnym etickým pohľadom. Veď ani bádatelia nemajú jasno o priamych dôsledkoch ich práce.

Niektorí bádatelia sa domnievajú, že práve patentovanie môže priniesť riešenie. Preto majú všetky dôvody obávať sa, že tento právny precedens — záväzný pre všetky členské štáty EU môže mať dopady napríklad aj vo výskumoch sponzorovaných EU.


Na margo

Pre záujemcov o bližšie oboznámenie sa s témou kmeňových buniek odporúčame článok Kmeňové bunky pre začiatočníkov, (na spodku článku je prepojenie na ďalšie texty k tejto téme v češtine).

kmenb.jpg, 5,0kB

Pozrite si tiež stručnú informáciu o tom čo sú kmeňové bunky o ich význame pri liečení onemocnení a o programe PurStem, ktorý sa tým zaoberá (v pdf formáte).


Copyright © 2000—2011 Kontaktná adresa:
Spoločnosť PROMETHEUS
Pod Bánošom 14
974 11 Banská Bystrica
Bankový účet: vo VÚB č. 2373806858 / 0200
Adresa elektronickej pošty:
kancelariasp@mail.t-com.sk